Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
04.11.2019 10:09

Pozvánka na výstavu Osobnosť generála M. R. Štefánika (1880 – 1919) v knižnej a učebnicovej tvorbe

Slovenská pedagogická knižnica vás počas celého školského roka srdečne pozýva na výstavu Osobnosť generála M. R. Štefánika (1880 – 1919) v knižnej a učebnicovej tvorbe vo fonde Slovenskej pedagogickej knižnice, ktorá sa koná v našich priestoroch na Hálovej 6 v Bratislave – Petržalke v prevádzkových hodinách knižnice.

Určená je pre zvedavých študentov, ale najmä učiteľov dejepisu či občianskej náuky, ktorým sa takáto príležitosť „dotknúť sa" dobových učebníc nedostáva každý deň.

Cieľom výstavy je oboznámiť širšiu pedagogickú verejnosť s knižnou tvorbou o M. R. Štefánikovi a s interpretáciou jeho postavy v učebniciach dejepisu, občianskej náuky a vlastivedy určených pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Spolu s tvorcami výstavy sa podarilo vytvoriť v priestoroch knižnice zaujímavé prostredie pre štúdium dokumentov približujúcich jeho osobnosť a udalosti s ním spojené. Interaktívny charakter výstavy dáva možnosť návštevníkovi chytiť knihu do ruky, prelistovať si ju a utvoriť si vlastný názor na interpretáciu postavy a úlohu M. R. Štefánika v našich dejinách.

 

 

 

Knižná tvorba je radená chronologicky podľa dátumu vydania od r. 1918 až po súčasnosť. Učebnicová tvorba je rozdelená najprv podľa stupňov škôl – pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy a v rámci stupňov chronologicky podľa jednotlivých historických období od roku 1918 až po súčasnosť.

V prípade väčšej skupiny (učiteľ a žiaci) je treba dohodnúť si termín na sluzby@spgk.sk

Tel: 02/68 20 86 15

Link: http://www.spgk.sk/?aktuality-2&sprava=osobnost-generala-m-r-stefanika-pozvanka-na-vystavu 

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU !

Pracovníci Slovenskej pedagogickej knižnice 

Súvisiace články

17.07.2019 08:04

Na majstrovstvách sveta v hokeji sa podarilo vytriediť 56 % odpadu

Zelené aktivity pod záštitou ministerstva životného prostredia získali ocenenie udržateľnosti od Medzinárodnej hokejovej federácie.
08.10.2017 17:39

INFOKOMPAS - Navigácia bludiskom dezinformácií

Učíte na strednej škole? Pripravujeme pre Vás tvorivý workshop vedený Dávidom Králikom, zameraný na vytvorenie zážitkových aktivít k výuke informačnej gramotnosti a kritického myslenia.
20.03.2019 17:09

11. ročník konferencie Učíme pre život klope na dvere

Už o niekoľko hodín sa stretne bezmála 500 účastníkov z radov učiteľov, riaditeľov škôl, stredného školského manažmentu, neziskového sektora, či politikov v Poprade na 11. ročníku konferencie Učíme pre život 2019. Ústrednou tém...