Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
25.09.2018 19:00

Európska noc výskumníkov 2018. Festival vedy v SNM-Prírodovednom múzeu

V piatok 28. septembra 2018 sa uskutoční medzinárodné podujate Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2018. Na Slovensku už XII. ročník priblíži verejnosti najzaujímavejšie výsledky a osobnosti slovenskej vedy, ktoré sa presadili doma a vo svete a svojím výskumom prispeli k zlepšeniu kvality života spoločnosti. Vstup na podujatie je bezplatný.

Projekt je podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Sklodowska-Curie actions. Motto XII. ročníka – Výskumníci v nás, vyjadruje snahu o priblíženie vedcov ako obyčajných ľudí  s neobyčajným povolaním. Cieľom podujatia je odkryť motiváciu, ktorá bádateľov priviedla k tomuto poslaniu, núti ich vedecky skúmať a implemntovať vedu do praxe. Verejnosť sa zoznámi s výsledkami ich práce a možnosťami uplatnenia v bežnom živote. Jedným z cieľov projektu je aj podnietiť vnímanie vedy ako zaujímavej hry. 

Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum sa ako excelentné výskumné pracovisko zapája do Noci výskumníkov už tradične bohatým celodenným programom. Pozýva všetkých návštevníkov, vrátane objaviteľov, bádateľov a záujemcov o nové poznatky vedy a radosť z poznávania, bez rozdielu veku a vzdelania od 9.00 do 23.00 h na Vajanského nábrežie 2 v Bratislave. Sú pre nich pripravené prezentácie moderných metód a výsledkov vedných odborov, ako aj fundovaný pohľad na výskum v Slovenskom národnom múzeu v oblasti prírodných vied. 

Z programu: 

Ráno od 9.00 h – dopoludňajšie stretnutia s vedcami: botanika, príroda a fyzika ako dobrodružné hľadanie pravdy pre školské skupiny, aj jednotlivcov. Popoludní: otvorenie výstavy HUBY 2018; prezentácia o pálivých plodoch paprík; prednášky pre verejnosť: Na čo je nám Prírodovedné múzeum? História, zbierky a ich význam vo svetle moderných technológii, DNA BARCODING – čiarový kód života, Liečivé rastliny / Príroda a my, Budeme sa liečiť hubami ? Poradenská služba – určovanie prineseného prírodovedného materiálu; lektoráty v expozíciách; vedomostná súťaž a kvíz v expozíciách; astronomické pozorovanie počas dňa (14.00 –16.00 h) slnečná aktivita astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie slnečnej koróny a chromosféry. Večerný program (do 23.00 h) v budove SNM-PM aj pred budovou; otvorené prírodovedné expozície a výstavy; (17.00 – 23.00) stretnutie s vedeckými pracovníkmi SNM, kurátormi a externými spolupracovníkmi múzea a prezentácie vedných odborov SNM-PM v prezentačných stánkoch; miniplanetárium a stánok fyziky; veda ako hra; metódy a výsledky súčasného výskumu prírodných vied metódami poznávania prírody; pokusy a dôkazy; praktické ukážky laboratórneho spracovania pre vedecký výskum (stánok oddelenia antropológie, zoológie, botaniky, paleontológie,  mineralogicko-petrografického); miniplanetárium a stánok so zaujímavými pokusmi fyziky (suchý ľad, tekutý dusík); chutná zmrzlina pre návštevníkov a množstvo zaujímavých interaktívnych exponátov; pred budovou v prípade priaznivého počasia pozorovanie planét Jupiter, Saturn, Mars a ďalších objektov večernej hviezdnej oblohy astronomickými ďalekohľadmi.  

Celý program na: 
www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-podujatia&clanok=noc-vyskumnikov-2018
www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-bratislava/snm-prirodovedne-muzeum.html
www.facebook.com/events/2220998861308880/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1537360844243


 

Súvisiace články

03.09.2020 13:23

Rakuten Viber oznámil výsledky ankety týkajúcej sa organizácie vyučovania v novom školskom roku

Absolútna väčšina (80%) účastníkov ankety organizovanej v aplikácii Viber súhlasí so začiatkom školského roka v triedach
21.07.2017 08:59

MEXIKO: Tisícky učiteľov poberali plat aj keď nevyučovali

MEXIKO - Mexické ministerstvo školstva počas auditu národných výdavkov na vzdelanie zistilo, že viac ako 44-tisíc učiteľov poberalo plat napriek tomu, že nevyučovali. Aurelio Nuňo uviedol, že viac ako 17-tisíc z nich údajne pra...
17.09.2019 09:22

Festival vedy a techniky AMAVET 2019 – 22. ročník

Objavovanie talentov v prírodných vedách