Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
08.02.2018 07:13

Na rozvoji školstva v Hainburgu sa podieľajú aj Slováci v jeho obecnej rade

Rakúske prihraničné mesto Hainburg sa v tomto volebnom období úspešne rozvíja aj vďaka aktivite Slovákov, ktorí sa dostali do zastupiteľstva po prvý raz v jeho novodobej histórii.

Ako uviedol pre TASR poslanec Rastislav Pavlík, týka sa to predovšetkým školstva, kultúrno-sociálnej oblasti, ako aj ekonomiky.

"V minulom roku sme vybudovali dve školské zariadenia, ktoré súvisia so životom Slovákov v meste, v prvom prípade ide o dostavbu budovy k Ľudovej škole (Volksschule), kde pribudli štyri triedy s obslužnými priestormi nad starou telocvičňou, a inovovala sa infraštruktúra. Okrem toho sme vybudovali aj úplne nový Kindercampus, kde je jedna špeciálna trieda pre hendikepované deti, dve triedy pre deti v jasliach a štyri triedy družiny," povedal Pavlík s tým, že z takmer 400 detí v Ľudovej škole, čo je v našom ponímaní prvý stupeň základnej školy, využíva služby školskej družiny asi stovka detí, pretože poplatok za družinu si nemôže dovoliť každý rodič.

Školská komisia Obecnej rady v Hainburgu tiež vyšla v ústrety požiadavkám rodičov v materskej škole na Burgenlandstrasse, kde chodia prevažne slovenské deti a predĺžila jej prevádzku o hodinu. „Pôvodne tam deti mohli byť do štvrtej popoludní, ale v tomto školskom roku sa čas pobytu v škôlke predĺžil do 17.00 h," doplnil Pavlík.

V Hainburgu sú v súčasnosti tri škôlky. Počet detí, ktoré v nich tento školský rok ukončia dochádzku a nastúpia v školskom roku 2018/2019 do prvej triedy základnej školy, si vyžiada otvorenie piatich prvých tried. "Dnes už podľa počtu detí v materských školách vieme, že päť tried v základnej škole budeme musieť otvoriť aj v školskom roku 2019/2020," uzavrel Pavlík.  

Zdroj: TASR

Súvisiace články

05.05.2018 08:45

Po celom Slovensku sa rozbehnú projekty arteterapie a animoterapie

Dokopy 133 neziskových organizácií a inštitúcií starajúcich sa o hendikepovaných a dlhodobo chorých ľudí sa zapojilo do grantovej výzvy Nadácie VÚB. Odborná komisia rozhodla o tom, ktorých 22 z nich získava finančnú pomoc v cel...
24.06.2019 12:30

Horúčavy a zvieratá

Pre horúčavy Národná zoo Bojnice robí rôzne opatrenia pre zvieratá ale aj návštevníkov. Snaží sa nimi zmierniť vplyv horúčav na zdravie zvierat a pohodlie návštevníkov.
06.09.2017 16:58

S MAKSÍKOM do sveta matematiky

Maksík celý školský rok sprevádza deti svetom fantázie a v  príbehoch im prináša zaujímavé a netradičné úlohy. Druháci, tretiaci a štvrtáci na ZŠ si v celoročnej matematickej súťaži vyskúšajú, či vedia vziať rozum do hrsti a vy...