Späť na zoznam
Externé
Autor: Veronika Trojáková
21.06.2019 09:38

Ocenenie Učiteľ Slovenska prináša príbehy inšpiratívnych pedagógov

Na Slovensku máme veľa aktívnych učiteľov, ktorí sa rozhodli o svoje skúsenosti a dosiahnuté výsledky podeliť nielen so svojimi kolegami, ale aj s verejnosťou. 70 pedagógov sa zapojilo do 2. ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré organizuje Komenského inštitút a Živica. Ich príbehy a prihlášky posúdila odborná komisia, ktorej pri výbere finálovej desiatky pomohli kritéria svetového formátu Global Teacher Prize.

Do národného kola druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. ,,Nominovaných učiteľov sme mali 320, prihlášku však už museli poslať osobne. Do ocenenia sa zapojilo napokon 70 učiteľov. Zhruba na 90 % sa členovia poroty zhodli, kto v tej finálovej desiatke bude, čo ma teší. Máme tam sedem žien a troch mužov," povedala Viera Kalmárová hlavná školská inšpektorka a predsedníčka poroty. ,,Každá poznámka o tom, ako konkrétne učiteľ pracuje, ako rieši vzťahy so žiakmi, ako sa zaujíma o ich situáciu bola pre členov poroty nápomocná v tom, aby rozhodla, koho zaradiť do prvej desiatky. Teším sa, keď budeme hovoriť s našimi finalistami bližšie, keď nám ukážu, ako učia a dúfam, že obstoja," uvažuje Vlasta Dúbravová, lektorka pre vzdelávanie detí a dospelých.

V porote je aj Vlasta Dúbravová, lektorka pre deti a dospelých a Štefan Porubský, dekan Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Na výber finalistov mala porota jasne stanovené kritériá, ktoré sú v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize. „Skladba učiteľov je odlišná od tej minuloročnej. Čo sa týka regiónov, je však obdobná ako vlani, pokrýva celé Slovensko, bielym miestom nám zatiaľ ostáva juh stredného Slovenska. Čo sa týka aprobácií, tak je tam dosť učiteľov, ktorí učia na prvom stupni základných škôl, z čoho mám mimoriadnu radosť a výrazne sú zastúpení aj učitelia, ktorí učia prírodovedné odbory," doplnil Štefan Porubský, dekan Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Z účasti v ocenení Učiteľ Slovenska sa tešia na školách v Bratislave, Komárne, Malackách, Prievidzi, Novej Dubnici, na Orave či v Buzici pri Košiciach.

Zuzana Tkáčová, prvá držiteľka ocenenia Učiteľ Slovenska sa ocitla v úlohe porotkyne.

Medzi tohtoročnými porotcami figuruje aj prvá držiteľka ocenenia Učiteľ Slovenska. ,,Vybrať desiatich finalistov bolo náročné, pretože nominovaní učitelia boli naozaj výnimoční, mali zaujímavé príbehy aj aktivity," uvažuje Zuzana Tkáčová z Gymnázia Sv. Edity Steinovej v Košiciach. ,,Po posúdení prihlášok môžem povedať, že na Slovensku máme učiteľov, ktorí sú zapojení do rôznych projektov a vymýšľajú vlastné vzdelávacie metódy. Venujú sa žiakom aj na špeciálnych školách, ktoré často navštevujú rómske deti a sú určite pre všetkých inšpiráciou. A to je aj cieľ a poslanie ocenenia Učiteľ Slovenska. Aby sa učitelia navzájom motivovali," hovorí Michal Rehúš z Inštitútu vzdelávacej politiky. 

Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov predstavia organizátori v septembri aj vďaka podpore Slovenskej sporiteľne a Slovak Telekomu. Druhého držiteľa ocenenia spoznáme v októbri. Čaká ho odmena v podobe 5.000 eur a cesta na svetové finále Global Teacher Prize 2020 do Dubaja.

Viac informácií nájdete na: http://www.ucitelslovenska.sk 

 

O Komenského inštitúte

Komenského inštitút je inšpiratívnym priestorom pre pedagogických lídrov Slovenska. Cieľom Komenského inštitútu je poukazovať na významné problémy v slovenskom školstve a prostredníctvom praktických riešení realizovaných priamo učiteľmi ukázať možné cesty ich postupného prekonania. Veríme, že 20 praktických príkladov ročne môže dosiahnuť viac ako desiatky koncepcií a konferencií. V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi budú ukazovať ako je možné školstvo postupne reformovať.


O Živica

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Pobočky má v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová. Chce pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. V organizácii veria, že príroda vie ľudí mnohému naučiť. Živica realizuje niekoľko vzdelávacích programov zameraných na reformu školstva  a inovatívne vzdelávanie. Jedným z takýchto programov je aj Komenského inštitút. 

O Varkey Foundation

Ocenenie Global Teacher Prize je súčasťou dlhodobého záväzku Varkey Foundation zlepšiť postavenie učiteľov. Víťaz Global Teacher Prize získa finančnú odmenu, ktorá mu bude vyplácaná počas obdobia desiatich rokov a Varkey Foundation mu poskytne aj finančné poradenstvo. Víťaz sa zároveň stáva globálnym ambasádorom nadácie a bude sa od neho očakávať, že sa zúčastní verejných podujatí či odborných diskusií, aby ďalej zvyšoval prestíž učiteľského povolania. Podmienkou získania finančnej odmeny je, aby zostal učiteľom minimálne počas nasledujúcich piatich rokov.

Súvisiace články

12.01.2018 19:00

V roku 2017 hľadali školy vyše 3-tisíc zamestnancov

...nájsť ich je stále zložitejšie.
21.06.2017 09:29

TÍM WE ARE LOST SA V AMERIKE NESTRATIL

Každý správny dobrodruh sa cestovaniu nevyhne. A nevyhli sme sa mu ani my, keď sme cestovali na Svetové finále súťaže Odysea mysle do Michigan State university. Najskôr sme cestovali  do Prahy, odtiaľ do Londýna. V Londýne sme ...
08.07.2020 11:10

MŠaP sa pripravuje na 50. výročie v novom sídle

Po rokoch neúspešných snáh sa Múzeu školstva a pedagogiky sídliacemu v Bratislave pred pár mesiacmi podarilo presťahovať na nové miesto svojho pôsobiska. Priestory tak začne verejnosti sprístupňovať v roku 2020, kedy si pripomí...