Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
16.07.2020 13:18

LETO V ZNAMENÍ RÝCHLOSTI

Tábor FAJN- Fyzika Ako Ju Nepoznáme. je názov mestského denného tábora určeného pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, vo veku 11 až 15 rokov, ktorý tento rok oslávi 15 rokov svojej existencie. Snahou organizátorov je priblížiť deťom fyziku tak, aby zmenili svoj postoj voči nej. Občianske združenie VAU, Katedra fyziky UKF v Nitre vytvorili jedinečný tábor, počas ktorého si deti každý rok „odnesú kus fyziky“.

Sme radi, že sme vôbec tento rok mohli tábor zorganizovať a tak sme sa pokúsili vybrať tému, ktorá by bola zaujímavá a zároveň decká sa ju učili v čase korony doma.  Témou tohtoročného tábora preto bude rýchlosť. 

Rýchlosť bude tento rok skúmať 32 detí v termíne 20. až 24. júla 2020 v priestoroch Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ale nie len tam. Decká zažijú rýchlosť aj na „vlastnej koži", keď budú skúmať rýchlosť motokár na motokárovej dráhe.

Tábor FAJN je inovatívnou formou ako vzbudiť u detí záujem o fyziku a prírodné vedy. Počas tábora budú mať deti možnosť objaviť aj v obyčajnej hre skryté záhady, fakty a javy z fyziky. Na aktivity, ktoré väčšina z nás berie ako samozrejmosť sa pozrú aj z iného uhla, a popritom objavia, že mobily a tablety môžu využívať aj na vzdelávanie a nielen na zábavu. 

Hlavná myšlienka tábora je rýchlosť. Deti búdu prvé tri dni tábora riešiť zaujímavé fyzikálne úlohy spojené s rýchlosťou. Ich úlohou je sa čo najlepšie zoznámiť s meraniami a postupmi riešenia rôznych úloh. Tieto vedomosti potom môžu zúročiť vo štvrtok na motokárovej dráhe v Dolnej Seči, kde budú počas celého dňa merať napr. akceleráciu v zákrute alebo zisťovať rozdiel medzi okamžitou a priemernou rýchlosťou motokári.

Hoci oslava nášho 15 rocného pôsobenia v rámci jedinečných fyzikálnych táborov je v tieni koronavirusu veríme, že deti si týždeň s rýchlosťou užijú, lebo určite prebehne veľmi rýchlo.

 


 

Súvisiace články

10.07.2017 08:49

Náklady študenta na život v Londýne

V dnešnom blogu by som vám chcel detailnejšie priblížiť, koľko prostriedkov by si mal človek pripraviť, ak by chcel študovať na vysokej škole v Londýne. Výdavky som rozdelil do štyroch základných kategórií – školné, ubytovanie,...
14.09.2018 14:38

Výstava výtvarných prác študentov SSUŠAT

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby bude prezentovať výstavu výtvarných prác študentov na tému HOMMAGE à KLIMT, SCHIELE, MOSER v CC Centre v Petržalke 4. - 24.10.2018 vernisáž 4.10.2018 o 14 h.
27.08.2019 21:07

Recenzia na Učiteľský zápisník 2019/2020 od Elistu

Už viac ako 20 rokov som učiteľkou matematiky a fyziky na základnej škole. Pri riešení príkladov, ale aj organizovaní svojich mimoškolských aktivít sa mi osvedčilo mať kvalitné, štruktúrované poznámky, vďaka čomu sa viem rýchlo...