Späť na zoznam
Externé
Autor: Soňa Kaletová
23.11.2020 12:49

Program múzeí - December 2020

DECEMBER 2020

SNM – Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi
Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Zázrak prírody – Klenoty Zeme

Expozície
Z dôvodu epidemiologickej situácie súvisiacej s koronavírusom sú v SNM – Prírodovednom múzeu SNM zrušené do odvolania všetky aktivity / kultúrne podujatia pre verejnosť. Na web-stránkach múzea nájdete aktivity, záznamy prednášok, pretezentácie, kvízy, hry informačné a náučné brožúrky / skladačky na stiahnutie:
www.snm.sk/pm
https://bit.ly/3nunRXW
https://bit.ly/2K2NuQX
https://bit.ly/3f3OQX0

Sídelná budova SNM
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc, predĺžené do 17.1.2021
Výstava k 150. výročiu narodenia staviteľa a predstaviteľa tzv. prvej generácie slovenských architektov.
Odvrátená tvár Slovenska, 16.12.2020 – jún 2021
Odvrátená tvár Slovenska, od 16. 12. 2020
Výstava známeho slovenského dokumentaristu a fotografa Tomáša Hulíka predstavuje súčasný stav kultúrneho a prírodného dedičstva v krajine, ako dedičstvo obdobia socializmu, ktoré nás poznačilo viac, než sme si schopní priznať.

SNM – Historické múzeum
Bratislavský hrad
Dejiny Slovenska
Klenotnica

Expozície
Trianon 100: Zrod novej hranice, 11.12.2020
Výstava o zásadných zmenách na mape Európy, ktoré sa udiali dňa 4. júna 1920 po podpísaní mierovej zmluvy na zámku Veľký Trianon vo francúzskom Versailles. Autori výstavy: Martin Besedič, Dominika Čechová, Juraj Hrica, Lenka Lubušká.
Poklad Inkov - Svetová výstava zlata z Múzea zlata v Peru prvýkrát na Slovensku je do odvolania uzavretá.

Martin Benka, do 31.12.2020
Výstava o osobnosti, živote a diele Martina Benku pri príležitosti 130. výročia umelcovho narodenia.
Severné reprezentačné priestory Bratislavského hradu, do 31.12.2020
Reprezentačné priestory Františka I. Štefana Lotrinského, v ktorých poskytoval audiencie šľachte, poddaným a vzácnym hosťom.
Divadelné storočie: stopy a postoje, do 05.09.2021
Výstava v spolupráci s Divadelným ústavom. Hlavné smery, udalosti a osobnosti slovenského profesionálneho divadla od jeho začiatkov po súčasnosť.
N89 – Cesta k slobode, do 31.01.2021
Výstava k výročiu Nežnej revolúcie prezentuje odvahu a chuť ľudí zmeniť život v totalitnom Československu.
Paramentár – výstavný exponát, do 21.09.2021
Uzatvárateľný nábytok podobný komode/sekretáru, ktorý slúži na uskladnenie liturgických predmetov. 
Kelti z Bratislavy do 02.12.2022
Pred viac ako 2 000 rokmi sa na území Bratislavy rozkladalo keltské mesto – oppidum, rozľahlejšie než neskoršie stredoveké mesto. V centre mesta archeológovia našli množstvo predmetov, ale aj objektov z tohto obdobia. Najmä nálezy z Bratislavského hradu sú dôkazom o bohatstve oppida.
Digitálna výstava, do 04.02.2022
Výstava digitálnou formou prezentuje exponáty SNM, výstavy Martin Benka a Zlatý vek Peterhofu.

SNM – Hudobné múzeum, Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova 16, Bratislava
Výstava: „... a nazvali ju Dobro" do 31.03.2021
Príbeh vzniku rezofonických a elektroakustických nástrojov v 20. rokoch 20. storočia v USA, kde slovenskí rodáci bratia Dopjerovci skonštruovali prvú rezofonickú gitaru na svete (Tricone) a neskôr aj jej slávny drevený model so slovenským názvom Dobro®.

SNM – Hudobné múzeum – Kaštieľ Dolná Krupá
Pamätník Ludwiga van Beethovena
Expozícia
Pripraviť sa, poklad, štart!
Výstava hľadá a odhaľuje kontexty, v ktorých určité javy, predmety, fenomény či vzťahy nadobúdajú
hodnotu pokladu.

