Späť na zoznam
Externé
Autor: Alžbeta Jánošíková
06.10.2020 15:00

Horizont 2020 Green Deal Call

Horizont 2020 Green Deal Call

Národné kontaktné body Horizont 2020 v Slovenskej a Českej republike, Maďarsku, Izraeli a Poľsku v spolupráci s medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network a iniciatívou BIOEAST vás pozývajú na virtuálne partnerské podujatie, ktorého hlavný cieľ je predstaviť tematicky najväčšiu výzvu Programu Horizont 2020 Green Deal Call 2020!

Hlavným cieľom podujatia je osloviť subjekty, ktoré majú záujem zapojiť sa do nadchádzajúcej výzvy programu Horizont 2020 a nájsť si partnerov do konzorciálnych projektov.

Podujatie bude pozostávať z troch hlavných častí:

informačná časť (predstavenie a prezentácia jednotlivých tém výzvy H2020 Green Deal Call)
sekcia krátkych prezentácií, v rámci ktorej budú mať registrovaní účastníci možnosť predstaviť svoje pripravované projektové návrhy a osloviť tak potenciálnych partnerov pre svoje konzorcium alebo nájsť perspektívneho koordinátora.
brokerage event – partnerské vopred naplánované 1:1 stretnutia

Podujatie je vhodné pre kohokoľvek, kto má záujem zapojiť sa do poslednej prierezovej výzvy programu H2020 ako napríklad:

univerzity
výskumné centrá
súkromné ​​spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov)
samosprávy
združenia/federácie
verejné/štátne inštitúcie
mimovládne organizácie (NGOs)
klastre

Registrácia je bezplatná a sprístupnená do 12. októbra 2020.

Podujatie sa bude konať online formou 14. októbra 2020.

Zdroj text: cvtisr.sk

Zdroj foto: cvtisr.sk

Súvisiace články

02.10.2020 15:01

Slovenskí vysokoškoláci majú šancu ukázať, že majú Najlepší nápad 2020

Hľadá sa „Najlepší nápad 2020“. Zapojiť sa môžu po prvýkrát aj študenti zo Slovenska so svojím technologickým inovatívnym nápadom.
08.05.2018 20:19

Svet maľovaný nohami - nová výstava v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči

Aký je svet ... maľovaný nohami? Odpovedia vám v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči, ktoré aktuálne prináša výstavu hendikepovanej maliarky Pavlíny Csápaiovej – Triščovej, prostredníctvom ktorej zistíte, že aj ten Svet maľovan...
21.05.2019 17:39

Žiaci si pripomenuli Deň biodiverzity – sviatok prírodnej rozmanitosti

Po úspešnej minuloročnej aktivite v areáli čistiarne odpadových vôd v Rakytovciach si aj tento rok prišlo pripomenúť dôležitosť ochrany prírodnej rozmanitosti až 120 žiakov z banskobystrických a zvolenských škôl.