Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
20.07.2020 11:28

Čo sa deje, keď aj atómom začne „byť zima“

V prednáške sa dozviete, čo sa skrýva pod pojmom teplota, a čo sa stane s látkami, keď ich začneme schladzovať. Vysvetlíme si, prečo látky, keď ich schladíme, môžu nadobúdať a prejavovať úplne nové vlastnosti.

Objasníme si, čo je podstatou kvantovo-mechanických vlastností látok a ukážeme si jeden z kvantovo-mechanických javov v makroskopickom meradle. Dozviete sa, aké sú najnižšie dosiahnuteľné teploty v prírode, a čo spája fyziku nízkych teplôt s vesmírom. Počas prednášky niekoľko ukážkových experimentov, ktoré demonštrujú vplyv zníženia teploty na vlastnosti látok.

V prednáške sa okrem iného dozviete, aké najnižšie teploty môžu byť v prírode, ako súvisí fyzika nízkych teplôt s vesmírom, a budete mať možnosť vidieť aj experimenty, ktoré názorne ukážu ako sa po znížení teploty zmenia vlastnosti látok.

Podujatie sa bude konať bez účasti verejnosti a záznam bude zverejnený 23. 07. 2020 na našom YouTube kanále. Vaše otázky k téme nám môžete poslať cez Facebookovú udalosť a cez do 13. 07. 2020 do 16.00 hod. Viac informácií o prednáške sa dozviete na našom webe v sekcii Veda v CENTRE a na Facebook-u.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave. Vstup pre verejnosť je voľný. Kvôli mimoriadnej situácii sa až do odvolania koná podujatie bez prítomnosti publika. Záznam z podujatia bude dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci:

RNDr. Peter Skyba, DrSc., vedúci vedecký pracovník Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, je vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Venuje sa štúdiu supratekutých fáz hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu, astrofyziku a fyziku vysokých energií. Dr. Peter Skyba bol zodpovedným riešiteľom aj mnohých medzinárodných a národných vedeckých projektov. Je nositeľom niekoľkých ocenení, ktoré mu udelili za dosiahnuté výsledky v oblasti vedy. V roku 2000 získal Cenu SAV za spoluprácu s vysokými školami, v roku 2005 mu udelil minister školstva SR Cenu Sophia 2005, Cenu SAV za infraštruktúru získal v roku 2008 a v roku 2018 ho ocenila aj Slovenská fyzikálna spoločnosť. V tomto roku sa stal Vedcom roka SR 2019.

Súvisiace články

21.05.2019 17:39

Žiaci si pripomenuli Deň biodiverzity – sviatok prírodnej rozmanitosti

Po úspešnej minuloročnej aktivite v areáli čistiarne odpadových vôd v Rakytovciach si aj tento rok prišlo pripomenúť dôležitosť ochrany prírodnej rozmanitosti až 120 žiakov z banskobystrických a zvolenských škôl.
20.07.2020 11:21

Rezort školstva podporí 80 miliónmi eur projekty v oblasti vedy a výskumu na boj s COVID-19

Európska komisia schválila schému financovania na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja k riešeniu situácie spôsobenej ochorením COVID-19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tak môže po...
utorok 14:08

Nenechajte si ujsť najväčší zlatý poklad na Bratislavskom hrade - výstavu Poklad Inkov!

V nádherných priestoroch Rytierskej siene Bratislavského hradu je otvorená svetová výstava Poklad Inkov. Mystika dávnych rituálov a uctievanie zlata, ktoré kedysi ohromili španielskych dobyvateľov, vzbudzuje údiv a úctu dodnes....