SNM – Archeologické múzeum
Žižkova 12 , 810 06 Bratislava 16
Stĺp Marca Aurélia a Slovensko
LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku
Lapidárium
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave
Expozície
Nové prírastky v zbierkach SNM – Archeologického múzea, do 31.12.2020
Väčšina vystavených exponátov bola získaná pri archeologických výskumoch pracovníkov SNM – AM.
Nezanedbateľné sú však i prírastky získané kúpou.

Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom, do 31.03.2021
Archeologické objavovanie nielen pre deti. Interaktívna výstava, kde sa návštevníci stanú priamou súčasťou vtedajšej spoločnosti.
Poklady Malých Karpát. Nálezy z vrchov a nížin, do 30.06.2021
Výstava hromadných nálezov od praveku po novovek z Malých Karpát a priľahlých nížin. Po prvýkrát sú prezentované napr. súčasti honosného konského postroja z doby rímskej nájdené v horskom teréne pri Borinke, ako aj doteraz nevidené hromadné nálezy z doby bronzovej z Bukovej, Svätého Jura a Prašníka.

SNM – Múzeum karpatských Nemcov
Žižkova 14, Bratislava
Premeny Zuckermandla
Dlhodobá výstava o časti bratislavského Podhradia.

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18, Bratislava
Tradície a hodnoty – Maďari na Slovensku
Expozícia prezentuje hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno-historické a umelecko- historické tradície) maďarského etnika na Slovensku. Jedlo, nápoje, sny … Všedné dni a sviatky zo života ľudu Etnografická expozícia ľudovej kultúry Maďarov žijúcich na Slovensku prostredníctvom hmotných a duchovných pamiatok z oblastí tradičného hospodárstva, domácich remesiel, prác, bytovej kultúry, odievania, ľudového umenia a zvykoslovia od polovice 19. storočia po súčasnosť.

Čitáreň Lajosa Grendela
Čitáreň spisovateľa Lajosa Grendela doplnená zbierkovými predmetmi z jeho pozostalosti je súčasťou viacjazyčnej spoločenskovednej knižnice s moderným skenerom na digitalizáciu textov. 
Vymenené domovy – Felcserélt otthonok, do 31.12.2020
Výstava predstavuje paralelné osudy rôznych skupín obyvateľstva, ktorí sa stali obeťami násilného presídľovania rôznych skupín obyvateľstva v dôsledku politických rozhodnutí.
Vox humana. Zoltán Fábry, od 31.01.2021
Výstava prezentuje osobnosť a tvorbu spisovateľa, publicistu a literárneho kritika Z. Fábryho (1897 – 1970) ktorý prispieval do novovzniknutých časopisov a spoluorganizoval literárny, kultúrny a spoločenský život maďarskej menšiny na Slovensku po roku 1919 a po skončení II. sv. vojny.

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Kaštieľ Imre Madácha
Ul. Madácha 1, Dolná Strehová
„Kde som to vlastne? Kde sú moje sny?"
Memoriálna expozícia Imre Madácha.

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej
Sklabiná č.188, 991 05 Sklabiná 
Tu prežil...
Expozícia Kálmána Mikszátha.
Kálmán Mikszáth – Nebohý baránok
Bábkové divadlo pre deti. Prihlásenie na: https://bit.ly/2XSzhdE
Maľba na kameň
Kamienky maľované deťmi vyčaria úsmev, zlepšia náladu, spríjemnia deň. Prihlásenie: https://bit.ly/3ivemVG

Prezentácia dobových hier a hračiek
Deti sa zoznámia s dobovými hrami (chodúle, katapult, biliard a pod.) na nádvorí Pamätného domu.
Objednávanie na: https://bit.ly/31JYqbm.

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätný dom Sándora Máraia
Mäsiarska 35, Košice
Pamätná výstava Sándora Máraia v Košiciach
Životopisná expozícia

SNM – Múzeum židovskej kultúry
Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Expozícia židovskej kultúry na Slovensku
Futbal pod hákovým krížom: Príbeh Leopolda „Jima" Šťastného, do 28.02.2021
Vývoj organizovaného futbalu v Nemecku a na Slovensku pred/po nástupe nacistov a ľudákov k moci.
Implementácia rasových zákonov od postupného vylúčenia „neárijcov" až po snahu o ich fyzickú likvidáciu prostredníctvom príbehu jedného z najlepších futbalistov medzivojnového obdobia a trénerskej legendy
Slovana Bratislava Leopolda „Jima" Šťastného.

