Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
14.05.2019 15:44

Noc múzeí a galérií 2019

18. mája 2019 sa múzeá a galérie v Európe opäť otvoria návštevníkom s pestrou programovou ponukou v netradičnom čase.

Už pätnásty raz v histórii podujatia patrí tretia májová sobota Noci múzeí a galérií. Do neskorých večerných hodín bude možné navštíviť zbierkotvorné inštitúcie vo viac ako 100 lokalitách na celom Slovensku a stať sa priamym účastníkom zaujímavých výstav, autorských výkladov, tvorivých dielni, animácií, prehliadok, premietaní a ďalších foriem atraktívneho programu. Organizátori podujatia Zväz múzeí na Slovensku (ZMS), Slovenské národné múzeum (SNM), ako aj celá „múzejná obec" si v rovnaký deň pripomenú aj Medzinárodný deň múzeí.  

Múzeá a galérie v Bratislave a v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) spolupracujú vďaka finančnej podpore kraja už tretí rok na príprave a realizácii podujatia v niekoľkých oblastiach. Ide o spoločné prezentačné aktivity – pre návštevníkov je pripravená jednotná programová brožúra; spoločnú výšku vstupného – platí sa len v prvej navštívenej inštitúcii 3,- € na osobu a deti do 10 rokov sú zdarma; a zlepšenie dopravnej dostupnosti – špeciálna doprava na podujatie (historické vozidlá z Dopravného podniku Bratislava, posilnené denné aj nočné spoje v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou, parný vláčik zo Železničného múzea SR po bratislavských spojkách a do Malaciek alebo spolupráca na propagácii podujatia so Železničnou spoločnosťou Slovensko). Ceny špeciálnej dopravy sú rôzne – zdarma, v cene vstupenky na podujatie, ako aj podľa platných cenníkov dopravcu.

Takmer 40 lokalít múzeí a galérií v Bratislave a BSK ponúka bohatý program, časovo koncentrovaný najmä od popoludňajších hodín smerom do polnoci. Nováčikom roku 2019 je netradičný priestor CO KRYTu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, kde sa záujemcom predstaví výstava komixu KOMA v Bratislave. Galéria mesta Bratislavy pripravila pre verejnosť oceňovanie diel odborníkmi a tvorivo-zábavnú pátraciu prechádzku galériou pre rodiny s deťmi. Galéria Nedbalka slávnostne otvorí Dáždnikovú ulicu, výstavu Ladislav Mednyánszky so sprievodným podujatím, Galéria Umelka ponúka divadelné predstavenie, výstavy a konzultácie pre záujemcov o štúdium výtvarného zamerania. Kunsthalle zaujme programom, kde detskí mediátori predstavujú výstavu vlastnou optikou. Quo vadis pozýva na večer s hudbou pri kresbách a diskusiu na tému ako môže umenie rozvíjať deti.

Dom Quo vadis

Slovenská národná galéria prezentuje v tomto roku program s ťažiskom na dvoch základných blokoch: Krajina za mapou a Mednyánszky. Návštevníci si tu môžu spolu s pouličným básnikom vytvoriť verš „na počkanie", alebo pátrať so svojimi deťmi po dielach z knihy Kde je Ester N? Slovenské centrum dizajnu zaujme okrem iného aj komentovanou prehliadkou budovy bývalej Školy umeleckých remesiel priamo in situ, na Vazovovej ulici. Výstavné priestory Univerzitnej knižnice v Bratislave hostia prebiehajúci partnerský festival BRAK, v rámci ktorého sú prezentované dielo Jaromíra Švejdíka a rekapitulácia českých komixových dejín prostredníctvom historických a spoločenských súvislosti. Múzeum školstva a pedagogiky v tomto roku premietne videoprojekciu o živote v múzeu a dobové školské filmy v exteriéri, v parku v Devínskej Novej Vsi. V rovnakej bratislavskej mestskej časti sídli aj SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku s ponukou výstavy a ukážok prác amatérskeho umelca z dreva, keramiky a maľby, ako aj Múzeum colníctva a finančnej správy, ktoré zaujímavým spôsobom prezentuje historický vývoj mýta, daní a ciel.

