Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
26.06.2017 08:30

INKLÚZIA v slovenskej škole - realita či utópia?

Dňa 15.6. sa v Senci uskutočnil už 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 4 ... a stále sa rád učí. Ústrednou témou konferencie bola inklúzia vo vzdelávaní v kontexte narastajúcich sociálnych a spoločenských rozdielov v Európe a na Slovensku. Riešením môže byť systém adaptívneho učenia, v rámci ktorého sú vzdelávacie metódy a procesy prispôsobené tak, aby každý jeden žiak získal maximum. Touto problematikou sa zaoberalo vyše 500 učiteľov a riaditeľov zo všetkých stupňov škôl na Slovensku, ako aj zahraniční hostia. Podujatie teda reflektovalo problematiku vzdelávania nielen z pohľadu Slovenska, ale aj z pohľadu medzinárodného vývoja a s ním spojených otázok kultúry, spoločnosti a náboženstva.

Podujatie organizovalo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko. Odborným garantom podujatia bola Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Veľvyslanectvo Írska v Bratislave. Odborný program bol postavený na troch základných pilieroch:

1. Kultúra, spoločnosť, náboženstvo a vzdelávanie

Inakosť determinuje vzdelávanie.

Európa sa radikálne mení.

Ako reaguje školstvo?

2. Vzdelávanie 5.0

Kritická analýza prínosu digitálnych technológií

Ako je možné „spolufungovať" vo svete sietí?

3. Rovnosť a nerovnosť šancí vo vzdelávaní

Vzdelávanie v medzinárodnom kontexte.

Ako vytvoriť optimálnu vzdelávaciu klímu v škole?

 

Úvodné slovo na konferencií mala Mgr. Mira Schrimpelová, ktorá poukázala na potrebu otvorenosti v školstve, ako aj nutnosť rešpektovať kultúrne pozadie jednotlivých žiakov, teda pristupovať ku každému žiakovi individuálne. Školstvo v Európe nemôže byť len jedno – to pruské s bičom, kde deti sedia s rukami za chrbtom. Musí to byť školstvo, ktoré bude otvorené voči iným kultúrnym potrebám, voči iným deťom. A musí byť nielen otvorené, ale musí ich aj rešpektovať. Keď tieto deti nechcú sedávať a jesť za stolom, ale na zemi, pretože tak jedli ich generácie, musíme to rešpektovať," hovorí na margo zamerania konferencie Mira Schrimpelová.

O tom,  ako takýto typ školstva funguje v praxi porozprávala Jej Excelencia Anne- Marie Callan, ktorá je veľvyslankyňou Írska na Slovensku a ktorá sa aktívne angažuje v nadväzovaní spolupráce medzi Slovenskou republikou a Írskom. Ako vo svojom príspevku uviedla, príkladom prínosu takéhoto typu vzdelávacieho systému je fakt, že 9 z 10 najúspešnejších svetových spoločností v IT sektore má sídlo práve v Dubline.

Vysvetliť metódy adaptívneho učenia a pomôcť pochopiť jeho výhody prišiel na konferenciu aj Conor Flynn, ktorý je COO a spoluzakladateľom spoločnosti Adaptemy a spoločnosti EDTECH. Spoločnosti, ktoré vedie, ponúkajú vydavateľstvám prostredie, v ktorom môže prebiehať adaptívne učenie, alebo v ktorom môžu priamo adaptovať svoje obsahy. Jeho skúsenosti so vzdelávaním v Írsku a v Číne ho priviedli k myšlienke, ako skĺbiť moderné technológie na podporu učiteľa v triede a dať príležitosť žiakom v triede realizovať svoj potenciál. V spolupráci s kolegami z Írska a za podpory zástupcov Univerzity Komenského v Bratislave vznikol projekt VEDOMAT, ktorý je zameraný na výučbu matematiky prostredníctvom softvéru pre adaptívne učenie.

Mgr. Emíre Khidayer, Phd., odborníčka na Blízky východ a severnú Afriku sa vo svojom príspevku zamerala na arabskú kultúru, s ktorou prichádza Európa stále častejšie do kontaktu. Na rozdiel od európskej kultúry, ktorá kladie dôraz na ideu a emócie buď potláča, alebo neutralizuje,  je islamská kultúra silná práve v emóciách z čoho častokrát vyplýva vzájomné neporozumenie a vznikajú konflikty.  K napätiu podľa nej prispievajú tiež kroky európskych inštitúcií, ktoré prostredníctvom svojich návrhov a postojov vytvárajú atmosféru, ktorá podporuje konfrontáciu prisťahovalcov a miestnym obyvateľstvom.

Okrem menovaných sa konferencie zúčastnilo množstvo slovenských, ale aj zahraničných hostí, v rátane takmer 50 renomovaných lektorov a lektoriek z Nemecka, Írska, Švajčiarska, Indonézie a Česka. Prebehlo množstvo diskusií, workshopov, tréningov a seminárov. Viac informácií o priebehu konferencie nájdete TU.

 

Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou RAABE.

Galéria

Súvisiace články

15.04.2020 09:05

Hľadáte neustále zľavové kódy? Na tomto webe sú všetky na jednom mieste

Pozná to každý, kto objednáva na internete často. Vyberiete si vysnívané produkty, porovnáte kde majú najnižšie ceny a naskladáte si ich do košíka vo vybranom e-shopu. A potom vás to trkne. Čo keby som mal zľavový kód? Nákup by...
30.07.2019 11:47

Takmer každá tretia kontrola odhalila porušenie envirolegislatívy

Cieľom inšpekcie nesmie byť len mechanické pokutovanie. Musí napomáhať predchádzaniu ohrozovania životného prostredia.
12.01.2018 19:00

V roku 2017 hľadali školy vyše 3-tisíc zamestnancov

...nájsť ich je stále zložitejšie.