Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
26.02.2018 10:56

GTCI 2018: Naučme sa zužitkovať talenty

V medzinárodnom rebríčku krajín podľa schopnosti zužitkovať talenty sa Slovensko umiestnilo na 40. priečke. Vyplýva to z každoročného prieskumu s názvom Globálny index konkurencieschopnosti talentov (GTCI, The Global Talent Competetiveness Index).

Na pravidelnom hodnotení jednotlivých krajín a ich schopnosti rozvíjať, priťahovať a udržiavať talenty sa podieľa spoločnosť The Adecco Group, svetový líder v oblasti ľudských zdrojov, spolu s ďalšími partnermi INSEAD* a Tata Communications*.

Len na porovnanie, v roku 2016 sa Slovensko umiestnilo na 27. a vlani na 37. pozícii. Toho roku skončilo na 40. mieste zo 119 hodnotených štátov.

Kto je najlepší?

Miesto na čele rebríčka obhájili Švajčiari, za ktorými sa umiestnil Singapur a na tretej priečke Spojené štáty americké. Ako vidieť v tabuľke, ďalšie štyri miesta patria škandinávskym štátom.

Top desať krajín podľa GTCI

1 Švajčiarsko 
2 Singapur  
3 USA 
4 Nórsko
5 Fínsko 
6 Švédsko
7 Dánsko
8 Spojené kráľovstvo
9 Holandsko
10 Luxembursko


Celkovo v prvej 25-ke figuruje až 16 európskych krajín. Zo susedných štátov nás predbehlo Rakúsko (18.), Česko (25.), Slovinsko (28.) a Poľsko (39.). Na druhej strane sa Slovensko umiestnilo lepšie než viaceré krajiny porovnateľné veľkosťou či ekonomickou výkonnosťou (Maďarsko, Grécko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko).

Naše silné a slabé stránky

Hodnotenie podrobne mapuje silné i slabšie stránky štátov v schopnosti využívať svoj ľudský potenciál. Prednosťou Slovenska sú relatívne dobré výsledky v oblasti profesijných a technických zručností. Slabšou stránkou je schopnosť lákať a motivovať talenty, umožniť ich rast. Slovensko tiež podľa hodnotenia dosahuje prijateľnú mieru rovnosti pohlaví, avšak má čo zlepšiť v tolerancii voči menšinám a migrantom.

Heslom je rozmanitosť

Talent je podľa tvorcov rebríčka GTCI najsilnejším zdrojom, ktorý poháňa konkurencieschopnosť a posilňuje úroveň krajiny, mesta či organizácie. Tohtoročná správa sa potom nesie pod heslom Rozmanitosť talentov ako pohon ku konkurencieschopnosti. Kľúčom k úspechu je totiž nielen rozmanitosť jednotlivých druhov nadania – teda schopností v oblasti techniky, vedy, umenia či sociálnych zručností –, ale aj rozmanitosť ľudí z rôznych kultúr, štátov či sociálnych prostredí.

Čo prispieva k využívaniu ľudského potenciálu?

Pre schopnosť krajiny využiť potenciál talentovaných ľudí je dôležitých niekoľko faktorov:

1. Pokročilý vzdelávací systém. Dôležité pritom je, aby sa vzdelávanie zameriavalo nielen na technické, ale aj na ľudské, sociálne a projektové zručnosti.

2. Flexibilné podnikateľské prostredie a vhodná politika zamestnanosti, čo znamená aj novú podobu zamestnaneckých vzťahov. Dôležitejšia než autorita a hierarchia je dnes spolupráca, predovšetkým pri vzniku a uplatňovaní inovácií. Namiesto doterajšej lineárnej kariéry a dlhodobého pracovného úväzku v jednej firme dostáva prednosť flexibilná práca a celoživotné vzdelávanie. V Európe a USA dnes tretinu zamestnancov predstavujú samostatne zárobkovo činné osoby. A v USA tvoria dve tretiny tzv. flexibilní zamestnanci. Vyplýva to z faktu, že svetová ekonomika je premenlivá a poháňaná rýchlymi technologickými zmenami, na ktoré treba reagovať.

3. Otvorenosť vnútorná, teda podpora sociálnej mobility, čo znamená dať príležitosť ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia či z odľahlejších regiónov.

4. Otvorenosť vonkajšia, teda podpora medzinárodnej mobility, predstavuje otvorenosť voči nadaným ľuďom bez ohľadu na ich pôvod, rasu či národnosť. Ako konštatuje správa GTCI, etnicky rozmanité spoločnosti majú o 35 percent vyššiu pravdepodobnosť podať lepší výkon. Talenty z iných krajín sa napríklad v USA častejšie stávajú podnikateľmi a inovátormi. A vo Švajčiarsku pochádza z radov imigrantov až 45 percent skúsených pracovníkov v oblasti chemického, farmaceutického a biotechnologického priemyslu.

Pre zaujímavosť, v rebríčku GTCI sa hodnotia nielen štáty, ale i jednotlivé mestá. Medzi nimi je na prvom mieste Zürich, po ňom nasledujú škandinávske metropoly Štokholm, Oslo, Kodaň a Helsinki. Praha sa umiestnila na 28. a Bratislava na 45. priečke. 

Kompletná štúdia Globálny index konkurencieschopnosti talentov


* Informácie o inštitúciách 

INSEAD – The Business School for the World
www.insead.edu/

Tata Communications – Globálny poskytovateľ telekomunikačných riešení a služieb
www.tatacommunications.com
 

Súvisiace články

03.06.2018 12:05

Verejné detské dopravné ihrisko v Stupave naučí deti správnym návykom v premávke a zachráni životy

Najväčšie detské dopravné ihrisko v regióne vyrástlo v areáli ZŠ kpt. Jána Nálepku v Stupave. Nadácia Volkswagen Slovakia ho za prítomnosti zástupcov samosprávy, štátnych a regionálnych inštitúcií slávnostne odovzdala mestu Stu...
05.09.2018 18:19

Školy získali originálne žiacke knižky s Kozmixom

V aktuálnom školskom roku 2018/2019 budú mať opäť tisícky žiakov na prvom stupni základných škôl na Slovensku bezplatný celoročný prístup na vzdelávací portál Kozmix.sk. Stane sa tak vďaka tomu, že ich učitelia po minuloročnej ...
16.05.2019 15:22

Žena novej doby

Slovenské banské múzeum pozýva na vernisáž výstavy Žena novej doby, ktorá sa uskutoční 17.mája 2019 o 18:00 hod. v Galérii PARTER BSC na ulici Gwerkovej-Göllnerovej 6 v Banskej Štiavnici.