SNM – Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu v Seredi, Kasárenská 1005, Sereď
Múzeum holokaustu v Seredi
Expozícia
Protižidovská propaganda na stránkach dobovej tlače slovenského štátu, do 26.01.2021
Výstava s témou propagandy v období Slovenského štátu vychádzajúca z dobovej tlače – denníky Slovák a Gardista.

SNM – Múzeum židovskej kultúry – Synagóga v Prešove
Expozíca judaík

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov n a Slovensku
Istrijská ulica 68, Bratislava
Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi
Štyritisíc rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Chorváti na Slovensku
Expozície
Fotofórum 2020, 18.11. – 04.12.2020
Výstavu tvorí výber fotografií z portálu http://fotoforum.istracentrum.sk.

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Štúrova 84, Modra
Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Ľudovít Štúr a moderné Slovensko
Expozície

Dana Jakubcová – výber z tvorby, 31.12.2020

Profilová výstava práce keramikárky Dany Jakubcovej, ktorej doménou je výroba a tvorba ľudovoumeleckej keramiky majolikového typu.

SNM – MĽŠ – Galéria Ignáca Bizmayera,
Kukučínova 15, Modra
Galéria Ignáca Bizmayera
Expozícia – reprezentatívny výber z diel vrcholného predstaviteľa figurálnej keramickej tvorby na Slovensku.

SNM – MĽŠ – Múzeum slovenskej keramickej plastiky
Kukučínova 15, Modra
Z dejín modranskej keramiky
Expozícia vývinu keramickej tradície v Modre. Tradičné mestské remeslo z obdobia prvých písomných prameňov, keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky hrnčiarov, džbankárov a figurálnu tvorbu.
Remeselné a poľnohospodárske výjavy v keramickom dekóre, 31.12.2020
Výstava inštalovaná v Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre predstavuje tvorbu miestnych keramikov.

SNM – Múzeum Červený Kameň
Hrad Červený Kameň, Častá
Veľký a malý prehliadkový okruh
Prehliadka dobového interiérového zariadenia šľachty z obdobia renesancie po secesiu. Textový sprievodca na: www.snm.sk/mck.
Renesančná pevnosť
Prehliadka hradnej priekopy a pivničných priestorov hradu.
Huncokári – ľudia z hôr
Dlhodobá výstava venovaná pamiatke nemeckých obyvateľov lesov Malých Karpát, ktorí svojou ťažkou prácou a zručnosťou zanechali trvalé stopy v malokarpatských lesoch.
Popoluška, 27. – 30.12.2020
Príbeh inšpirovaný legendárnou rozprávkou o Popoluške. Vianočné scénické prehliadky začínajú každých tridsať minút od 10.00 do 16.00 h.

SNM – Múzeum SNR
Štúrova 2, Myjava
Slovenské národné rady v slovenských dejinách
Slovenská národná rada v toku času
Jar národov – revolučné roky 1848/49
Expozície
Odboj, do 31.01.2020
Výstava k výročiu SNP zachytáva obdobie II. sv. vojny najmä v podjavorinsko-podbradlianskom regióne. 

SNM – Múzeum SNR – Múzeum M. R. Štefánika
Dolné Košariská 92, Dolné Košariská 
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Expozícia

