Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
08.07.2020 11:10

MŠaP sa pripravuje na 50. výročie v novom sídle

Po rokoch neúspešných snáh sa Múzeu školstva a pedagogiky sídliacemu v Bratislave pred pár mesiacmi podarilo presťahovať na nové miesto svojho pôsobiska. Priestory tak začne verejnosti sprístupňovať v roku 2020, kedy si pripomína päťdesiatročnicu od svojho vzniku.

Budova v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorú Múzeum školstva a pedagogiky získalo do užívania bola v minulosti živou školou. Za podpory vtedajšieho prezidenta Tomáša G. Masaryka ju otvorili v roku 1926. Po výstavbe nových škôl v tejto mestskej časti v 60. rokoch, bola využívaná najmä na mimoškolskú činnosť žiakov.

Od objavenia budovy pracovníkmi múzea v roku 2013 po oficiálne prevzatie ubehlo niekoľko rokov. Na to, aby v nej mohlo sídliť múzeum a malo možnosť realizovať všetky odborné múzejné činnosti, bolo nutné priestory budovy rekonštruovať. Po dvoch rokoch stavebných prác v interiéroch, sa do nej koncom roka 2019 Múzeum školstva a pedagogiky aj so zbierkovým fondom presťahovalo. Priestor prešiel čiastočnou rekonštrukciou a aktuálne prebieha konsolidácia celého múzejného pracoviska, vrátane zbierok a ich uloženia. Budova sa tak postupne začne otvárať aj smerom k verejnosti a to v roku, kedy si jediné špecializované múzeum pre dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku pripomína 50 rokov od svojho vzniku.

V prvých mesiacoch roka 2020 si múzeum pripravilo program vo virtuálnom priestore. Na webovej stránke msap.sk v krátkom kalendáriu s názvom 1970 | 2020 pripomína päťdesiatročnú históriu múzea, doplnenú pestrým fotoarchívom zobrazujúcim zákulisie práce v múzeu. Online je možné si prezrieť i divácky mimoriadne úspešné autorské výstavné projekty z cyklu Osobnosti v školských laviciach. Tie v plnej verzii sprístupnilo na msap.sk/výstavy/online. Spomienky známych slovenských osobností, ktoré boli prezentované ako výstavy v období rokov 2006 – 2016, zachytávajú ako si na školu spomínajú známi slovenskí herci, spisovatelia, filmoví režiséri či športovci. 

 

Posledným virtuálnym programom s názvom 50 z kabinetu na msap.sk je prezentácia vybraných päťdesiatich zbierkových predmetov z fondu múzea, ktoré pochádzajú z obdobia rokov 1918 – 1938. Ide o zbierky trojrozmerného, knižného, časopiseckého, listinného, fotografického a filmového charakteru. Múzeum ich získalo z celého územia Slovenska – zo škôl všetkých stupňov, od učiteľov, súkromných osôb, zo starožitností či antikvariátov a kolektív pracovníkov múzea práve tieto školské zbierky v roku 2018 prezentoval v podobe katalógu, čím si pripomínal 100. výročie vzniku 1. ČSR. 

Od jesene začne múzeum postupne otvárať svoje brány a sprístupní časť nových priestorov. Návštevníci sa môžu tešiť na výstavy Speváci v školských laviciach či Fenomén reštaurovania.  Oba výstavné projekty doplní pestrý sprievodný programom za účasti speváckych hviezd v prípade prvej výstavy i odborníkov a záujemcov z oblasti konzervovania a reštaurovania pamiatok v prípade druhej výstavy. Múzeum sa zapojí aj do podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa bude konať v náhradnom termíne v polovici novembra.

Informovala Mgr. Zuzana Kunšteková    
 

Súvisiace články

21.05.2019 17:39

Žiaci si pripomenuli Deň biodiverzity – sviatok prírodnej rozmanitosti

Po úspešnej minuloročnej aktivite v areáli čistiarne odpadových vôd v Rakytovciach si aj tento rok prišlo pripomenúť dôležitosť ochrany prírodnej rozmanitosti až 120 žiakov z banskobystrických a zvolenských škôl.
27.07.2018 17:58

Vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli 2018 v rámci Bratislavy

Hlavné mesto sa aj v roku 2018 zaregistrovalo do národnej kampane Do práce na bicykli. Vo štvrtok 26. júla primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal počas slávnostného vyhlásenia výsledkov ocenil víťazov 5. ročníka tejto cyklistickej ...
31.08.2018 09:08

Slávnosť hliny. Keramická Modra 2018

Slovenské národné múzeum-Múzeum Ľudovíta Štúra v spolupráci s Modranskou besedou o.z., mestom Modra a Slovenskou ľudovou majolikou usporiada 30. augusta – 1. septembra 2018 v Modre už X. ročník podujatia Slávnosť hliny. Keramic...