 

Múzeum colníctva a finančnej správy

Všetky tri múzeá je možné navštíviť spomínaným parným vláčikom. V centre mesta v Divadelnom ústave bude výstava dizajnérov divadelného kostýmu a Múzeum fotografie pozýva na komentovanú prehliadku výstavy bratislavských fotografických ateliérov. Múzeum mesta Bratislavy v desiatich expozíciách v hlavnom meste ponúka výstavy a sprievodný program, okrem iného aj na nádvorí Starej radnice, kde sa uskutoční happening k projektu Ako sa hrali naši? Múzeum obchodu spestrí expozície koncertom „Polish Blues Show V" a Primaciálny palác sprístupní svoje krásne priestory formou komentovaných prehliadok v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Bratislavské múzeá Slovenského národného múzea pripravili program v súlade so svojím tematickým zameraním: Prírodovedné múzeum odborné prednášky aj zábavné a hravé poznávanie z oblasti rôznych prírodovedných odborov a návštevníci sa tu, v sídelnej budove SNM, môžu zapojiť aj do zábavno-vzdelávacieho programu k pôvabnej výstave Krása pre ženu stvorená. Historické múzeum ponúka komentované sprievody k expozíciám a výstavám (Nebáť sa moderny! a Martin Benka) a prehliadky historických priestorov Bratislavského hradu. Rovnako aj štyri múzeá SNM v historických priestoroch kúrií na Žižkovej ulici v Podhradí: Hudobné múzeum pozýva na tvorivé hudobné dielne a lektorát k výstave ...a nazvali ju Dobro®, Archeologické múzeum usporiada hru na archeológov, prednášku z oblasti historického mečiarstva a rôznorodú prezentáciu ústrednej témy podujatia egyptológie. Múzeum kultúry karpatských Nemcov tamtiež, premietne film Cesty medi a Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku pozýva do svojej novootvorenej etnografickej expozície. V Múzeu židovskej kultúry sa návštevníci dozvedia všetko o židovských sviatkoch, tradíciách a kolobehu života v židovskej rodine.

 

Primaciálny palác

STM – Múzeum dopravy ponúka výstavu s programom 100 rokov lodiarstva v ČSR a na Slovensku, ako aj dielne, kde bude možné vytvoriť si dopravný prostriedok z hliny a pod. Múzeá v mestskej časti Petržalka, ktoré dokumentujú dejiny petržalského opevnenia z II. sv. vojny –  Súkromné vojenské múzeum B-S 6 Vrba a Múzeum petržalského opevnenia Bunker B-S 4 Lány, sa  opäť tešia na svojich priaznivcov. Ústredie ľudovej umeleckej výroby zaujme umením košikárstva či workshopmi pre veľkých aj malých k rôznym druhom ľudových umeleckých remesiel. Vodárenské múzeum BVS sprístupní unikátny vodný zdroj ostrov Sihoť, expozíciu bratislavského vodárenstva a ďalšie. Zaujímavý sprievodný program v Starej tržnici v Bratislave, zameraný najmä na novinky z automobilového priemyslu, pripravili aj partneri podujatia up! City, Volkswagen Slovakia a Aliancia Stará tržnica. Z programovej ponuky v BSK bude iste záujem o Príbeh vína v Malokarpatskom múzeum v Pezinku, Mestské múzeum v Pezinku prevedie po stopách grófov zo Svätého Jura a Pezinka a  Schaubmarov mlyn ponúka atraktívny program pre rodiny a jednotlivcov, ako aj napínavú hru pre deti Niečo je na povale. Psssst, tajomstvo! V SNM – Múzeu Červený Kameň sa bude sprevádzať v unikátnych hradných pivniciach a otvorené budú aj expozície a výstavy SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. 

