Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
13.04.2018 10:28

Deutschkongress združí učiteľov nemčiny a posilní dôležitosť výučby cudzích jazykov na Slovensku

Katolícka univerzita v Ružomberku bude 2. a 3. júla hostiť podujatie Deutschkongress, zamerané na podporu výučby nemeckého jazyka na Slovensku. Oblasť workshopov pre učiteľov a lektorov podporila Nadácia Volkswagen Slovakia, ale aj vydavateľstvá jazykovej literatúry, Rakúsky inštitút a Goetheho inštitút.

Podľa výskumu SNOPK (Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora) a Advantage Austria z roku 2017 je na Slovensku akútny nedostatok zamestnancov hovoriacich po nemecky.

Tento stav sa bude snažiť zmeniť podujatie Deutschkongress, ktoré podporila aj Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK). „Cieľom kongresu je vytvorenie siete inštitúcií a partnerov, ktorí sa v rámci slovenského vzdelávacieho systému zasadzujú za podporu nemeckého jazyka. Keďže znalosť cudzích jazykov je dôležitá v hospodárskom, vedeckom aj kultúrnom kontexte, považujeme udržanie možnosti učiť sa dva cudzie jazyky už na základnej škole v našich školách za nevyhnutnú," uviedla členka organizačného tímu Hana Chmelárová Marková z Goetheho inštitútu. Záštitu nad podujatím prevzali veľvyslanci nemecky hovoriacich krajín (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny pedagogický ústav.

Program Kongresu  je rozdelený do dvoch dní (2. a 3. júl 2018) a budú ho tvoriť viaceré konferencie (SUNG, konferencia škôl s nemeckým jazykovým diplomom, konferencia škôl nemeckej jazykovej menšiny), didakticko-metodické workshopy, odborné i vedecké prednášky, kongresový veľtrh, na ktorom sa predstavia vydavateľstvá, školy, univerzity, či pódiová diskusia na tému „Sprache-Bildung-Zukunft" („Jazyk-Vzdelávanie-Budúcnsosť") so zástupcami školstva a hospodárskej sféry. 

Podujatie podporila aj Nadácia VW SK a to najmä časť workshopov pre učiteľov a lektorov nemčiny. „Podpora vzdelávania v nemčine je pre nás v Nadácii mimoriadne dôležitá. Sme radi, že počas Kongresu dostanú všetci učitelia, pedagógovia, lektori i inštitúcie možnosť získať poznatky o najnovších projektoch, ako aj predstaviť doterajšie spolupráce so školami, či firmami a nadviazať nové kontakty do budúcnosti. Počas workshopov predstavíme aj projekt Experimentovanie po nemecky, na ktorom spolupracujeme s viacerými učiteľmi nemčiny z celého Slovenska," povedala Alexandra Pappová z Nadácie VW SK. 

Dôležitou súčasťou Kongresu bude i tzv. Burza kontaktov. Je to podujatie určené pre všetky firmy na Slovensku. So zástupcami škôl a univerzít sa počas krátkeho stretnutia (10-15 minút) budú môcť porozprávať o prípadnej spolupráci. Pôjde o výbornú možnosť pre obidve skupiny účastníkov burzy nadviazať kontakt do budúcnosti.

Organizátormi podujatia Deutschkongress sú SUNG, Nemecké veľvyslanectvo na Slovensku, Goethe-Institut, Katolícka univerzita v Ružomberku a Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Viac informácií o Kongrese môžete nájsť na stránke www.deutschkongress.sk alebo na FB stránke Deutschkongress. 
 

Súvisiace články

22.05.2018 14:27

Hovoriace knihy ako nový spôsob vzdelávania detí

Klasické knihy sa pomaly, ale isto stávajú pre najmenších doslova prežitkom. Listovanie strán sa im zdá popri počítači, kde sa hýbu obrázky a rozpráva sa vo videách, pomerne nudné. Niektoré deti dokonca listovať strany v knihác...
07.02.2018 07:28

Vznikajúci mládežnícky parlament má byť poradným orgánom primátora

V Šali vznikol v týchto dňoch mládežnícky parlament. Jeho hlavnou úlohou bude zastupovať žiakov základných a stredných škôl a komunikovať s radnicou. "Mal by byť poradným orgánom primátora," vysvetlila Erika Kollerová z mestské...
21.06.2017 09:29

TÍM WE ARE LOST SA V AMERIKE NESTRATIL

Každý správny dobrodruh sa cestovaniu nevyhne. A nevyhli sme sa mu ani my, keď sme cestovali na Svetové finále súťaže Odysea mysle do Michigan State university. Najskôr sme cestovali  do Prahy, odtiaľ do Londýna. V Londýne sme ...