Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
12.10.2017 08:27

Konferencia ŠKOLA 2017/2018 bude o fair-play v zborovni aj mimo nej

Menovanie a odvolanie riaditeľa školy. Evidencia pracovného času pedagogických zamestnancov. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v školskej praxi. Najčastejšie nedostatky odhalené školskými kontrolórmi. Zákonné spôsoby uzatvorenia pracovno-právnych vzťahov zvolených riaditeľov škôl. Neštandardné pracovno-právne vzťahy v škole. Ale aj návody, ako sa chrániť pred šikanou podriadených či ako manažovať kolektívy s rozmanitými povahami.

Tieto otázky, ale aj mnoho iných budú tvoriť ústrednú líniu jubilejného 10. ročníka odbornej konferencie ŠKOLA 2017/2018. Odborná konferencia je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl, ale rovnako tak aj učiteľom, zriaďovateľom a všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manažérske otázky školskej praxe. Organizátorom je odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko, ktoré na Slovensku už viac ako 18 rokov podporuje kvalitu vzdelávania.

Konferencia je jednodňová, uskutoční sa v dvoch mestách: v Bratislave sa bude konať 6. novembra 2017 a v Košiciach sa uskutoční 14. novembra 2017. 

„Úspešný riaditeľ školy musí zvládať v rámci svojej funkcie riadenie na viacerých frontoch. Personalistika, financie, vzdelávací proces, medziľudské vzťahy. A všetky tieto oblasti sú spravidla vymedzené vlastnými (často nielen) právnymi predpismi, v rámci ktorých musí vedieť zdatný riaditeľ manévrovať. Je to vôbec možné? Určite áno! Účastníkom tohtoročnej konferencie ŠKOLA naši skúsení lektori poradia, ako hrať na tomto náročnom poli fér," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE.

 

 

 

Téma tohtoročnej konferencie aj preto znie: 
 

FAIR-PLAY V ZBOROVNI AJ MIMO NEJ. AKO NA TO?

Minulého ročníka konferencie sa zúčastnilo vyše 200 účastníkov, s rovnakou účasťou počíta organizátor aj v tomto roku. Dopoludňajší program budú tvoriť prednášky pre všetkých účastníkov konferencie, poobedný program si každý z účastníkov „ušije" podľa svojich potrieb a záujmov. Z ponuky workshopov a seminárov si účastníci budú môcť zvoliť dva, ktoré absolvujú pod vedením skúsených lektorov. „Prednášajúcimi budú aj tento rok renomovaní odborníci, ktorí sa tej-ktorej problematike venujú dlhodobo," prezradila Mira Schrimpelová.

Tematické oblasti a lektori konferencie ŠKOLA 2017/2018:

1. Personálne riadenie (fair-play v oblasti personalistiky a manažovania ľudských zdrojov)

 • JUDr. Danica Bedlovičová, Právnička, mediátorka
 • Mgr. Ján Sitarčík, PhD., Riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR
 • doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach 

2. Ekonomické a finančné riadenie (fair-play v oblasti účtovníctva a financií v škole)

 • Ing. Gabriela Petrúšková, Vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne
 •  Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka 

3. Medziľudské vzťahy a komunikácia (fair-play vo vzťahoch medzi školou, žiakmi a ich rodičmi)

 • Ing. Dr. Nora Lauková, Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.
 • PhDr. Dáša Spillerová, Spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti ADDA Consultants
 • PhDr. Mária Gedeónová, Psychologička, Psychologické preventívne centrum

 

Riaditelia, zástupcovia riaditeľov škôl, resp. pedagógovia sa môžu na konferenciu prihlasovať už teraz TU.

Viac informácií a priebežne aktualizované správy o konferencii, lektoroch aj jednotlivých vzdelávacích aktivitách nájdete tu.

Kontakt pre médiá:   

 • Mgr. Nataša Navrátilová, PR & marketing manažér
 • m: +421 907 891 188, t: +421 232 661 882
 • e-mail: n.navratilova@raabe.sk
 • Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. , www.raabe.sk, www.skolskyportal.sk 

O RAABE: Nakladateľstvo RAABE bolo založené na Slovensku v roku 1999 ako organizačná zložka českého nakladateľstva. Od januára 2005 pôsobí ako spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Je členom skupiny Klett, ktorá je dnes jedným z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe. RAABE vydáva odborné publikácie a materiály, časopisy, newsletter vrátane elektronických produktov, ktoré rozvíjajú a podporujú celý rad profesií, predovšetkým však riaditeľov škôl, učiteľov a iných pedagogických zamestnancov.
 

Súvisiace články

16.10.2018 19:38

Above and Beyond / Storočie astronomických objavov v Bratislave v SNM-Prírodovednom múzeu

V pondelok 22. októbra 2018 o 17.00 h SNM-Prírodovedné múzeum v spoluporáci s Medzinárodnou astronomickou úniou (IAU) slávnostne otvoria novú výstavu Above and Beyond / Storočie astronomických objavov v SNM na Vajanského nábr. ...
19.02.2018 14:15

Hovorovú podobu materinského jazyka Čechov v SR stále viac ovplyvňuje slovenčina

Vyjadrením snahy uchovávať a kultivovať materinský jazyk je v aktivitách Českého spolku v Bratislave preferencia češtiny na podujatiach, ktoré združenie organizuje. "Spisovnej češtine ako samostatnej lingvistickej téme sa však ...
05.02.2018 20:00

Výťažok z charitatívneho punču pôjde na lyžiarsky výcvik školákov

Športovo-zábavný festival Big Air v meste, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. a 10. februára v Kremnici, bude mať opäť aj charitatívny rozmer. Prostredníctvom kúpy charitatívneho punču budú môcť návštevníci prispieť na zabezpečenie ...