Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
29.03.2018 09:07

JUNIOR INTERNET CHCEME ZAŽIŤ OPÄŤ

Na odrazový mostík do online sveta z AMAVET-u prišlo 71 finalistov – mladých slovenských talentov

Súťažná konferencia pre začínajúcich tvorcov webu, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov Junior Internet AMAVET 2018 má za sebou celoslovenské finále. Už 13 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií. „Obetovala som práci učiteľky všetko a je pre mňa zadosťučinením, že to čo robím pre deti má zmysel. Som rada, že ich posúvam ďalej. Som tu už druhý rok, súťaž nás nakopáva. Mladé talenty sa oplatí vidieť, zažiť túto úžasnú atmosféru. Určite prídem so svojimi žiakmi aj o rok, Junior Internet chceme zažiť opäť!" Učiteľka slovenského jazyka Janette Lišivková má cestu do Bratislavy na finále ďalekú, ale každý rok úspešnú. Zo základnej školy v Bardejove prišla s dvomi žiačkami a v kategórii JuniorTEXT získala Bianka Michalcová 2. miesto.

Hlavným cieľom súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET je prispieť k podpore digitálneho vzdelávania a k upevneniu kreatívneho myslenia, k rozvoju informačných technológií v bežnom živote.  Tento cieľ podporila aj profesijná autorita. Od 13-teho ročníka sa stala odborným garantom Junior Internet-u IT Asociácia Slovenska. Svojou účasťou ju podporil a záštitu nad podujatím prijal prezident asociácie Emil Fitoš, ktorý odovzdal ceny najúspešnejším žiakom v kategóriách JuniorDESIGN. 

Ďalším cieľom súťaže je prispieť k zvýšenému záujmu žiakov najmä stredných škôl o štúdium v odboroch informatika alebo počítačové inžinierstvo. Preto sa konferencia konala už tradične na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave počas mesiaca knihy a internetu. V tomto roku od 23. do 24. marca. Opäť nechýbala ani autorita renomovanej fakulty, jej dekanka, prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., ktorá po ukončení súťaže úprimne povedala: „Bola to zasa jedna skvelá akcia, veľký príspevok k tomu, aby sme podporili našu mladú generáciu. Snáď sme trošku všetci prispeli aj k tomu, že veľká časť z nich ostane na Slovensku. Tí úplne najlepší vždy pôjdu na skusy do sveta. Nech idú, ak chcú niečo výrazne iné, ako je Oxford, Imperial College a ďalšie podobné, ale ak chcú porovnateľné univerzity, ako je napríklad Brno a ďalšie, tak nech radšej rozvíjajú hodnoty doma, tu sú potrební."

Tradične jedným z hlavných partnerov Junior Internet-u je aj Zastúpenie Európskej komisie v SR. „Pre 13. ročník kategórie JuniorTEXT sme zvolili tému Kultúrne dedičstvo Európy. Inšpirovali sme sa tým, že tento rok bol v celej EÚ vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Veľmi milo ma prekvapili žiaci základných aj stredných škôl, ktorí túto tému vynikajúco zvládli. Som veľmi rád, že aj mladí ľudia si uvedomujú dôležitosť prepojenia histórie s našou budúcnosťou a vo svojich prácach poukázali na výnimočnosť nielen nášho slovenského, ale aj európskeho kultúrneho dedičstva," uviedol pri tejto príležitosti Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý poskytol súťažnej konferencii aj záštitu.

Junior Internet je pre žiakov základných a stredných škôl pomyselným odrazovým mostíkom do online sveta. V 13. ročníku prihlásilo svoje práce v šiestich kategóriách takmer 400 žiakov. Hodnotiaca komisia, zložená z úspešných webových projektov a organizácií, vybrala na celoslovenské finále 71 súťažiacich. Okrem hodnotenia členovia komisie aj radili začínajúcim autorom v ich prezentovaní sa vo svete online marketingu.

Súťažné kategórie:

  • JuniorWEB – vlastné webové stránky, webové aplikácie, naprogramované CMS, ktoré sú umiestnené na internete.
  • JuniorDESIGN – vytvorené digitálne grafické práce, plagáty, kresby, dizajn manuálov, koláže a akékoľvek iné elektronické grafické práce umiestnené na internete.
  • JuniorTEXT – texty na vyhlásenú tému. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musel byť minimálne 1000 znakov. Text musel byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. Téma pre 13. ročník súťaže bola „Kultúrne dedičstvo Európy".
  • JuniorBLOG – vlastné blogy, fotoblogy, videoblogy, teda stránky/kanály, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotila vývojová/programátorská časť, ale obsah a forma.
  • JuniorAPP – mobilné aplikáci pre tablety a smartfóny.
  • JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah.

Celkové výsledky sú uvedené v prílohe a nájdete ich aj na www.juniorinternet.sk.

_________

Absolútnym víťazom súťaže sa stal Miroslav Murin. V kategŕii JuniorLEARN sa umiestnil na 1. mieste s  programom na tvorbu interaktívnych prezentácii a testov „Good Teacher".

_________

Program je pod open source licenciou, takže stiahnutie je úplne zadarmo a ako pri prezentácii zdôraznil Miro: „...aj vždy bude!". Talentovaný štvrták strednej školy z Michaloviec v odpovediach na otázky členov hodnotiacej komisie sa priznal, že na programe pracuje ešte aj dnes každú voľnú minútu a dokonca si neužil ani letné prázdniny: „Od rána do noci som na programe robil, ale bavilo ma to, bol to môj sen a som rád za taký výsledok. Videl som výsledky priebežne, že to pribúda ako tehla po tehle na rozostavanej budove. Stále ešte nie je dokončená, stále mám čo na tejto ´budove´ stavať, vylepšovať. Od dvanástich rokov programujem a keď robím na tom, čo ma baví, robí mi to naozaj radosť, som šťastný. Neberiem to tak, že som premárnil prázdniny."

Miro svoj talent preukázal aj tým, že prihlásil ďalšiu svoju prácu „My Spy Android" do kategórie JuniorAPP, kde sa umiestnil na treťom mieste! Úlohou aplikácie je monitorovať mobilný telefón s operačným systémom Android. Dokáže monitorovať SMS správy, telefónne hovory, kde a koľko sa volalo, dokonca aj pozíciu pohybu používateľa. Program dokáže aj blokovať aplikácie a dokáže sa ochrániť pred odinštalovaním.

Ján Nemec


___________________________________________________________________________
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 28 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom, seminár LaBáK.
AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.
AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.
Viac na www.amavet.sk.

Súvisiace články

12.12.2017 12:17

Rétor v politike, politik v rétorike

PREHOVOR, ČLOVEK, TAK, ABY SOM ŤA VIDEL
29.11.2018 08:30

Do poradní na Trhu kože prišlo konzultovať svoje problémy s lekármi 469 ľudí.

Zistené boli aj dva prípady rakoviny kože!
04.10.2019 13:20

LingvaFest’2019 – skutočne úspešné pokračovanie jedinečného festivalu cudzích jazykov na Slovensku

Oslavy Európskeho dňa jazykov, ktorý každoročne spadá na 26. septembra, nezostali na Slovensku ani tento rok bez povšimnutia. Ekonomická univerzita v Bratislave sa totiž opäť na dva dni premenila na centrum cudzích jazykov a ku...