Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
14.05.2020 10:42

4. ročník projektu L’Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede pokračuje v rozdeľovaní finančného daru vedkyniam vo výške 10 000 EUR.

Veda a jej vývoj je potrebný vo všetkých sférach života. Momentálne hlavne v oblasti zdravia, keďže po celom svete, denno-denne riešime pandémiu COVID - 19, ktorá bude mať ďalekosiahle následky.

Podpora  vedy je nevyhnutná na všetkých jej úrovniach a vo všetkých oblastiach,  keďže ľudstvo je závislé na vede, ktorá posúva hranice nových výskumov dopredu. 

Jednou z aktivít ako pomôcť vede je projekt L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, ktorý podporuje ženy, vedkyne po celom svete viac ako 20 rokov. Na Slovensku projekt pokračuje v spolupráci zo SAV a SOVVA už 4- tým rokom.

Organizátori súťaže spolu s odbornou porotou vyhlasujú nový termín pre odovzdanie prihlášok do 4. ročníka L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, a to do 30.06.2020.

Svoje prihlášky môžu vedkyne aj naďalej zasielať pomocou platformy  www.forwomeninscience.com. 

S ľútosťou oznamujeme, že vzhľadom na aktuálnu situáciu v Slovenskej republike, nebude prebiehať osobná prezentácia vedkýň a ich projektov. 

Odborná porota na čele s predsedkyňou poroty prof. RNDr. Ľubicou Lacinovou, DrSc.
rozhodne už pri prvom online zasadnutí a vyberie 2 víťazky 4. ročníka projektu L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede. Víťazky budú predstavené v médiách po ich vyhlásení a osobne na slávnostnom gala večeri v roku 2021. Pre viac informácií navštívte www.loreal.sk.

Svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy.


L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku

Pod záštitou svetovej organizácie UNESCO a spoločnosti L'Oréal odštartoval 4. ročník ojedinelého projektu Pre ženy vo vede. Slovenské vedkyne, z ktorých odborná porota vyberie 2 víťazky, odmenia ocenením vo výške 5 000 EUR. Súťaž je zároveň podporená spoluprácou so Slovenskou akadémiou vied a so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity.

Do tretieho ročníka sa zapojilo 24 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo celkom 12. So svojimi projektami predstúpili vedkyne 7. júna 2019 pred odbornú porotu. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a členom komisie bol tiež generálny riaditeľ spoločnosti L'Oréal Tomáš Hruška. Dve víťazky si na slávnostnom odovzdávaní cien 1. októbra 2019 v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5 000 Eur. Pre viac informácií o L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede  na Slovensku navštívte www.prezenyvovede.sk

Všeobecne o projekte L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede

Pôvodný program „L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede" bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien - vedkýň.  Program si celosvetovo kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry. Viac informácií o projekte Pre ženy vo vede nájdete na http://fondationloreal.com/categories/for-women-in-science/lang/en.

Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).  

Pre viac informácií navštívte www.loreal.sk.

Súvisiace články

17.09.2019 09:06

Levočské múzeum školstva prináša novinky

Levočské múzeum školstva prináša hneď dve novinky. Zjednodušilo prístup imobilným návštevníkom. V novej výstave otvára citlivú tému.
14.05.2018 14:42

Šiesty ročník Finančnej olympiády má svojho víťaza

Šiesty ročník Finančnej olympiády má svojho víťaza. Je ním Martin Kňaze z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch.
30.07.2019 11:47

Takmer každá tretia kontrola odhalila porušenie envirolegislatívy

Cieľom inšpekcie nesmie byť len mechanické pokutovanie. Musí napomáhať predchádzaniu ohrozovania životného prostredia.