 

Pechotný zrub B-S 6 Vrba

Múzeum Michala Tillnera v Malackách bezplatne sprístupní významné pamiatky mesta: Pálfiovský kaštieľ, kryptu pod františkánskym kostolom, synagógu a Múzeum Michala Tillnera. Mestské múzeum v Senci pripravilo divadelný, literárny aj tanečný program v múzeu i v exteriéri. Za každého počasia bude otvorená aj Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke, s programom k Histórii ťažby 
a spracovaniu bridlice.

Do podujatia sa zapájajú aj zbierkotvorné inštitúcie v ďalších slovenských mestách. Ich cieľom je rovnako v čo najväčšej miere a čo najzaujímavejšou formou prezentovať kultúrne dedičstvo krajiny a význam jeho ochrany a uchovania pre ďalšie generácie. Múzeá a galérie na Slovensku stále častejšie vytvárajú tzv. múzejné cesty (potulky po múzeách), ktoré uľahčujú orientáciu a zjednodušujú prístup k ich programu. Tradíciou na východe krajiny sa stala Košická noc múzeí či koordinácia podujatia v Banskej Bystrici spoločne s mestom Zvolen. Časté bývajú aj spoločné aktivity inštitúcií s mestom, miestom svojho sídlia, ako napríklad v Nitre. V regiónoch sa múzeá a galérie orientujú predovšetkým na predstavenie špecifík jednotlivých regiónov – ukážky remesiel, ľudových zvykov, tvorivé dielne pre všetky vekové skupiny návštevníkov a pod. Väčšina inštitúcií ponúka program za minimálne vstupné, alebo celkom bezplatne.

Západ a stred Slovenska: VHM – Múzejné oddelenie Piešťany prezentuje výstavu Legionári naši hrdinovia veľkej vojny 1914 – 1918, ako aj letku Virtuálne BIELE ALBATROSY a film s besedou Štefánik, príbeh hrdinu – VLASŤ. Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch otvára tvorivé dielne, ukážky krojov s možnosťou si kroj vyskúšať, výstavy Čo sa našlo vo Váhu? Unikáty z doby bronzovej, nálezy zo stredoveku, novoveku a Generál M. R. Štefánik. V Dubnickom múzeum, m.r.o. sú pripravené konzultácie a poradenstvo pre amatérskych bádateľov, záujemcov o genealogický výskum a tvorbu rodokmeňov. LESY SR štátny podnik Lesnícke a drevárske múzeum program realizuje v spolupráci so siedmimi inštitúciami zo Zvolena a Banskej Bystrice. V ponuke je netradičná prehliadka múzea a čítanie starých máp pri svetle sviec a historických svietidiel, všetko spríjemnené podávaním kávy. SNG – Zvolenský zámok predvedie program ZANALYZUJ – ZREŠTAURUJ – ZDIGITALIZUJ, Zo zákulisia starostlivosti o umelecké diela. NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica sprístupní Mestský hrad s expozíciami v areáli. V Kremnici sa podujatie ponesie v znamení účinkovania Kremnického meštianskeho streleckého spolku v 16. – 18. storočí, v zábavnom aj poučnom programe pre všetkých záujemcov. V Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v expozícii dejín lyžovania na Slovensku bude možné vidieť výstavu Dokumentarista s citom pre okamih. Ladislav Bielik, redakcia Štart, Bratislava, venovanú slovenskému fotografovi.

Gemersko-malohontské múzeum pozýva  na výstavu 14 verných replík rób cisárovnej Sisi z dielne Móniky Czédly z Gödöllő. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pripravilo zábavnú prehliadku expozície s úlohami, vrátane cesty do podzemia na jaskyniarskom rebríku a objavovania jaskynného mikrosveta. Považské múzeum v Žiline realizuje špeciálne večerné prehliadky s nahliadnutím do zákulisia hradu a pozorovanie nočnej oblohy z hradných múrov v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline. Tekovské múzeum v Leviciach pozýva do zábavného parku a na podujatie Chráňme včely – učme sa konať ako včely. V Tribečskom múzeu v Topoľčanoch privítajú návštevníkov programom Hľadanie strateného času. Múzeum navštívia postavy z obdobia stredoveku, charakterizujúce vtedajšiu spoločnosť. Interaktívna výstava More – vedecká hračka, výstava Minerály sveta, expozícia Príroda stredného Ponitria a tvorivá dielňa Život v stredovekých Topoľčanoch – odev a strava, budú tiež prístupné počas podujatia. 

