Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
04.11.2019 10:09

Pozvánka na výstavu Osobnosť generála M. R. Štefánika (1880 – 1919) v knižnej a učebnicovej tvorbe

Slovenská pedagogická knižnica vás počas celého školského roka srdečne pozýva na výstavu Osobnosť generála M. R. Štefánika (1880 – 1919) v knižnej a učebnicovej tvorbe vo fonde Slovenskej pedagogickej knižnice, ktorá sa koná v našich priestoroch na Hálovej 6 v Bratislave – Petržalke v prevádzkových hodinách knižnice.

Určená je pre zvedavých študentov, ale najmä učiteľov dejepisu či občianskej náuky, ktorým sa takáto príležitosť „dotknúť sa" dobových učebníc nedostáva každý deň.

Cieľom výstavy je oboznámiť širšiu pedagogickú verejnosť s knižnou tvorbou o M. R. Štefánikovi a s interpretáciou jeho postavy v učebniciach dejepisu, občianskej náuky a vlastivedy určených pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Spolu s tvorcami výstavy sa podarilo vytvoriť v priestoroch knižnice zaujímavé prostredie pre štúdium dokumentov približujúcich jeho osobnosť a udalosti s ním spojené. Interaktívny charakter výstavy dáva možnosť návštevníkovi chytiť knihu do ruky, prelistovať si ju a utvoriť si vlastný názor na interpretáciu postavy a úlohu M. R. Štefánika v našich dejinách.

 

 

 

Knižná tvorba je radená chronologicky podľa dátumu vydania od r. 1918 až po súčasnosť. Učebnicová tvorba je rozdelená najprv podľa stupňov škôl – pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy a v rámci stupňov chronologicky podľa jednotlivých historických období od roku 1918 až po súčasnosť.

V prípade väčšej skupiny (učiteľ a žiaci) je treba dohodnúť si termín na sluzby@spgk.sk

Tel: 02/68 20 86 15

Link: http://www.spgk.sk/?aktuality-2&sprava=osobnost-generala-m-r-stefanika-pozvanka-na-vystavu 

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU !

Pracovníci Slovenskej pedagogickej knižnice 

Súvisiace články

06.05.2018 08:22

Celoštátna kampaň Do školy na bicykli 2018 s podporou Petra Sagana

Aj tento rok sa môžu žiaci zapojiť do celoštátnej kampane „Do školy na bicykli 2018“, ktorá bude trvať od 21. do 25. mája. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej doprave, ukázať mladým alternatívne druhy dopr...
15.02.2018 19:00

IQ OLYMPIÁDA 2018

Po ôsmy krát sa môžu žiaci 2. stupňa základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií zapojiť do celoslovenskej súťaže IQ olympiáda.
14.02.2018 17:43

Záujem Slovákov o doučovateľov výrazne rastie

Ide najmä o príležitosť pre učiteľov zlepšiť si svoj plat.