Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
15.05.2019 07:03

Počítačové hry nielen hrali, ale aj vymysleli

Hovoríme o žiakoch a študentoch, ktorí sa nedávno predstavili na celoslovenskej súťaži IHRA 2019. Ich úlohou bolo vytvoriť počítačovú hru a priviesť ju do hrateľného stavu.

Po siedmykrát mohli žiaci základných škôl, ale aj stredoškoláci spojiť príjemné s užitočným. Ak si ale chceli zahrať nejakú tú počítačovú hru, museli si ju naprogramovať.  Ako im to išlo preverilo minulotýždňové celoslovenské kolo súťaže v tvorbe počítačových hier IHRA 2019.

„IHRA má pomerne voľné pravidlá bez obmedzenia času, témy alebo nástrojov. Súťaž sa koná raz ročne. Hry sa odosielajú na jar a prezentujú počas Študentskej vedeckej konferencie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Chceme žiakov a študentov motivovať, aby vytvorili niečo čo ich zaujíma. Súťažné hry môžu byť ľubovoľného žánru a môžu byť zamerané na ľubovoľnú tému. Na programovanie je možné použiť obľúbený programovací jazyk, herný engine alebo ich kombináciu, " uvádza Róbert Hajduk z UPJŠ.

Tento rok sa zapojilo do súťaže 60 tímov. Počet súťažných hier prevyšoval počet možných vystúpení. Komisia tak na súťažnú prehliadku vybrala 14 hier v kategórii Z (základné školy) a 18 hier v kategórii S (stredné školy). Vybrané hry z offline  postupového  kola  boli zverejnené až v deň konania prehliadky, a tak sa mohli v Košiciach stretnúť všetci tvorcovia hier, ktorí sa do súťaže zapojili.

Počas finálovej prehliadky vybraných hier  pred odbornou  komisiou, ostatnými súťažiacimi, hosťami a divákmi si komisia všímala viacero parametrov hry. Dôležitý bol nápad,  jeho spracovanie, a samozrejme hrateľnosť, ale aj technická náročnosť programovania. Rovnako záležalo na grafickom spracovaní a celkovom estetickom efekte. Vylepšiť celkový dojem už potom mohli len prezentačné  schopnosti autorov hier a forma prezentácie. 

Eduard Fekete z Gymnázia Alejová v Košiciach sa stal víťazom kategórie Z (základné školy. Ako hovorí svoj hru EdArena vytvoril z jednoduchého dôvodu. Aby mohol súperiť s kamarátom, ktorí z nich dosiahne vyšší level, a zároveň aby sa zabavili. „Hráča sprevádza kráľ arény, ktorý mu poskytuje rady pre úspešné zvládnutie levelu. Hra je v angličtine, keďže jej vylepšenú verziu by som chcel ešte rozšíriť," dopĺňa Eduard.  

Už 7. ročník súťaže v tvorbe počítačových hier IHRA 2019  sa uskutočnil 24. 4. 2019  na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súťaž je súčasťou aktivít národného projektu IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21.storočie. 

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na  http://itakademia.sk. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Súvisiace články

24.09.2019 12:27

Štvrtý ročník projektu „Viem, čo zjem“ opäť prichádza do slovenských škôl.

Tentokrát však aj s úplne novým digitalizovaným obsahom
05.11.2018 19:08

Slovensko je na chvoste v znalostiach angličtiny spomedzi krajín V4

Ukazujú výsledky celosvetového prieskumu EF English Proficiency Index
13.07.2019 17:04

SLOVENSKÉ A ČESKÉ ZOO SA SPOJILI PROTI MASAKROM SŤAHOVAVÝCH VTÁKOV V STREDOMORÍ

Každý rok miznú tisíce rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré už nebudeme môcť nikdy poznať a ktoré naše deti už neuvidia, pretože sa navždy stratili. Veľká väčšina vyhynie pre príčiny, ktoré sú spojené s nejakou ľudskou činno...