Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
03.06.2018 11:52

Prieskum: O výučbu prierezových tém je medzi učiteľmi záujem, brzdí ich však nedostatok vzdelávacích materiálov

Problémy riešené v bežnom živote presahujú rigidné hranice školských predmetov. Preto moderné trendy vo vzdelávaní smerujú k doplneniu predmetov o alternatívne štruktúry vyučovacieho procesu, napríklad o tematické vyučovanie alebo výučbu prierezových tém (témy prelínajúce sa viacerými predmetmi).

Napriek tomu, že Štátny vzdelávací program už predtým zaviedol výučbu prierezových tém, školy na Slovensku stále trpia chronickým nedostatkom vhodných vzdelávacích materiálov pre tento typ výučby. Vyplýva to z anonymného prieskumu medzi učiteľmi, ktorý v máji 2018 realizovala nezisková organizácia EDULAB, ktorá sa špecializuje na inovatívne formy vzdelávania. 
Takmer štvrtina učiteľov (22 %), prevažne zo základných škôl, v prieskume uviedla, že nemá k dispozícii vôbec žiadne vzdelávacie materiály na výučbu prierezových tém. Ďalších 62 % učiteľov nimi čiastočne  disponuje, ale privítalo by ich oveľa viac. Iba 16 % učiteľov v prieskume uviedlo, že má takýchto vzdelávacích materiálov dostatok.
  

„Na slovenských školách je takmer všetko zaškatuľkované do príslušnej 45 minútovej vyučovacej hodiny. Lenže svet okolo nás je štruktúrovaný úplne inak a tomu treba prispôsobiť aj výučbu. Z perspektívy učiteľa je však potrebné najskôr vyriešiť základný problém - kvalitné vzdelávacie materiály," hovorí Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u. 
Ak by však učitelia mali k dispozícii kvalitné vzdelávacie materiály na vyučovanie prierezových tém, výrazne by to prispelo k zvýšeniu atraktivity tohto typu výučby. Myslí si to až 72 % opýtaných učiteľov, pričom opak si myslí iba 6 % , zvyšok to nevedel posúdiť.
Školy v súčasnosti organizačne zabezpečujete výučbu prierezových tém najviac v rámci bežného rozvrhu alebo v rámci projektového vyučovania. Ak by však mali dostatok vzdelávacích materiálov, o vytvorení predmetu špeciálne určeného pre výučbu prierezových tém a tematického vyučovania by uvažovalo až 59 % opýtaných učiteľov.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že učitelia považujú za najdôležitejšie prierezové témy environmentálnu výchovu, finančnú gramotnosť, ako aj osobnostný a sociálny rozvoj. 


 

Súvisiace články

02.03.2018 16:00

Spomienka na Michala Bodnára

Dňa 2.3.2018 uplynulo 6 rokov odvtedy, čo nás vo veku nedožitých 83 rokov opustil náš otec Michal Bodnár. Mnohí ste ho poznali ako výborného učiteľa, vzdelaného pedagóga, vášnivého milovníka prírody ale hlavne mimoriadneho člov...
22.03.2018 14:13

Mladý mechatronik má svojich víťazov

Už v poradí šiesty ročník celoslovenského kola súťaže Mladý mechatronik sa stal priestorom pre ukážky vedomostí a zručností tých najšikovnejších stredoškolákov v oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechaniky.
16.01.2018 19:40

Stredoškolskí absolventi môžu zarobiť viac než niektorí vysokoškoláci

Pracovníci v priemysle s ukončenou strednou odbornou školou dokážu v súčasnosti na Slovensku zarobiť viac, než mnohí absolventi vysokých škôl humanitného zamerania. Rozdiel v príjme môže mesačne dosiahnuť aj 300 eur v hrubom vy...