Späť na zoznam
Externé
Autor: Alžbeta Jánošíková
10.10.2020 17:02

Európsky klimatický predpis: EP požaduje zníženie emisií do roku 2030 o 60%

 

Parlament vo štvrtok vyzval všetky členské štáty EÚ k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 a zadefinoval ambiciózne ciele znižovania emisií na roky 2030 a 2040.

„Prijatie tejto správy vysiela Komisii a Rade jasný signál pred nadchádzajúcimi rokovaniami. Očakávame, že všetky členské štáty dosiahnu klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050. Nato, aby EÚ dosiahla tento cieľ, však potrebujeme stanoviť aj ambiciózne priebežné ciele na roky 2030 a 2040" uviedla spravodajkyňa Európskeho parlamentu Jytte Guteland.

Cieľom navrhovanej legislatívy je premeniť politický prísľub o dosiahnutí klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050 na záväzok. Nová úprava má zároveň európskym občanom a podnikom priniesť právnu istotu a predvídateľnosť, aby sa na prechod ku klimatickej neutralite mohli náležite pripraviť.

Súčasným cieľom EÚ je znížiť emisie do roku 2030 o 40% v porovnaní s rokom 1990. Komisia však nedávno v upravenom návrhu predložila ambicióznejší plán, a to zníženie emisií o minimálne 55%. Poslanci EP posunuli latku ešte vyššie - navrhujú zníženie až o 60%.

Schválený text vyzýva Komisiu, aby do 31. mája 2023 navrhla trajektóriu dosiahnutia uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050. Komisia by mala zohľadniť aj celkový objem emisií skleníkových plynov, ktoré môže Európska Únia do roku 2050 vypustiť. Poslanci chcú takto zriadiť Európsku radu pre zmenu klímy ako nezávislý vedecký orgán, ktorého úlohou bude monitorovať dosiahnutý pokrok.

Poslanec Európskeho parlamentu Michal Wiezik hovorí o návrhu takto: „Výsledná verzia Klimatického zákona je solídnym odzrkadlením ambície EÚ. Teší ma, že boj proti klimatickým zmenám už nie je prehliadaný. Musíme zohľadňovať aj reálne možnosti priemyslu EÚ prispôsobiť sa obmedzeniam už v priebehu nasledujúceho desaťročia a preto vidím cieľ 60% ako najadresnejší."

Poslanci sa zhodli aj na tom, že EÚ a jej členské štáty by do 31. decembra 2025 mali postupne zrušiť všetky priame a nepriame dotácie na fosílne palivá.  

„Snaha EÚ vynaložiť maximálne úsilie, aby sa CO2 znížil do roku 2030 o najmenej 55 %, je správna. Musíme však dbať na to, aby neboli ohrozené pracovné miesta, aby pracujúci v továrňach mali zdroj príjmu pre svoje rodiny. Nemôže sa stať, že EÚ sprísni pravidlá pre naše firmy, ktorým sa dramaticky zdraží výroba a iné krajiny získajú konkurenčnú výhodu na úkor Únie" hovorí poslanec EÚ Peter Pollák.

„Je však potrebné myslieť realisticky a brať do úvahy špecifiká jednotlivých krajín pri prechode na zelenšie technológie, aby sme neznížili našu konkurencieschopnosť a sociálne podmienky našich občanov. Z pohľadu Slovenska to napríklad znamená potrebu využívať aj plyn na dosahovanie týchto cieľov" vyjadril sa poslanec Miroslav Číž.

Parlament je pripravený začať rokovania o konečnej podobe novej právnej úpravy s členskými štátmi. Rada (ministrov) EÚ sa však najskôr musí dohodnúť na spoločnej vyjednávacej pozícii.

 

Zdroj text: Soňa Mellak

Zdroj foto: multimedia.europarl.europa.eu

                  ec.europa.eu

Súvisiace články

23.03.2018 12:34

Slovenskí učitelia majú šancu získať ocenenie najlepší učiteľ na svete a milión dolárov

Prestížne ocenenie Global Teacher Prize prichádza aj na Slovensko. Od mája tohto roka sa budú môcť naši učitelia uchádzať o možnosť stať sa „Učiteľom Slovenska“ a následne o titul najlepšieho učiteľa na svete a milión dolárov. ...
16.07.2020 13:18

LETO V ZNAMENÍ RÝCHLOSTI

Tábor FAJN- Fyzika Ako Ju Nepoznáme. je názov mestského denného tábora určeného pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, vo veku 11 až 15 rokov, ktorý tento rok oslávi 15 rokov svojej existencie. Snahou organizátorov...
19.10.2018 10:19

Cudzie jazyky v premenách času IX

MŠVVaŠ SR Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cudzie jazyky v premenách času IX, ktorá sa uskutoční 9. novembra 2018 na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Dolnozemská cesta 1/b).