Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
15.05.2019 07:03

Počítačové hry nielen hrali, ale aj vymysleli

Hovoríme o žiakoch a študentoch, ktorí sa nedávno predstavili na celoslovenskej súťaži IHRA 2019. Ich úlohou bolo vytvoriť počítačovú hru a priviesť ju do hrateľného stavu.

Po siedmykrát mohli žiaci základných škôl, ale aj stredoškoláci spojiť príjemné s užitočným. Ak si ale chceli zahrať nejakú tú počítačovú hru, museli si ju naprogramovať.  Ako im to išlo preverilo minulotýždňové celoslovenské kolo súťaže v tvorbe počítačových hier IHRA 2019.

„IHRA má pomerne voľné pravidlá bez obmedzenia času, témy alebo nástrojov. Súťaž sa koná raz ročne. Hry sa odosielajú na jar a prezentujú počas Študentskej vedeckej konferencie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Chceme žiakov a študentov motivovať, aby vytvorili niečo čo ich zaujíma. Súťažné hry môžu byť ľubovoľného žánru a môžu byť zamerané na ľubovoľnú tému. Na programovanie je možné použiť obľúbený programovací jazyk, herný engine alebo ich kombináciu, " uvádza Róbert Hajduk z UPJŠ.

Tento rok sa zapojilo do súťaže 60 tímov. Počet súťažných hier prevyšoval počet možných vystúpení. Komisia tak na súťažnú prehliadku vybrala 14 hier v kategórii Z (základné školy) a 18 hier v kategórii S (stredné školy). Vybrané hry z offline  postupového  kola  boli zverejnené až v deň konania prehliadky, a tak sa mohli v Košiciach stretnúť všetci tvorcovia hier, ktorí sa do súťaže zapojili.

Počas finálovej prehliadky vybraných hier  pred odbornou  komisiou, ostatnými súťažiacimi, hosťami a divákmi si komisia všímala viacero parametrov hry. Dôležitý bol nápad,  jeho spracovanie, a samozrejme hrateľnosť, ale aj technická náročnosť programovania. Rovnako záležalo na grafickom spracovaní a celkovom estetickom efekte. Vylepšiť celkový dojem už potom mohli len prezentačné  schopnosti autorov hier a forma prezentácie. 

Eduard Fekete z Gymnázia Alejová v Košiciach sa stal víťazom kategórie Z (základné školy. Ako hovorí svoj hru EdArena vytvoril z jednoduchého dôvodu. Aby mohol súperiť s kamarátom, ktorí z nich dosiahne vyšší level, a zároveň aby sa zabavili. „Hráča sprevádza kráľ arény, ktorý mu poskytuje rady pre úspešné zvládnutie levelu. Hra je v angličtine, keďže jej vylepšenú verziu by som chcel ešte rozšíriť," dopĺňa Eduard.  

Už 7. ročník súťaže v tvorbe počítačových hier IHRA 2019  sa uskutočnil 24. 4. 2019  na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súťaž je súčasťou aktivít národného projektu IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21.storočie. 

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na  http://itakademia.sk. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Súvisiace články

30.01.2019 08:27

Spilenbergerovo dielo o „uhorskej chorobe“ vychádza prvýkrát po slovensky

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vydala vskutku unikátne dielo – štvorjazyčnú latinsko-slovensko-maďarsko-nemeckú publikáciu venovanú záhadami opradenej tzv. uhorskej chorobe.
05.09.2018 18:19

Školy získali originálne žiacke knižky s Kozmixom

V aktuálnom školskom roku 2018/2019 budú mať opäť tisícky žiakov na prvom stupni základných škôl na Slovensku bezplatný celoročný prístup na vzdelávací portál Kozmix.sk. Stane sa tak vďaka tomu, že ich učitelia po minuloročnej ...
24.04.2018 08:57

Mladí výtvarníci sa môžu zapojiť do súťaže Maľba

Mladí talentovaní výtvarníci majú aj tento rok šancu zabojovať o pozornosť a uznanie odborníkov a aj priaznivcov umenia. Umožní im to už 13. ročník súťaže Maľba 2018 - Ceny Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov.