Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
13.04.2018 10:28

Deutschkongress združí učiteľov nemčiny a posilní dôležitosť výučby cudzích jazykov na Slovensku

Katolícka univerzita v Ružomberku bude 2. a 3. júla hostiť podujatie Deutschkongress, zamerané na podporu výučby nemeckého jazyka na Slovensku. Oblasť workshopov pre učiteľov a lektorov podporila Nadácia Volkswagen Slovakia, ale aj vydavateľstvá jazykovej literatúry, Rakúsky inštitút a Goetheho inštitút.

Podľa výskumu SNOPK (Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora) a Advantage Austria z roku 2017 je na Slovensku akútny nedostatok zamestnancov hovoriacich po nemecky.

Tento stav sa bude snažiť zmeniť podujatie Deutschkongress, ktoré podporila aj Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK). „Cieľom kongresu je vytvorenie siete inštitúcií a partnerov, ktorí sa v rámci slovenského vzdelávacieho systému zasadzujú za podporu nemeckého jazyka. Keďže znalosť cudzích jazykov je dôležitá v hospodárskom, vedeckom aj kultúrnom kontexte, považujeme udržanie možnosti učiť sa dva cudzie jazyky už na základnej škole v našich školách za nevyhnutnú," uviedla členka organizačného tímu Hana Chmelárová Marková z Goetheho inštitútu. Záštitu nad podujatím prevzali veľvyslanci nemecky hovoriacich krajín (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny pedagogický ústav.

Program Kongresu  je rozdelený do dvoch dní (2. a 3. júl 2018) a budú ho tvoriť viaceré konferencie (SUNG, konferencia škôl s nemeckým jazykovým diplomom, konferencia škôl nemeckej jazykovej menšiny), didakticko-metodické workshopy, odborné i vedecké prednášky, kongresový veľtrh, na ktorom sa predstavia vydavateľstvá, školy, univerzity, či pódiová diskusia na tému „Sprache-Bildung-Zukunft" („Jazyk-Vzdelávanie-Budúcnsosť") so zástupcami školstva a hospodárskej sféry. 

Podujatie podporila aj Nadácia VW SK a to najmä časť workshopov pre učiteľov a lektorov nemčiny. „Podpora vzdelávania v nemčine je pre nás v Nadácii mimoriadne dôležitá. Sme radi, že počas Kongresu dostanú všetci učitelia, pedagógovia, lektori i inštitúcie možnosť získať poznatky o najnovších projektoch, ako aj predstaviť doterajšie spolupráce so školami, či firmami a nadviazať nové kontakty do budúcnosti. Počas workshopov predstavíme aj projekt Experimentovanie po nemecky, na ktorom spolupracujeme s viacerými učiteľmi nemčiny z celého Slovenska," povedala Alexandra Pappová z Nadácie VW SK. 

Dôležitou súčasťou Kongresu bude i tzv. Burza kontaktov. Je to podujatie určené pre všetky firmy na Slovensku. So zástupcami škôl a univerzít sa počas krátkeho stretnutia (10-15 minút) budú môcť porozprávať o prípadnej spolupráci. Pôjde o výbornú možnosť pre obidve skupiny účastníkov burzy nadviazať kontakt do budúcnosti.

Organizátormi podujatia Deutschkongress sú SUNG, Nemecké veľvyslanectvo na Slovensku, Goethe-Institut, Katolícka univerzita v Ružomberku a Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Viac informácií o Kongrese môžete nájsť na stránke www.deutschkongress.sk alebo na FB stránke Deutschkongress. 
 

Súvisiace články

22.03.2018 14:13

Mladý mechatronik má svojich víťazov

Už v poradí šiesty ročník celoslovenského kola súťaže Mladý mechatronik sa stal priestorom pre ukážky vedomostí a zručností tých najšikovnejších stredoškolákov v oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechaniky.
17.05.2017 09:42

NASES organizuje regionálne školenia

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) pravidelne organizuje školenia zamerané na prácu s elektronickými schránkami pre verejnú správu aj pre súkromné osoby. Najbližšie budú školenia prebiehať v Banskej Byst...
18.11.2019 10:35

30 rokov po: Takmer 44% detí a mladých ľudí na Slovensku neverí, že na ich názore záleží. Prečo si to myslia?

Kým v novembri 1989 to bola práve mladá generácia, ktorá bezprecedentne verila, že svojou odvahou dokážu zmeniť smerovanie celej krajiny, dnešná mládež len s ťažkosťami verí tomu, že ich názor je dôležitý. Podľa výskumu Inštitú...