SNM – Múzeum Bojnice

Zámok a okolie 1, Bojnice
Zámocký okruh, september 2020
Prehliadka priestorov zámku (Grófskeho bytu, Stredného hradu, hrobky rodiny Pálfiovcov, parku a jaskyne) približuje tému bývanie šľachty. Novinkou okruhu je interaktívna multimediálna projekcia, ktorá prostredníctvom moderných technológií a s využitím archívneho obrazového materiálu približuje dobové obrazy zámku v kontraste so súčasnosťou. Bez lektorského výkladu.
Galerijný okruh, september 2020
Zaujímavé umelecké zbierky formou galerijnej expozície (Stĺpová sieň, Huňadyho sála s priľahlými klubovňami, zámocká kaplnka s Bojnickým oltárom a priestory zámockého apartmánu). Zaujímavosťou Galerijného okruhu sú dotykové monitory, ktoré návštevníkom umožnia pozrieť si vybrané zbierkové predmety s využitím moderných technológií. Prehliadka prebieha bez lektorského výkladu.
Svätý Mikuláš na zámku, 04. – 05.12.2020
Múzeum pre domácich i zahraničných návštevníkov pripravilo už tradične sviatočné prehliadky zámku. Romantické priestory Bojnického zámku sa aj počas tohtoročných Vianoc zaplnia vôňou ihličia a leskom vianočných ozdôb.
Vianoce na Bojnickom zámku, 08.12.2020 – 06.01.2021
Múzeum pre domácich i zahraničných návštevníkov pripravilo už tradične sviatočné prehliadky zámku. Romantické priestory Bojnického zámku sa aj počas tohtoročných Vianoc zaplnia vôňou ihličia a leskom vianočných ozdôb.
*Zmena programu vyhradená.

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Hrad Modrý Kameň, Zámocká 1 
Historická expozícia – Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň
Hračky na Slovensku v 20. Storočí
História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva
Expozície
Železničné modely TT 1995 – 2020, 04.11.2020 – 31.01.2021
Výstava Richarda Andrášika prezentujúca modely osobných, nákladných vozňov, parných lokomotív v mierke
1 : 120 z obdobia rokov 1915 – 1980. 
Očami fantázie, 01.12.2020 – 28.02.2021
Výstava prezentuje tvorbu otvorenej skupiny bývalých žiakov, absolventov a priateľov výtvarného odboru ZUŠ Valaská. Art-spoločenstvo EXZU.
SNM – Múzeá v Martine
SNM – Múzeá v Martine – Etnografické múzeum, Malá hora 2, Martin

Národopisná expozícia
Na piatok i na sviatok, do 11.04.2021
Komplexná prehliadka tradičného odevu Turca – viac ako 700 odevných súčastí z prvej polovice 18. storočia až do 80. rokov minulého storočia.
Rómovia a druhá svetová vojna, 08.12.2020 – 30.05.2021

Výstava na základe oficiálnych historických dokumentov a spomienok pamätníkov rekapituluje neľahké obdobie rokov 1939 – 1945 rómskeho etnika.
Majstri drôtu, 10.12.2020 – 02.05.2021
Pokračovateľom drotárskeho remesla bol aj „majster drôtu" Ladislav Jurovatý st. (1923 – 2012), ktorý do svojich diel vložil všetky svoje schopnosti, zručnosti a nadanie pre estetické stvárnenie predmetu.

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa
Ul. Andreja Kmeťa 20, Martin
Príroda Turca
Moderná expozícia venovaná živej i neživej prírode regiónu.
Kmetianum
Expozícia približuje dejiny Muzeálnej slovenskej spoločnosti, vďaka ktorej vzniklo SNM. Klenotnica zbierkového fondu „rozpráva" viac ako 120-ročnú históriu múzea a príbehy osobností, ktoré ho formovali.

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum slovenskej dediny
Jahodnícke háje, Martin
Expozícia múzea v prírode
Tradičná stavebná kultúra Javorníkov a Beskýd, do 31.12.2020
Výstava prezentuje spoločné znaky tradičnej stavebnej kultúry týchto prihraničných oblastí, použité stavebné technológie a materiály, ako aj na spôsoby ochrany objektov v Múzeu slovenskej dediny v Martine a vo
Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštem.

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Moyzesova 11, Martin
Stála expozícia
Autentické prostredie staromartinskej kultúrnej domácnosti – domu „Horákovcov" – kde sa v období majiteľky A. Horákovej – Gašparíkovej (správkyne archívu T.G. Masaryka) pri čaji vášnivo diskutovalo na rôzne kultúrne i politické témy.
Index DC (20 rokov akvizičnej činnosti), do 01.03.2021
V novembri roku 1999 pribudla na mape slovenských múzeí nová inštitúcia. Dokumentačné centrum kultúry Čechov na Slovensku, o päť rokov transformované na múzeum, sa už dve desaťročia zameriava na  hmotné a duchovné bohatstvo českého etnika na Slovensku a predmety spojené s prítomnosťou a pôsobením Čechov na tomto území.

