Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
07.10.2017 10:17

Čítanie bez bariér v Krajskej knižnici Ľudivíta Štúra

Stretnutím žánrovo príbuzných autorov so zrakovým postihnutím a bez zrakového postihnutia.

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa v utorok 10. októbra 2017 o 16.00 hod. uskutoční autorské čítanie a beseda pre verejnosť v rámci projektu Čítanie bez bariér s aforistami Ondrejom Kalamárom a Josefom
Zbranekom.

Podujatie bude stretnutím žánrovo príbuzných autorov so zrakovým postihnutím a bez zrakového postihnutia.

Ondrej Kalamár je zvolenským čitateľom dobre známy ako autor vtipných aforizmov, sentencií a bonmotov. Publikovať začal časopisecky, knižne debutoval zbierkou pocitových básní Bezdotyková fáza času (1995). Nasledovali básne Moje potichu (2011), zbierka aforizmov O.K.mihy (2012), zbierka aforizmov, bonmotov a sentencií Vypadnuté z o.k. (2013), O.K.om O.čom (2015) a spomienková próza na Jozefa Urbana Pivo u Chárona (2014).

Josef Zbranek je zrakovo znevýhodnený autor aforizmov a epigramov, ktoré sú pravidelne oceňované na Dňoch Mateja Hrebendu v Levoči, celonárodnej prehliadke nevidiacich a slabozrakých recitátorov a literárnych tvorcov. Je odborným pracovníkom rozvoja spolkovej činnosti v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Partnermi podujatia sú Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Základná organizácia Únie pre nevidiacich vo Zvolene.


Podujatie bude realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Zdroj: Lenka Malovcová, Krajská knižnica Ľ. Štúra

Súvisiace články

Dnes 13:46

Nezisková organizácia LEAF predstavila viaceré zlepšenia vzdelávania a pomohla učiteľom aj žiakom lepšie zvládnuť súč...

Ako viesť školu online, adaptovať sa na slovné hodnotenie a dávať spätnú väzbu z pohľadu učiteľov, ale aj ako sa motivovať z pohľadu žiakov pri učení sa z domu. To sú príklady tém, ktoré rezonovali v aktivitách neziskovej rozvo...
29.07.2019 09:46

Ako dobre poznáte vašu pracovnú zmluvu?

Jednou z hlavných tém odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR je problematika obchodovanie s ľuďmi. Aj práve preto sme sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania ľudí za účelom obchodovania s ľuďmi ...
28.03.2018 08:41

Poďte s nami rozvíjať myslenie detí!

So zámerom umožniť deťom plynulú prípravy na vstup do základnej školy a tiež možnosť precvičovať prvé úlohy aj v rámci základnej školy pripravilo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko zbierku 300 úžasných aktivít, s ktorými si...