Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
25.03.2018 12:50

Najviac si ubližuje ten, kto neodpustí

Počet mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo po odchode z detského domova každoročne stúpa. Úsmev ako dar poukazuje na to, že nedostatočné vysporiadanie sa s minulosťou bývalých domovákov negatívne ovplyvňuje a trauma z opustenia rodičmi im komplikuje život, aj vzťahy. Organizácia chce zmeniť tento stav a preto usporiadala konferenciu ,,Ako viesť deti k odpusteniu“, na ktorej diskutovali odborníci z oblasti psychológie, sociálnej práce a vzdelávania.

Len vedomosti a zručnosti nestačia. Úspešnosť mladých dospelých, ktorí sa musia po odchode z detského domova postaviť na vlastné nohy závisí aj od toho, ako sa vysporiadajú s traumou odlúčenia od rodiny a s pocitom, že ich opustili mama alebo otec.

,,Aby mohli žiť život oslobodený od minulosti, potrebujú pochopiť, vyjadriť bolesť a hnev a nakoniec odpustiť. Nielen oni, všetci sme spútaní krivdami a ranami z detstva. Naša konferencia ponúkla teórie, ale aj praktické návody, ako uzdraviť naše vzťahy," hovorí Magdaléna Biznárová, psychologička Úsmevu ako dar.

 

Konferenciu o odpustení v Liptovskom Mikuláši pripravilo združenie Úsmev ako dar

Odborníci sa zhodujú na tom, že proces odpustenia nie je jednoduchý, ale je dôležitý pre to, aby bol človek spokojnejší a šťastnejší. ,,Odpustenie nie je emócia, je to rozhodnutie a mnoho ľudí sa mu vyhýba. Následkom toho však pociťujú nedôveru, nie sú schopní riešiť konflikty či nadväzovať vzťahy a často bývajú chorí psychicky alebo aj fyzicky. Najviac si ubližuje ten, kto neodpustí," dodáva Jolana Nátherová, sociálna pracovníčka, ktorá sa orientuje na rómsku komunitu v Banskej Bystrici.

 

Riaditeľ Detského domova Necpaly Ladislav Adamovič patril k hosťom na konferencii

Na konferencii vystúpil aj Ladislav Adamovič, riaditeľ Detského domova Necpaly, ktorý je sám bývalý domovák. ,,Privítal som, že sa začíname verejne zaoberať s témou odpustenia, na druhej strane si však uvedomujem jej intimitu. Nájsť správny čas, kedy zranené dieťa máme viesť k odpusteniu, si vyžaduje veľkú dávku pochopenia a osobného záujmu o dieťa," hovorí Ladislav Adamovič. ,,Aj pre mňa osobne bolo dôležité, aby som odpustil. Trvalo to asi šesť rokov, kým som si uvedomil, že moja minulosť príliš ovplyvňuje moju realitu a treba s tým niečo robiť," dodáva.

Konferencia Ako viesť deti k odpusteniu bola súčasťou projektu Podpora duševného zdravia u detí, ktorý Úsmev ako dar realizoval s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Pre verejnosť bolo pripravené podujatie Večer odpustenia a zmierenia v Ružomberku, na ktorom vystúpili hudobní hostia ako rómska chválová skupina F6, ESPÉ – Július Slovák či Lamačské chvály. O svoje svedectvá sa podelili rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa, spevák Paľo Drapák či bývalý domovák Atilla Szajkó, autor hymny detí z detských domovov.

 

Adela Vinczeová moderovala Večer odpustenia a zmierenia

,,Nemám konkrétnu skúsenosť s odpúšťaním, ale myslím si, že život v neodpustení je ťažký a začarovaný. Ako kráčať po kolená v piesku. Človek sa nikam neposunie a keď, tak len pomaly a s veľkou námahou. Stojí za to odpúšťať," zamyslela sa Adela Vinczeová, ktorá večerom sprevádzala.

____________

Úsmev ako dar sa už 35 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu  rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.

Súvisiace články

27.09.2018 09:28

O kaligrafii v SNM

Workshop japonskej kaligrafie s pani Seiko Kawashima Jakubáčovou
16.05.2018 10:51

Školy sa môžu už po 14. krát zapojiť do programu Zelená škola

Školy sa môžu opäť prihlasovať do najväčšieho environmentálneho vzdelávacieho programu na svete Zelená škola, ktorý na Slovensku koordinuje organizácia Živica. Do 14. ročníka programu v budúcom školskom roku sa treba zaregistr...
24.04.2018 09:21

Na Železnej studničke sa uskutoční súťaž pre základné školy Pikopretek

Na bratislavskej Železnej studničke sa uskutoční 20. ročník tímovej matematicko-športovej súťaže pre žiakov základných škôl Bratislavského kraja pod názvom Pikopretek.