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Moyzesova 11, Martin
Romano Drom / Cesta Rómov
Expozícia prezentuje pôvod a dejiny Rómov a ich prítomnosť na území Slovenska.

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum Martina Benku
Ul. Andreja Kmeťa 20, Martin
Z dôvodu rekonštrukcie uzavreté.
SNM – Spišské múzeum
Námestie Majstra Pavla č. 20, Levoča
Historická radnica v Levoči
Dom Majstra Pavla
Výstavná sieň
Spišský hrad

Prístupnosť Spišského hradu v mesiaci december2020 sledujte na webových stránkach: www.snm.sk/sh
Noc múzeí a galérií, 14.11.2020
SNM – Spišské múzeum – Výstavná sieň
Námestie Majstra Pavla č. 40, Levoča
Príbehy z regálov, do 30.12.2020
Výstava cez 13 pútavých príbehov predstaví zaujímavé zbierkové fondy, ako aj prácu múzejných odborníkov.

SNM – Spišské múzeum – Spišský hrad
O aktuálnom otvorení hradu sa informujte na 053/4541336 alebo 053/4512786.
*Zmena otváracích hodín Spišského hradu vyhradená.

SNM – Múzeum Betliar
Kaštieľna 6, Betliar
Kaštieľ Betiar
Prírodný park kaštieľa Betliar
Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí
Expozície
Benefičný punč, 12.12.2020
Charitatívne podujatie na podporu detí z Detského domova v Dobšinej a tvorivú dielňu pre deti.

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna 258, Svidník
Národopisná expozícia v prírode (skanzen)
Kultúrno-historická expozícia
Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho
Expozície
Inan Kulec A Jeho Tvorba, 14.11. – 31.12.2020
Výstava umeleckej tvorby najvýznamnejšieho predstaviteľa moderného umenia ukrajinskej diaspóry v bývalom Československu Ivana Kuleca. Vo výstavnej sieni SNM – MUK vo Svidníku.
Makovická rozprávka, 04.12. 2020,  10.00 h
Inscenácia na motívy rozprávok pre detí Mikuláša Hirjaka. Sála SNM – MUK vo Svidníku.
Christos raždajeťsja!, 18. december 2020 o 14.00 h
Literárno-hudobné pásmo k 100. výročiu zberateľa folklóru Michala Šmajdu. Sála SNM – MUK vo Svidníku
Tvorivé dielne v múzeu, november – december 2020
Tvorivé aktivity pre školákov v múzeu 
Vianočný pozdrav z gazdovského dvora (odporúčanie 1. – 4. ročník)
Maľovanie vianočných gulí a výroba ozdôb (odporúčanie 1. – 4. ročník)
Oblečenie jazyka do písma (odporúčanie 5. – 9. ročník)
Sviatočný vianočný pozdrav (odporúčanie 5. – 9. ročník)
SNM – MUK – Národopisná expozícia v prírode
Stála expozícia

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Masarykova 20, Prešov
SNM – Múzeum rusínskej kultúry bude z dôvodu rekonštrukcie v decembri zatvorené.
Videonahrávky (na: www.snm.sk/mrk):
Blues o ničote sveta, december 2020
Koncert rockových balád V. Sivého.
O nás, o Rusínoch...
Prednáška venovaná  blížiacemu sa sčítaniu 2021.

Zdroj text: Zuzana Vášáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie

Zdroj foto: pexels.com

Zdroj: www.snm.sk

Súvisiace články

09.02.2018 11:12

Digitálna koalícia rozširuje svoje rady, členovia plnia záväzky

Odpočet stavu plnenia záväzkov a prijatie nových členov boli hlavnými bodmi rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície, ktoré sa uskutočnilo dnes v Bratislave.
23.10.2019 13:34

Agrorezort od novembra definitívne ukončí utrpenie zvierat v cirkusoch!

Návrh vyhlášky MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia, bol notifikovaný podľa požia...
25.02.2019 08:18

Februárová vedecká kaviareň na tému autizmus

Pozývame vás do februárovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude diskutovať o autizme ako o vážnej neurovývinovej poruche, ktorej výskyt za posledné desaťročia celosvetovo dramaticky stúpa.