Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
26.02.2018 10:56

GTCI 2018: Naučme sa zužitkovať talenty

V medzinárodnom rebríčku krajín podľa schopnosti zužitkovať talenty sa Slovensko umiestnilo na 40. priečke. Vyplýva to z každoročného prieskumu s názvom Globálny index konkurencieschopnosti talentov (GTCI, The Global Talent Competetiveness Index).

Na pravidelnom hodnotení jednotlivých krajín a ich schopnosti rozvíjať, priťahovať a udržiavať talenty sa podieľa spoločnosť The Adecco Group, svetový líder v oblasti ľudských zdrojov, spolu s ďalšími partnermi INSEAD* a Tata Communications*.

Len na porovnanie, v roku 2016 sa Slovensko umiestnilo na 27. a vlani na 37. pozícii. Toho roku skončilo na 40. mieste zo 119 hodnotených štátov.

Kto je najlepší?

Miesto na čele rebríčka obhájili Švajčiari, za ktorými sa umiestnil Singapur a na tretej priečke Spojené štáty americké. Ako vidieť v tabuľke, ďalšie štyri miesta patria škandinávskym štátom.

Top desať krajín podľa GTCI

1 Švajčiarsko 
2 Singapur  
3 USA 
4 Nórsko
5 Fínsko 
6 Švédsko
7 Dánsko
8 Spojené kráľovstvo
9 Holandsko
10 Luxembursko


Celkovo v prvej 25-ke figuruje až 16 európskych krajín. Zo susedných štátov nás predbehlo Rakúsko (18.), Česko (25.), Slovinsko (28.) a Poľsko (39.). Na druhej strane sa Slovensko umiestnilo lepšie než viaceré krajiny porovnateľné veľkosťou či ekonomickou výkonnosťou (Maďarsko, Grécko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko).

Naše silné a slabé stránky

Hodnotenie podrobne mapuje silné i slabšie stránky štátov v schopnosti využívať svoj ľudský potenciál. Prednosťou Slovenska sú relatívne dobré výsledky v oblasti profesijných a technických zručností. Slabšou stránkou je schopnosť lákať a motivovať talenty, umožniť ich rast. Slovensko tiež podľa hodnotenia dosahuje prijateľnú mieru rovnosti pohlaví, avšak má čo zlepšiť v tolerancii voči menšinám a migrantom.

Heslom je rozmanitosť

Talent je podľa tvorcov rebríčka GTCI najsilnejším zdrojom, ktorý poháňa konkurencieschopnosť a posilňuje úroveň krajiny, mesta či organizácie. Tohtoročná správa sa potom nesie pod heslom Rozmanitosť talentov ako pohon ku konkurencieschopnosti. Kľúčom k úspechu je totiž nielen rozmanitosť jednotlivých druhov nadania – teda schopností v oblasti techniky, vedy, umenia či sociálnych zručností –, ale aj rozmanitosť ľudí z rôznych kultúr, štátov či sociálnych prostredí.

Čo prispieva k využívaniu ľudského potenciálu?

Pre schopnosť krajiny využiť potenciál talentovaných ľudí je dôležitých niekoľko faktorov:

1. Pokročilý vzdelávací systém. Dôležité pritom je, aby sa vzdelávanie zameriavalo nielen na technické, ale aj na ľudské, sociálne a projektové zručnosti.

2. Flexibilné podnikateľské prostredie a vhodná politika zamestnanosti, čo znamená aj novú podobu zamestnaneckých vzťahov. Dôležitejšia než autorita a hierarchia je dnes spolupráca, predovšetkým pri vzniku a uplatňovaní inovácií. Namiesto doterajšej lineárnej kariéry a dlhodobého pracovného úväzku v jednej firme dostáva prednosť flexibilná práca a celoživotné vzdelávanie. V Európe a USA dnes tretinu zamestnancov predstavujú samostatne zárobkovo činné osoby. A v USA tvoria dve tretiny tzv. flexibilní zamestnanci. Vyplýva to z faktu, že svetová ekonomika je premenlivá a poháňaná rýchlymi technologickými zmenami, na ktoré treba reagovať.

3. Otvorenosť vnútorná, teda podpora sociálnej mobility, čo znamená dať príležitosť ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia či z odľahlejších regiónov.

4. Otvorenosť vonkajšia, teda podpora medzinárodnej mobility, predstavuje otvorenosť voči nadaným ľuďom bez ohľadu na ich pôvod, rasu či národnosť. Ako konštatuje správa GTCI, etnicky rozmanité spoločnosti majú o 35 percent vyššiu pravdepodobnosť podať lepší výkon. Talenty z iných krajín sa napríklad v USA častejšie stávajú podnikateľmi a inovátormi. A vo Švajčiarsku pochádza z radov imigrantov až 45 percent skúsených pracovníkov v oblasti chemického, farmaceutického a biotechnologického priemyslu.

Pre zaujímavosť, v rebríčku GTCI sa hodnotia nielen štáty, ale i jednotlivé mestá. Medzi nimi je na prvom mieste Zürich, po ňom nasledujú škandinávske metropoly Štokholm, Oslo, Kodaň a Helsinki. Praha sa umiestnila na 28. a Bratislava na 45. priečke. 

Kompletná štúdia Globálny index konkurencieschopnosti talentov


* Informácie o inštitúciách 

INSEAD – The Business School for the World
www.insead.edu/

Tata Communications – Globálny poskytovateľ telekomunikačných riešení a služieb
www.tatacommunications.com
 

Súvisiace články

21.06.2019 09:47

FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2019

Talentovaným drobcom, žiakom základných škôl, ponúkla Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) hravú formu vedecko-technickej súťaže. Žiakom základných škôl dali ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Druhý ročník Fe...
24.04.2018 18:26

Súťaž Učiteľ Slovenska pomôže objaviť lídrov a profesijné vzory

Príležitosť ukázať svetu, že máme vynikajúcich, šikovných a svojmu povolaniu oddaných učiteľov. Snaha posilniť status profesie a sebavedomia pedagógov, lebo ich práca má vplyv na celú našu spoločnosť. Také sú ciele prvého roční...
19.02.2018 14:15

Hovorovú podobu materinského jazyka Čechov v SR stále viac ovplyvňuje slovenčina

Vyjadrením snahy uchovávať a kultivovať materinský jazyk je v aktivitách Českého spolku v Bratislave preferencia češtiny na podujatiach, ktoré združenie organizuje. "Spisovnej češtine ako samostatnej lingvistickej téme sa však ...