 

Slovenské technické múzeum

 

Na východe Slovenska sa do „Noci" zapája aj HOTEL LOMNICA, Tatranská Lomnica, divadelnou prehliadkou svojich legendárnych priestorov. Mala cisárovná Sisi tajnú lásku? Čo sa odohralo v apartmáne Márie Terézie? Straší duch staviteľa hotela v parnej saune hotelového wellness? A čo skrýva číslo 80, v názve pánskeho klubu? Všetko toto sa dozviete pri návšteve hotela. V SNG – Kaštieli Strážky si návštevník vychutná expozície renesančného kaštieľa. Spozná historický portrét z obdobia 17. – 19. storočia a oboznámi sa s osudmi šľachtických rodov. Nahliadne do života jednej z najvýznamnejších postáv stredoeurópskeho maliarstva, Ladislava Mednyánszkeho. V STM – Solivar sa uskutočnia súťaže o soľnobanský poklad a popritom pobaví bábkové divadlo. SNM – Múzeum Betliar zaháji aristokratické športové hry pre deti a v kaštieli sprístupní bežne neprístupné trasy. Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni pripravilo Noc na hrade Ľubovňa, Aké boli osudové ženy hradu a nočnú prehliadku s fakľami. Slovenské technické múzeum v Košiciach pozýva na 100 rokov s FORDOM T – O storočnom autíčku, ktoré zišlo z pásu a prišlo na Slovensko. Legendárne, jubilujúce auto bude prezentované spolu s ďalšími veteránmi značky FORD. Múzeum letectva sprístupní Vládny špeciál TU-154 – Čara zbavený, ako legendárne lietadlo vládnej letky ministerstva vnútra SR. Energoland Mochovce okrem atrakcií Energolandu bude návštevníkov zabávať prostredníctvom autonómneho humanoida NAO robota. Profesor Beňuška, ktorý sa pýši titulom Najlepší učiteľ fyziky v EU ukáže, že škola môže byť aj hrou.

 

STM-Múzeum letectva Košice

Výmenník Štítová K13 pozýva na maľovanie nadrozmerného plátna návštevníkmi, ktoré bude neskôr vystavené na festivale USE THE CITY. Múzeum medoviny pripravilo návštevu 300-ročnej pivnice s ochutnávkou medoviny zdarma. Deti sa môžu tešiť na rôzne druhy medov. Srdečne všetkých pozývame.


Podujatie finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj

SNM

Súvisiace články

16.10.2018 19:38

Above and Beyond / Storočie astronomických objavov v Bratislave v SNM-Prírodovednom múzeu

V pondelok 22. októbra 2018 o 17.00 h SNM-Prírodovedné múzeum v spoluporáci s Medzinárodnou astronomickou úniou (IAU) slávnostne otvoria novú výstavu Above and Beyond / Storočie astronomických objavov v SNM na Vajanského nábr. ...
10.01.2020 11:01

BEZPEČNE V KOMUNITE, BEZPEČNE DOMA

V dnešnom svete, ktorý ovláda informačný pretlak a na deti sú kladené omnoho vyššie nároky, je vytváranie bezpečného prostredia dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
29.10.2019 10:26

Fenomény sveta úspešne vyskúšalo už 800 škôl. Zážitkové vyučovanie pokračuje aj v tomto školskom roku.

Fenomény sveta - inovatívna forma vzdelávania má za sebou pilotné testovanie. V školskom roku 2018/2019 sa doň zapojilo až 800 škôl. Učitelia aj žiaci si Fenomény sveta obľúbili natoľko, že sa na mnohých školách stali pevnou sú...