Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
03.06.2018 11:52

Prieskum: O výučbu prierezových tém je medzi učiteľmi záujem, brzdí ich však nedostatok vzdelávacích materiálov

Problémy riešené v bežnom živote presahujú rigidné hranice školských predmetov. Preto moderné trendy vo vzdelávaní smerujú k doplneniu predmetov o alternatívne štruktúry vyučovacieho procesu, napríklad o tematické vyučovanie alebo výučbu prierezových tém (témy prelínajúce sa viacerými predmetmi).

Napriek tomu, že Štátny vzdelávací program už predtým zaviedol výučbu prierezových tém, školy na Slovensku stále trpia chronickým nedostatkom vhodných vzdelávacích materiálov pre tento typ výučby. Vyplýva to z anonymného prieskumu medzi učiteľmi, ktorý v máji 2018 realizovala nezisková organizácia EDULAB, ktorá sa špecializuje na inovatívne formy vzdelávania. 
Takmer štvrtina učiteľov (22 %), prevažne zo základných škôl, v prieskume uviedla, že nemá k dispozícii vôbec žiadne vzdelávacie materiály na výučbu prierezových tém. Ďalších 62 % učiteľov nimi čiastočne  disponuje, ale privítalo by ich oveľa viac. Iba 16 % učiteľov v prieskume uviedlo, že má takýchto vzdelávacích materiálov dostatok.
  

„Na slovenských školách je takmer všetko zaškatuľkované do príslušnej 45 minútovej vyučovacej hodiny. Lenže svet okolo nás je štruktúrovaný úplne inak a tomu treba prispôsobiť aj výučbu. Z perspektívy učiteľa je však potrebné najskôr vyriešiť základný problém - kvalitné vzdelávacie materiály," hovorí Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u. 
Ak by však učitelia mali k dispozícii kvalitné vzdelávacie materiály na vyučovanie prierezových tém, výrazne by to prispelo k zvýšeniu atraktivity tohto typu výučby. Myslí si to až 72 % opýtaných učiteľov, pričom opak si myslí iba 6 % , zvyšok to nevedel posúdiť.
Školy v súčasnosti organizačne zabezpečujete výučbu prierezových tém najviac v rámci bežného rozvrhu alebo v rámci projektového vyučovania. Ak by však mali dostatok vzdelávacích materiálov, o vytvorení predmetu špeciálne určeného pre výučbu prierezových tém a tematického vyučovania by uvažovalo až 59 % opýtaných učiteľov.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že učitelia považujú za najdôležitejšie prierezové témy environmentálnu výchovu, finančnú gramotnosť, ako aj osobnostný a sociálny rozvoj. 


 

Súvisiace články

06.09.2017 16:58

S MAKSÍKOM do sveta matematiky

Maksík celý školský rok sprevádza deti svetom fantázie a v  príbehoch im prináša zaujímavé a netradičné úlohy. Druháci, tretiaci a štvrtáci na ZŠ si v celoročnej matematickej súťaži vyskúšajú, či vedia vziať rozum do hrsti a vy...
20.02.2018 12:50

Letom svetom so včelami v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

Dňa 7.12. 2017 otvorilo Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci so včelárskym múzeom, Včelárskou Pasekou v Kráľovej pri Senci, veľmi zaujímavú výstavu Tisícročná včela. Vystavené exponáty a sprievodné artefakty z rôznych ma...
21.02.2018 12:25

Slovenčina žije aj v metropole EÚ - vďaka systému Európskych škôl

Slovenský jazyk žije aj v Bruseli, kde deti slovenských úradníkov z inštitúcií EÚ a deti slovenských diplomatov majú šancu vzdelávať sa v materčine v rámci systému Európskych škôl (EŠ). Uviedla to pre TASR učiteľka slovenčiny K...