Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
23.11.2018 12:31

Nový projekt pomáha mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Majú zdravotné znevýhodnenie, ale musia plnohodnotne žiť medzi nami. Sú znevýhodnení od narodenia alebo im nejaká udalosť zmenila život. Sú to mladí ľudia a majú pred sebou ešte veľa príležitostí a radostí. A aj napriek tomu smerujú k samovraždám. A preto občianke združenie IPčko vytvorilo projekt Dobrá linka na pomoc mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

So svojím zdravotným znevýhodnením sa nevedia vyrovnať alebo sa nevedia vyrovnať s tým, ako ich vníma a správa sa k ním spoločnosť. Spoločnosť nezmeníme, môžeme ale zmeniť ich vlastný vnútorný pocit a prinavrátiť im svoju ľudskú hodnotu. Potom sa aj svet okolo nich začne v ich očiach meniť. Vznik Dobrej linky bolo podporené z Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014-2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Jedným zo zakladateľov projektu je programový riaditeľ organizácie IPčko a doktorand PEVŠ, PhDr. Marek Madro: „Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením doteraz len minimálne využívali psychologickú pomoc, čo ale neznamená, že ju nepotrebovali. Dobrá linka je unikátny koncept, ktorý je prvým mostom k odbornej pomoci."

Projekt reaguje na výsledky prieskumu duševného zdravia mladých ľudí v Európskej únii a na Slovensku, ktoré budú zároveň na konferencii predstavené verejnosti. Online psychologická poradňa Dobrá linka reaguje na potreby mladých ľudí s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia, ktorí by radi vyhľadali pomoc psychológa, no často im v tom bránia komunikačné, informačné, sociálne či fyzické bariéry. Dobrá linka má za cieľ tieto bariéry preklenúť tým, že mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením poskytne bezpečný online priestor, kde budú môcť títo mladí prichádzať, aby našli bezplatnú psychologickú podporu, pochopenie a pomoc u odborne vyškolených poradcov, psychológov a sociálnych pracovníkov.

Budú môcť využiť online chat, mailovú komunikáciu alebo neskôr pribudne možnosť video hovorov.

Predstavenie projektu Dobrá linka nadväzuje na medzinárodnú konferenciu „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie", ktorá sa konala 21. 11. v priestoroch Fakulty psychológie PEVŠ. Bola určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe. Odborníci tu diskutovali o duševnom zdraví, rizikách online sveta a potrebe školského psychológa. 

Nový projekt Dobrá linka organizácie IPčko reaguje práve na potreby súčasného moderného sveta, ktorý nám poskytuje všetko... okrem duševného zdravia. Podľa prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD. z Fakulty psychológie PEVŠ treba s plným nasadením podporovať projekt Dobrej linky na pomoc pre zdravotne postihnutých mladých ľudí (s mentálnym, telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím, s autizmom, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami učenia,  poruchami správania, či zo sociálne znevýhodneného prostredia), pretože sa oveľa častejšie než ostatní mladí ľudia môžu ocitnúť v zložitej, pre nich  momentálne nezvládnuteľnej situácii, dokonca aj vo vážnej kríze a nevedia, ako ďalej. Boja sa s blízkymi o probléme hovoriť, majú strach navštíviť odborníkov, nehovoria o nej ani s dobrými priateľmi. Niektorí dokonca zvažujú ukončiť svoj život. V Dobrej linke budú práve pre nich denne on-line k dispozícii dobrovoľníci pripravení porozprávať sa, poradiť,  pomôcť, hľadať v kríze možnosti riešenia a nové cesty zvládania situácie.

 „Koľko vlastne stojí jeden ľudský život? Hodnota zachráneného len jedného jediného mladého človeka je milión eur alebo aj viac? Mladý človek, ktorý opäť nájde seba, dostane chuť žiť, pracovať, študovať, milovať, byť milujúcim a milovaným, pomáhať iným, starať sa o svojich rodičov, je nevyčísliteľnou hodnotou. A záchrana ľudského života patrí medzi každodennú prácu IPčkárov, ktorí ju robia nezištne, bez nároku na plat či finančnú odmenu, s ohromujúcou až neuveriteľnou túžbou pomoci iným", vkladá dôveru do projektu prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Služba pomoci bude dostupná na webovej stránke www.dobralinka.sk od 22. 11. 2018 a to každý pracovný deň od 15:00 do 20:00 hod.

Informácie o Medzinárodnej vedeckej konferencii Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie nájdete na www.virtualnageneracia.sk

 

________________
Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004. Sídli v Bratislave a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. Ponúka vyše 40 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie. Od vzniku školy do konca akademického roka 2017/2018 úspešne ukončilo štúdium viac ako 17.000 absolventov. PEVŠ je členom koncernu PROSPERITA HOLDING.
IPčko vzniklo v roku 2012. Svoje sídlo má v Bratislave, no projekty tohto občianskeho združenia majú celoslovenský charakter. Misiou IPčka je psychologická a sociálna pomoc mladým ľuďom v náročných krízových situáciách. Najznámejším projektom organizácie je anonymná Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk. Najčastejšie sa na IPčko obracajú mladí ľudia s pocitmi samoty, vzťahovými problémami, s domácim násilím, osobnostnými problémami, anorexiou a myšlienkami na samovraždu. Za čas svojej existencie sa na IPčko.sk obrátilo asi 90tisíc mladých ľudí.

Súvisiace články

04.05.2018 10:24

SKÚS POKUS 2: Hlasovanie za najlepších 30 videí je spustené!

Odborná porota chemickej súťaže Skús pokus 2, ktorú organizuje vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA, vybrala spomedzi takmer 200 videí tridsať finalistov, za ktorých môžete od pondelka 23. apríla 2018 hlasovať.
05.09.2018 18:19

Školy získali originálne žiacke knižky s Kozmixom

V aktuálnom školskom roku 2018/2019 budú mať opäť tisícky žiakov na prvom stupni základných škôl na Slovensku bezplatný celoročný prístup na vzdelávací portál Kozmix.sk. Stane sa tak vďaka tomu, že ich učitelia po minuloročnej ...
31.08.2018 19:22

Na robotickej olympiáde v Mexiku zožal slovenský tím veľký úspech

Pätica slovenských stredoškolákov, ktorá v Mexiku súťažila na medzinárodnej robotickej olympiáde, má už dobojované. A čo je najlepšie, náš tím neobišiel na tohtoročnej FIRST Global naprázdno. Študenti získali 18. augusta prestí...