Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
29.10.2019 10:26

Fenomény sveta úspešne vyskúšalo už 800 škôl. Zážitkové vyučovanie pokračuje aj v tomto školskom roku.

Fenomény sveta - inovatívna forma vzdelávania má za sebou pilotné testovanie. V školskom roku 2018/2019 sa doň zapojilo až 800 škôl. Učitelia aj žiaci si Fenomény sveta obľúbili natoľko, že sa na mnohých školách stali pevnou súčasťou vyučovania.

Zážitkové vzdelávanie sa do slovenských škôl dostalo minulý školský rok v rámci projektu Expedícia Fenomény sveta, ktorý sa zameriaval na 5 samostatných tém, resp. fenoménov: vodu, slnko, vzduch, kultúru a komunikáciu. Zapojené školy získali bezplatne jeden balík vzdelávacích materiálov podľa výberu a počas školského roka zrealizovali výučbu s Fenoménmi sveta spôsobom, ktorý im najviac vyhovoval. 

„Po prvom roku vieme povedať, že Fenomény sveta sú pre učiteľov a žiakov atraktívnou nadstavbou k tradičnému vyučovaniu. Učitelia si pochvaľovali na mieru pripravené metodické materiály a žiakom sa páčilo zážitkové vyučovanie založené na ich vlastnej aktivite a objavovaní," vysvetľuje Ján Machaj, jeden z autorov a riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB. 

Veľkou devízou Fenoménov sveta je široká variabilita ich zaradenia do školskej výučby. Každý pedagóg môže učiť tak, ako to najviac vyhovuje jemu a žiakom v jeho triede. Jednou z možností je zaradiť Fenomény sveta ako nový školský predmet. Tým získajú učitelia dostatok priestoru na plnohodnotné využitie potenciálu všetkých vzdelávacích materiálov. 

Fenomény sveta je možné zakomponovať aj do existujúcich školských predmetov. Sú totiž vytvorené tak, aby ich mohol použiť dejepisár, fyzik i biológ. Niektoré témy sú zas ušité na mieru učiteľom výtvarnej výchovy, etiky či informatiky. 

Ďalšou z alternatív je aj pravidelné blokové vyučovanie venované medzipredmetovým témam alebo učenie s Fenoménmi sveta v rámci tematického týždňa. Tento spôsob implementácie umožňuje zapojenie celej školy, kedy sa stierajú hranice nielen medzi školskými predmetmi, ale aj medzi klasickými žiackymi triedami. Vrcholom takéhoto týždňa môže byť menšia konferencia, na ktorej sa žiaci pochvália výsledkami svojej práce ostatným spolužiakom. 

„Učiteľom pomôžeme s implementáciou a v prípade potreby zabezpečíme odborné školenie. Po celý čas majú k dispozícii aj naše oddelenie podpory," dodáva Ján Machaj.

Samostatnú pozornosť si určite zaslúži rozsiahla videoknižnica so 450 videami od BBC, ktoré môžu učitelia podľa potreby využiť na uvedenie žiakov do témy, prípadne ako efektívnu vizuálnu pomôcku na získanie ich pozornosti. Medzi videami sa nájdu strhujúce zábery živej aj neživej prírody a vesmíru, hrané historické dokumenty či sondy do problémov súčasného sveta. Prostredníctvom videí BBC sa žiaci vydávajú na pomyselnú expedíciu po stopách Fenoménov sveta bez toho, aby opustili svoju triedu. Učitelia majú tiež k dispozícii kompletnú pedagogickú dokumentáciu, ktorá obsahuje učebné osnovy a tematický plán. Vďaka tomu vedia Fenomény sveta jednoducho a efektívne zaradiť medzi školské predmety na svojej škole.

Ak chcete učiť s Fenoménmi sveta aj na vašej škole alebo hľadáte viac informácií o inovatívnom spôsobe výučby, navštívte www.fenomenysveta.sk.
 

Súvisiace články

31.08.2018 19:22

Na robotickej olympiáde v Mexiku zožal slovenský tím veľký úspech

Pätica slovenských stredoškolákov, ktorá v Mexiku súťažila na medzinárodnej robotickej olympiáde, má už dobojované. A čo je najlepšie, náš tím neobišiel na tohtoročnej FIRST Global naprázdno. Študenti získali 18. augusta prestí...
31.05.2018 09:18

Nové bioplasty z STU sa môžu rozložiť aj v pôde i vo vode

„Keď hovoríme o bioplastoch, rozumieme buď plast vyrobený z obnoviteľných zdrojov surovín alebo biologicky rozložiteľné plasty. Pre prírodu sú, samozrejme, najpriaznivejšie tie, ktoré sú aj z obnoviteľných surovín aj biologick...
08.07.2018 11:16

Začína sa týždeň tvorivého písania Ars Šafarikiana 2018

Piaty ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov Ars Šafarikiana sa uskutoční v dňoch 9. až 13. júla 2018 v novozrekonštruovanom areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v histo...