Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
09.03.2020 13:57

Nástenky a tabule? Ešte im neodzvonilo!

Doba, v ktorej žijeme, neustále napreduje vo všetkých oblastiach. To platí aj v prípade pomôcok, ktoré sú využívané pri výučbe. Napriek tomu, že sa do popredia dostávajú nové či inovatívne spôsoby a nástroje, tak majú nástenky a klasické tabule stále svoje miesto vo vzdelávacom procese, z ktorého tak skoro nezmiznú. Pripravili sme si článok, v ktorom vám priblížime ich dôležitosť a význam.

Nástenky a tabule sú pravdepodobne najznámejšími nástrojmi spojenými s výučbou. Viacero výskumov približuje skutočnosť, že študenti sa učia lepšie, keď sú im informácie poskytované rôznymi spôsobmi, najmä vizuálnymi prostriedkami a práve nástenky a tabule sú na to ideálne. V posledných rokoch sú nahradzované rôznymi prezentáciami v programe PowerPoint či interaktívnymi tabuľami, no ani to im neuberá na dôležitosti. 

Nástenky sú miestom dôležitých oznamov a informácií

Nástenky poskytujú informácie, uľahčujú komunikáciu a rovnako môžu slúžiť na inšpiráciu a motiváciu žiakov a študentov. Súskvelým spôsobom, ako zapojiť študentov, nadchnúť ich a pomôcť maximalizovať učebné a osobné zručnosti. Okrem toho sú nástenky skvelým vzdelávacím nástrojom pre deti, ktoré sa učia vizuálne, pretože im pomáhajú vizualizovať presne to, čo sa im hovorí. Jednou z najväčších výhod násteniek ako pomôcok v prostredí školy je skutočnosť, že študenti sú pozitívne motivovaní k tomu, aby sa ocitli ich práce či rôzne výtvory na nástenke a mohol ich tak každý vidieť. Celkovo sú nástenky vynikajúcim doplnkom každej triedy. Podporujú nielen vizuálne učenie a interaktívne hodiny, ale pomáhajú deťom rozvíjať svoje osobné zručnosti a využívať svoju kreativitu. Je však dôležité myslieť aj na to, že zobrazovanie vybraných prác na nástenkách môže u niektorých detí vyvolať pocity, že nie sú dostatočne šikovné ako ostatní študenti. Platí to aj v prípade, keď je nástenka doslova preplnená a môže viesť k zmätkom medzi študentmi. Preto je dobré nástenku pravidelne aktualizovať a obmieňať.

Tabule ako jeden z najzaužívanejších nástrojov výučby

Prečo mnohí pedagógovia uprednostňujú klasické tabule aj v dnešnom digitálnom svete, ktorý prináša viacero výhod? Jedným z dôvodov môže byť pocit nostalgie. Mnohým z nich pripomínajú tabule klasické univerzitné prostredie, v ktorom sú múry nasiaknuté vedomosťami, od matematických vzorcov po filozofické úvahy. Táto nostalgia za ich študentskými časmi je to, čo udržuje mnohých učiteľov či pedagógov pri využívaní klasických tabúľ aj dnes. Je to spôsob, akým sa učili, a to je spôsob, akým uprednostňujú vyučovanie, ktoré vedú. Rovnako platí, že klasické tabule, na ktoré sa píše kriedou či hliníkové tabule s fixami súveľmi obľúbené vo vzdelávacích segmentoch, pretože prevádzkové náklady na tabule sú prijateľnejšie, napríklad v porovnaní s interaktívnymi tabuľami. 

Nástenky a tabule rôznych tvarov majú ešte aj v súčasnosti svoje miesto v nejednej triede. Sú účinným nástrojom výučby a učenia sa a rovnako sú súčasťou komplexného systému celoživotného vzdelávania. Tento fakt sa nezmení ani s nástupom nových technológií a neustáleho pokroku, ktorého sme svedkom. Ktorú z pomôcok preferujete vy? 

Súvisiace články

23.02.2018 17:21

Ktorý robot bude najlepší?

Rozhodne sa na RoboCup-e
22.08.2017 12:28

VEDECKÝ VEĽTRH PO DRUHÝKRÁT NA SLOVENSKU

Nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ďalšími školami a inštitúciami sa rozhodla usporiadať dňa 14. septembra 2017 v Bratislave už 2. ro...
30.07.2019 11:47

Takmer každá tretia kontrola odhalila porušenie envirolegislatívy

Cieľom inšpekcie nesmie byť len mechanické pokutovanie. Musí napomáhať predchádzaniu ohrozovania životného prostredia.