Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
12.11.2019 16:55

Festival vedy a techniky AMAVET 2019 – výsledky 22. ročníka

MOTIVÁTOR a POPULARIZÁTOR VEDY

„Som úplne fascinovaný z toho čo tu vidím ako aj úžasné projekty, ktoré mladí ľudia dokážu spraviť. Ja som nanešťastie nemal také možnosti počas môjho štúdia, nemal som zlých učiteľov, ale nebola tam tá dodatočná energia, pridaná hodnota AMAVET-u. Ako vidím na FVAT, že profesori na stredných školách sa venujú svojim študentom aj vo voľnom čase! Tak to je kľúčová vec, aby pritiahli mladých ľudí k vede." Týmito slovami zhodnotil súťaž mladých vedátorov RNDr. Roman Nagy, PhD., astrofyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

22. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave, v areáli výstaviska INCHEBA, kde bol súčasťou spolu otvorenia veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika. FVAT je už tradične jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, čo potvrdila aj účasť významných hostí na otvorení. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová vo svojom príhovore okrem iného zdôraznila kontinuitu súťaží, ktoré organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Koncom školského roku sa zúčastnila Festivalu štyroch živlov AMAVET, ktorý motivuje žiakov základných škôl ku prírodovedným predmetom. FVAT je už 22. rok živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky najmä pre stredoškolákov. Aj keď organizátori nazývajú svoju súťaž dôsledne „Festival vedy a techniky AMAVET", ministerka to zostručnila na „Festival AMAVET" s vysvetlením, že je viac súťaží a prehliadok s prívlastkami o vede, ale Festival AMAVET je len jeden!

Už tretí rok je odborným garantom FVAT Slovenská akadémia vied spoločne s univerzitami – Žilinská univerzita v Žiline, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave a Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach. Za všetkých garantov v otváracom príhovore prehovoril predseda Slovenskej akadémie vied Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., ktorý zdôraznil význam FVAT pri vyhľadávaní talentov. AMAVET zohráva významnú úlohu pri vytváraní motivačného prostredia pre žiakov mimo školských lavíc.

Neskôr, pri motivačných rozhovoroch Science talks, to zo svojich osobných skúseností potvrdila aj bývalá viacnásobne úspešná súťažiaca festivalu Michaela Brchnelová, ktorá teraz študuje na prestížnej európskej univerzite v Delfte v Holandsku, na Fakulte leteckého a vesmírneho inžinierstva a venuje sa vysokorýchlostnej aerodynamike: „Ja som zvykla chodiť na FVAT, dôvod prečo som tam, kde som, je vďaka týmto festivalom pretože zo mňa urobili kvázi vedca a stále mi to dávalo motiváciu pokračovať v tom. Takže sa viem do vás súťažiacich dobre vcítiť, keď som vás hodnotila. Nebojte sa, aj keď niekedy niečo nevyjde, to vás posunie dopredu."

V rozhovoroch o vede jej kontroval Michal Zajaček, amaveťák, absolvent  IMPRS scholar at University of Cologne, 1. Physikalisches Institut v Nemecku, v súčasnosti pôsobí v Poľsku, odkiaľ sa zapojil do diskusie cez skype: „Kľúčové bolo to, že som sa mal možnosť zúčastniť FVAT v roku 2008. To ma práve nakoplo sa vede venovať na profesionálnej úrovni. Veľa som si v posledných rokoch odniesol ako hodnotiteľ FVAT, bolo to pre mňa veľmi poučné, že som mohol debatovať s mnohými študentmi z celého Slovenska a tiež sa veľa pri hodnotení priučiť. To bola určite neopakovateľná skúsenosť, či už ako účastník alebo ako hodnotiteľ."

Na motivačný rozhovor pre súťažiacich prišiel aj čerstvý Laureát ocenenia 1. ročníka ESET Sience Award „Výnimočná osobnosť slovenskej vedy" Ján Tkáč, ktorý pôsobí v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Čo by poradil súťažiacim pri začiatkoch ich kariéry, ak sa chcú stať vedcami?: „Stáže v zahraničí sú neoceniteľná skúsenosť. Ak chcete dlhodobo robiť kvalitnú prácu, pobyt v zahraničí je to najdôležitejšie, čo musíte vyskúšať. Ľudia, ktorí sa rozhodli čas svojej kariéry stráviť v zahraničí, sú tí, ktorí sú otvorení novým myšlienkam, ktorí sa neboja skúšať nové veci a dôležitým výstupom pobytu v zahraničí je nadobudnutie neoceniteľných kontaktov, ktoré vám neskôr vo vašej práci dosť dramaticky môžu pomôcť."

Nechýbali ani zahraniční účastníci, ktorí prezentovali 6 projektov - z Belgicka a Ruska. Potvrdením úspešnej medzinárodnej spolupráce je delegácia z Ruska. Po prekonaní prvotnej ostýchavosti sa začala zoznamovať so slovenskými súťažiacimi. Po dvoch dňoch to bolo priateľstvo, ktoré bude mať pokračovanie. Slovenskí chlapci, noví kamaráti ruskej delegácie zloženej z dievčat, získali postup na National Vernadsky Contestv Moskve.

Celkové výsledky Festivalu vedy a techniky AMAVET sú prílohou tlačovej informácie.

Aj napriek vysokej úrovni súťažných projektov, nie všetci mohli zvíťaziť na celoslovenskom finále. Veda je už taká, že neúspech posúva poznanie vpred. Mnohí žiaci si to už v tomto veku aj uvedomujú. Dôkaz o tom prišiel mailom od Lýdie Špánikovej, učiteľky zo ZŠ Školská v Považskej Bystrici: „Chcem ešte raz poďakovať za seba aj mojich žiakov za ústretovosť, ochotu aj celú organizáciu súťaže FVAT celému kolektívu AMAVET-u. Aj keď sme si neodniesli cenu či diplom, a boli aj slzičky chlapcov, získali sme nove skúsenosti, zážitky a kamarátstva."

Ján NEMEC


 

Súvisiace články

08.05.2018 20:19

Svet maľovaný nohami - nová výstava v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči

Aký je svet ... maľovaný nohami? Odpovedia vám v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči, ktoré aktuálne prináša výstavu hendikepovanej maliarky Pavlíny Csápaiovej – Triščovej, prostredníctvom ktorej zistíte, že aj ten Svet maľovan...
08.02.2018 15:34

Maj odvahu, zmeň Slovensko i seba

Zmysluplný spoločenský dopad? Bez autentickej skúsenosti a dôkladného poznania problému to nejde.
29.05.2018 08:35

V Prešove vyhlásili krajskú súťaž stredoškolských časopisov

Tvorivé novinárske tímy zo stredných škôl Prešovského kraja sa môžu zapojiť už do 6. ročníka Súťaže stredoškolských časopisov. Tú každoročne organizuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), Regionálna organizácia Slovenského syndik...