Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
03.06.2020 12:59

LEAF Academy pripravila pre študentov z dôvodu prebiehajúcej pandémie nezvyčajný mini semester

LEAF Academy pripravila pre študentov z dôvodu prebiehajúcej pandémie nezvyčajný mini semester - študenti a zamestnanci školy nadizajnovali nekonvenčné príležitosti na vzdelávanie či zážitky v online podobe.

Medzinárodná internátna stredná škola LEAF Academy spustila 1. júna pre svojich študentov kvôli koronavírusu netypický mini semester. Na „Term O" pripravili niektorí študenti a zamestnanci školy rôzne online príležitosti na vzdelávanie či zážitky, ktorých sa iní študenti môžu zúčastniť a zažiť tak nekonvenčnú výučbu.

„Doslova sme sa chopili príležitosti. Vďaka spoločnej práci sa do našich dvoch desiatok aktivít zapojili študenti, zamestnanci školy, ich rodinní príslušníci, absolventi aj budúci študenti. Výber bol skutočne široký - od kurzu kuchárskeho umenia cez bicyklovanie po mini akadémiu diplomacie," opisuje semester Jaromír Sedlár, dekan programu podnikavé líderstvo.

Term O odštartoval 1. júna a trvať bude dva týždne do 11. júna. Aktivity sú rozdelené podľa časovej náročnosti na tri druhy, pričom tá najintenzívnejšia sa počas tohto obdobia opakuje každý deň. Piatky sú pre študentov bez programu – tieto dni majú totiž vyčlenené na písanie záverečnej práce. „Term O je koncipovaný spôsobom, vďaka ktorému si jednotlivec môže za relatívne krátku dobu vybrať zo širokej palety aktivít a tým nazrieť aj do oblastí, na ktoré by si inak nenašiel čas alebo by nemal príležitosť," myslí si Lukáš Mikulec, ktorý na škole študuje druhý rok. Tohtoročná online verzia minisemestra mu pomáha lepšie si organizovať čas spojený aj s tým, že sa nemusí medzi hodinami fyzicky presúvať.

Sedlár k pozitívam Term O dodáva, že škole dal príležitosť redefinovať, kto je učiteľ a čo je jeho úlohou: „Zhruba tretina aktivít je vedená študentmi. Na LEAF Academy pripravujeme našich študentov k tomu, aby prevzali iniciatívu a zodpovednosť a nečakali len na to, čo im pripravia alebo povedia učitelia." Študenti ako aj „dospelí," ktorí organizujú aktivity v rámci Term O, získavajú počas neho ďalšie skúsenosti v podnikateľských zručnostiach ako rýchle plánovanie či riešenie problémov.

Tohtoročnému Term O prechádzali po minulé roky Terms E zamerané na zážitkové aktivity, vždy však s pridanou hodnotou, aby sa charakterizovali spoločenskou zodpovednosťou a mali reálny prínos pre komunity. „Jedna skupina robila sociologický výskum o tom, prečo sa mladí ľudia pridávajú k extrémistom. Ich mladší rovesníci o rok neskôr zas urobili sociologicko-kultúrny výskum v rámci ich študentskej firmy," spomína Lukáš. K získaným skúsenostiam patrí aj to, že pred dvomi rokmi si traja študenti na 10 dní vyskúšali život na ulici a celý zážitok zdokumentovali. „Term O prináša inovácie do vzdelávania, čo môže byť prínosné pre celú spoločnosť ako inšpirácia pre iné školské inštitúcie," dodáva Roman Weis, marketingový špecialista na LEAF Academy.

Viaceré aktivity sú špeciálne zamerané na podnikanie. E-commerce club prináša diskusie o eshopoch, aplikáciách či digitálnych inováciách, LEAF Cafe je zas príkladom vytvárania konkrétneho biznis modelu ako spustiť reálnu prevádzku v gastronómii. Zaujímavými aktivitami je aj Teach me about teenagers, ktorá sa bližšie pozrie na cieľovku 13-19 ročných, čo môže byť zaujímavou príležitosťou aj pre marketérov či Brainy days, stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi zamerané na popularizáciu vedy. Napríklad vo štvrtok 4. júna bude hosťom Vladimír Šnídl z Denníka N, ktorý si so študentami posvieti na tému hoaxov na sociálnych sieťach. Špecifická je aj výzva prejsť 300 kilometrov na bicykli počas celého trvania Term O.

 

Súvisiace články

12.10.2017 08:27

Konferencia ŠKOLA 2017/2018 bude o fair-play v zborovni aj mimo nej

Menovanie a odvolanie riaditeľa školy. Evidencia pracovného času pedagogických zamestnancov. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v školskej praxi. Najčastejšie nedostatky odhalené školskými kontrolórmi. Zákonné spôsoby uza...
17.05.2018 08:24

VŠMU pozýva na skladateľskú AsynChróniu

Tvorbu študentov kompozície konzervatórií, vysokých hudobných škôl a mladých skladateľov z celého Slovenska ponúkne všetkým záujemcom už od štvrtka Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v Bratislave.
08.03.2018 10:38

Vychádza nové číslo zábavno-edukačného časopisu KOZMIX

V poradí 4. vydanie obľúbeného zábavno-vzdelávacieho časopisu KOZMIX, určeného žiakom na 1. stupni základných škôl práve vyšlo. Časopis, s ktorým mnohí učitelia pracujú priamo na vyučovaní už druhý rok, prináša opäť zaujímavé t...