Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
10.01.2020 11:01

BEZPEČNE V KOMUNITE, BEZPEČNE DOMA

V dnešnom svete, ktorý ovláda informačný pretlak a na deti sú kladené omnoho vyššie nároky, je vytváranie bezpečného prostredia dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

O tomto súčasnom fenoméne sme sa porozprávali so správcom Nadácie pre deti Slovenska Ondrejom Gallom a predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom poisťovne KOOPERATIVA Vladimírom Bakešom. 

Poisťovňa a Nadácia sa spojili vďaka spoločnému grantovému programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma. Ako napovedá už samotný názov, program sa zameriava na bezpečnosť detí a mladých ľudí. Práve pocit bezpečia je dôležitý pri prekonávaní každodenných výziev a nových situácií v ich životoch. 

Ako pristupovať k problému bezpečia?

Vladimír Bakeš: Poisťovňa KOOPERATIVA sa dlhodobo venuje projektom, ktoré podporujú bezpečnosť detí a mladých. Bezpečnosť chápeme zo širšej perspektívy – nie len ako reflexné vesty či bezpečné priestory na ihriskách. Ide aj o duševnú bezpečnosť. Vytvoriť bezpečný priestor pre deti je jedna vec, ony sa však svojou neznalosťou samy vystavujú rizikovým a nebezpečným situáciám. V dnešnom zložitom svete je preto nutné podporovať ich kritické myslenie, ktoré im pomôže lepšie sa orientovať, argumentovať, vyhodnocovať a triediť informácie.

Čo vlastne pojem bezpečné prostredie znamená?

Ondrej Gallo: Keď hovoríme o bezpečnom prostredí, nehovoríme iba o fyzickej stránke – aj keď tá k tomu určite patrí tiež. Hovoríme o prostredí, kde sa dieťa cíti slobodne, môže prejavovať svoje postoje a názory, môže sa vyjadrovať k tomu, ako si predstavuje tráviť svoj voľný čas. A samozrejme, dostáva aj spätnú väzbu, čo je možné a čo nie – no dostáva ju konštruktívne a s rešpektom. 

Prečo ste sa ako firma rozhodli podporovať témy, ktoré nie sú úplne jednoduché?

Vladimír Bakeš: Prevencia patrí k základným aktivitám spoločenskej zodpovednosti našej poisťovne. Je našou povinnosťou pripraviť deťom bezpečné prostredie pre šťastné detstvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí pomáhame zvyšovať kvalitu života širokému spektru sociálnych skupín. Prostredníctvom financovania konkrétnych zaujímavých projektov priamo v regiónoch reálne pomáhame zabezpečiť zníženie vzniku bežných rizikových situácií v rôznych kútoch Slovenska. 

Na vašej spolupráci s Kooperativou je výnimočné, že sa venujete jednej téme dlhodobo a strategicky. Ako sa vám to podarilo?

Ondrej Gallo: Vyžaduje si to veľkú ochotu počúvať a snažiť sa porozumieť téme. A veľmi často aj čas. O to lepší je ale výsledok. Ak sa firma rozhodne dlhodobo a strategicky rozvíjať tému, umožní to robiť zásadné systémové zmeny. Program sa potom dá vyskladať z rôznych prvkov, ktoré sa navzájom dopĺňajú ako napr. grantová podpora, vzdelávanie, osveta v téme a podobne. 

Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách. V  jeho piatom ročníku bude medzi zaujímavé projekty prerozdelená suma viac ako 25 000 €. Počas prvých štyroch ročníkov grantového programu sa podarilo podporiť 92 projektov z celého Slovenska. 

Grant môžu získať občianske združenia, školy, samosprávy, neziskové organizácie, materské a  komunitné centrá, ktoré:

  • rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí
  • podporujú participáciu detí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom, v ktorých sa navzájom učia tvoriť spoločne bezpečné prostredie
  • prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia
  • podporujú pocit súdržnosti, spolupatričnosti a identity detí a mladých ľudí v komunite

O grant je možné požiadať prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk. Podrobné informácie sú uverejnené v dokumente Grantové podmienky programu.

Dôležité termíny: 

  • 31. 1. 2020 – uzávierka prijímania žiadostí 
  • 13. január 2019 – 1-dňový vzdelávací tréning pre záujemcov o grant vo Zvolene
  • 25. február 2019 – vyhlásenie výsledkov
  • máj 2019 – 2-dňový vzdelávací tréning pre podporené organizácie na tému bezpečnosti 
  • marec  – august 2020 – realizácia projektov

Viac informácií o nadačnom fonde Deti v bezpečí a grantovom programe Bezpečne v komunite, bezpečne doma, nájdete na www.nds.sk/programy-detail/bezpecne-v-komunite-bezpecne-doma/.

Súvisiace články

15.04.2020 08:58

Záhradný nábytok z umelého ratanu

Jar je už tu a leto sa neodvratne blíži. No a spolu s pomaly vychádzajúcim slnkom prišiel čas vytiahnuť tiež starý záhradný nábytok alebo sa poobzerať po novom. Aby ste si mohli nielen vy, ale aj vaša rodinka mohli vychutnať vo...
26.08.2018 14:39

Na Slovensko prichádzajú revolučné učebnice matematiky

...ktoré stredoškolákov bavia!
18.01.2018 20:00

Aj slovenské deti môžu byť svetové!

Stačí, ak sa zapoja do Matematického klokana.