Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
07.08.2018 17:15

Centrum vedecko-technických informácií SR pripravilo originálnu digitálnu knižnicu

Centrum vedecko-technických informácií SR tento rok oslávi jubileum. Pri príležitosti svojho 80. výročia pripravilo špecializovanú časť vlastnej digitálnej knižnice venovanú tejto významnej udalosti. Vznikla tak originálna digitálna zbierka so zaujímavými historickými dokumentmi či fotografiami.

Centrum vedecko-technických informácií SR sa začalo formovať v roku 1938 ešte na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej Dr. M.R. Štefánika v Košiciach. Dnes je rovnako, ako vo svojich začiatkoch, špecializovanou vedeckou knižnicou, zároveň však svojimi aktivitami a poskytovanými službami zabezpečuje komplexnú podporu vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania na Slovensku.

Digitálna zbierka 80 rokov CVTI SR je súčasťou digitálnej knižnice CVTI SR. Špeciálne je však venovaná dokumentom, fotografiám či ďalším historickým záznamom súvisiacim s jeho históriou.  „Na začiatku bol nápad, potom sme identifikovali vhodný obsah z knižničných fondov, ktorý opisuje činnosti CVTI SR a jeho jubileá. Následne sme pristúpili k digitalizácií, teda skenovaniu a importu dokumentov do digitálnej knižnice. Na záver ešte prebehla selekcia obsahu tak, aby bol obsah digitálnej zbierky čo najzaujímavejší," povedal Tomáš Fiala z Oddelenia digitalizácie, repozitárov a archivácie CVTI SR. 

Obsahom digitálnej zbierky sú archívne fotografie i periodiká, ktoré dnešné CVTI SR vydávalo, a ktoré obsahovali rôzne texty mapujúce aktivity inštitúcie, predovšetkým pri príležitosti rôznych výročí. Rovnako sú tu dostupné aj publikácie, ktoré boli vydané pri 25., 55., 60., 70. či 75.-om výročí. Nájsť tu je možné napríklad rozhovory s prvými riaditeľkami, vtedy ešte Slovenskej technickej knižnice (SlTK) či článok, v ktorom sa na činnosť SlTK pozerá tak očami používateľa, ako aj zamestnanca. Zbierka ale napríklad obsahuje aj aktuálnejšiu fotografickú koláž o budovaní novostavby, v ktorej dnes CVTI SR sídli, ako aj fotografie predchádzajúcich sídelných budov.

„Číslami môžeme povedať, že digitálna zbierka 80 rokov CVTI SR aktuálne obsahuje 167 čísel časopisov, 50 fotografií a 5 publikácií vydaných k minulým výročiam CVTI SR, čo predstavuje  približne 8 tisíc strán zaujímavého čítania," konkretizoval Tomáš Fiala. A ako sám pripomína, najzložitejšie bolo vyhľadávať a selektovať historické príspevky pre takto špecializovanú webovú stránku. Kľúčom k správnej selekcii príspevkov bola ich výpovedná hodnota z pohľadu konkrétnej doby.

Aj dnes je CVTI SR súčasťou určitej doby, doby inovatívnej, spojenej s prudkým rozvojom nových technológií a množstva významných výsledkov výskumno-vývojovej činnosti.  To, akými aktivitami, činnosťami a službami podporuje vedu, techniku a vzdelávanie CVTI SR dnes, bude odbornej i laickej verejnosti priblížené už koncom jesene prostredníctvom pripravovaných podujatí pri príležitosti 80. výročia založenia tejto inštitúcie.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

04.04.2018 22:30

Deti sa môžu zapojiť do výtvarnej súťaže kresbami zo svojich dedín

Do konca júna sa môžu deti z celého Slovenska zapojiť do 4. ročník súťaže v kreslení a maľovaní „Moja dedina, ako ju vidím ja...“. Výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v dedinkách na Slovensku, vyhlásil Spolok pre obnovu dediny ...
26.03.2018 13:02

Súťaž Stvárni knihu 2018 III. ročník

Tretí ročník súťaže začína 1. marca 2018 v Mesiaci knihy. Prihlasovať sa môžete do 31. mája 2018.
22.03.2018 14:13

Mladý mechatronik má svojich víťazov

Už v poradí šiesty ročník celoslovenského kola súťaže Mladý mechatronik sa stal priestorom pre ukážky vedomostí a zručností tých najšikovnejších stredoškolákov v oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechaniky.