Späť na zoznam
Externé
Autor: Alžbeta Jánošíková
19.10.2020 19:19

Program muzeí SNM november 2020

NOVEMBER 2020

NOC MÚZEÍ A GALERIÍ 14.11.2020 v každom múzeu

SNM – PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM - expozície:

Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi
Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Zázrak prírody – Klenoty Zeme

Online aktivity
Na webe múzea  nájdete aktivity, záznamy prednášok, prezentácie, kvízy, hry informačné a náučné brožúrky na stiahnutie:
Pexeso pre najmenších i väčšie deti nájdete TU.
Online prednášky Astronomického klubu nájdete TU.

-Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2020, od 10. do 13.11.2020

-Hubárska poradňa v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou, do 11.11.2020
Každý pondelok 15.00 – 17.00 hod.; Objavovňa SNM – PM Sídelná budova SNM Vajanského nábrežie 2, Bratislava

-Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc, predĺžené do 15.1.2021
Výstava k 150. výročiu narodenia staviteľa a predstaviteľa tzv. prvej generácie slovenských architektov.

-Armáda v povstaní, do 15.11.2020
Interaktívna výstava zachytáva problematiku vzniku, existencie a zániku povstaleckej 1. československej armády na Slovensku.

-Fellini a sladký život Talianska, do 30.11.2020
Zlatá éra talianskeho filmu prostredníctvom originálnych filmových plagátov, materiálov a diel významných talianskych umelcov (M. Manaru a M. Rottelu), ktorí v tvorbe čerpajú z Federika Felliniho. 

SNM – HISTORICKÉ MÚZEUM - expozície: 

Bratislavský hrad
Dejiny Slovenska
Klenotnica

-Poklad Inkov
Svetová výstava zlata z Múzea zlata v Peru prvýkrát na Slovensku.

-Martin Benka, do 31.12.2020

Výstava o osobnosti, živote a diele Martina Benku pri príležitosti 130. výročia umelcovho narodenia.

-Severné reprezentačné priestory Bratislavského hradu, do 31.12.2020
Reprezentačné priestory Františka I. Štefana Lotrinského, v ktorých poskytoval audiencie šľachte, poddaným a vzácnym hosťom.

-Divadelné storočie: stopy a postoje, do 05.09.2021
Výstava v spolupráci s Divadelným ústavom. Hlavné smery, udalosti a osobnosti slovenského profesionálneho divadla od jeho začiatkov po súčasnosť.

-N89 – Cesta k slobode, do 31.01.2021
Výstava k výročiu Nežnej revolúcie prezentuje odvahu a chuť ľudí zmeniť život v totalitnom Československu.

-Paramentár – výstavný exponát, do 21.09.2021

Uzatvárateľný nábytok podobný komode/sekretáru, ktorý slúži na uskladnenie liturgických predmetov. 

-Kelti z Bratislavy do 02.12.2022
Pred viac ako 2 000 rokmi sa na území Bratislavy rozkladalo keltské mesto – oppidum, rozľahlejšie než neskoršie stredoveké mesto. V centre mesta archeológovia našli množstvo predmetov, ale aj objektov z tohto obdobia. Najmä nálezy z Bratislavského hradu sú dôkazom o bohatstve oppida.

-Digitálna výstava, do 04.02.2022
Výstava digitálnou formou prezentuje exponáty SNM, výstavy Martin Benka a Zlatý vek Peterhofu.

SNM – HUDOBNÉ MÚZEUM, VÝSTAVNÝ PAVILÓN PODHRADIE 

-Výstava: „... a nazvali ju Dobro®" do 31.03.2021
Príbeh vzniku rezofonických a elektroakustických nástrojov v 20. rokoch 20. storočia v USA, kde slovenskí rodáci bratia Dopjerovci skonštruovali prvú rezofonickú gitaru na svete (Tricone) a neskôr aj jej slávny drevený model so slovenským názvom Dobro®.

SNM – HUDOBNÉ MÚZEUM - KAŠTIEĽ DOLNÁ KRUPÁ - expozícia: 

Pamätník Ludwiga van Beethovena

-Pripraviť sa, poklad, štart!
Výstava hľadá a odhaľuje kontexty, v ktorých určité javy, predmety, fenomény či vzťahy nadobúdajú hodnotu pokladu.

SNM – ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM - expozície:

-Stĺp Marca Aurélia a Slovensko

-LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku

-Lapidárium

-Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave

-Nové prírastky v zbierkach SNM – Archeologického múzea, do 31.12.2020
Väčšina vystavených exponátov bola získaná pri archeologických výskumoch pracovníkov SNM – AM. Nezanedbateľné sú však i prírastky získané kúpou.

-Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom, do 31.03.2021
Archeologické objavovanie nielen pre deti. Interaktívna výstava, kde sa návštevníci stanú priamou súčasťou vtedajšej spoločnosti.

-Poklady Malých Karpát. Nálezy z vrchov a nížin, do 30.06.2021
Výstava hromadných nálezov od praveku po novovek z Malých Karpát a priľahlých nížin. Po prvýkrát sú prezentované napr. súčasti honosného konského postroja z doby rímskej nájdené v horskom teréne pri Borinke, ako aj doteraz  evidené hromadné nálezy z doby bronzovej z Bukovej, Svätého Jura a Prašníka.

SNM – NÚZEUM KARPATSKÝCH NEMCOV

-Premeny Zuckermandla

Dlhodobá výstava o časti bratislavského Podhradia                                                                                                           

SNM – MÚZEUM KALTÚRY MAĎAROV NA SLOVENSKU

-Tradície a hodnoty – Maďari na Slovensku
Expozícia prezentuje hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno-historické a umelecko- historické tradície) maďarského etnika na Slovensku.

-Jedlo, nápoje, sny … Všedné dni a sviatky zo života ľudu
Etnografická expozícia ľudovej kultúry Maďarov žijúcich na Slovensku prostredníctvom hmotných a duchovných pamiatok z oblastí tradičného hospodárstva, domácich remesiel, prác, bytovej kultúry, odievania, ľudového umenia a zvykoslovia od polovice 19. storočia po súčasnosť.

-Čitáreň Lajosa Grendela
Čitáreň spisovateľa Lajosa Grendela doplnená zbierkovými predmetmi z jeho pozostalosti je súčasťou viacjazyčnej spoločenskovednej knižnice s moderným skenerom na digitalizáciu textov. 

-Vymenené domovy – Felcserélt otthonok, do 31.12.2020
Výstava predstavuje paralelné osudy rôznych skupín obyvateľstva, ktorí sa stali obeťami násilného presídľovania rôznych skupín obyvateľstva v dôsledku politických rozhodnutí.

-Vox humana. Zoltán Fábry, od 31.01.2021
Výstava prezentuje osobnosť a tvorbu spisovateľa, publicistu a literárneho kritika Z. Fábryho (1897 – 1970) ktorý prispieval do novovzniknutých časopisov a spoluorganizoval literárny, kultúrny a spoločenský život maďarskej menšiny na Slovensku po roku 1919 a po skončení II. sv. vojny.

SNM – MÚZEUM KULTÚRY MAĎAROV NA SLOVENSKU - KAŠTIEĽ IMRE MADÁCHA

-„Kde som to vlastne? Kde sú moje sny?"
Memoriálna expozícia Imre Madácha.

-Literárne dni Imre Madácha s prezentáciou literárneho prekladu I. Madácha „Tragédia čoveka", 14.11.2020
Podujatie sa zaoberá rodinnými väzbami dvoch známych spisovateľov Imre Madácha a Sándora Máraia. Na podujatí bude predstavený slovenský preklad diela Tragédia človeka od Jitky Rožňovej.

SNM – MÚZEUM KULTÚRY MAĎAROV NA SLOVENSKU -  Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej

-Tu prežil...
Expozícia Kálmána Mikszátha.

-Kálmán Mikszáth – Nebohý baránok
Bábkové divadlo pre deti. Prihlásenie na: https://bit.ly/2XSzhdE

-Maľba na kameň
Kamienky maľované deťmi vyčaria úsmev, zlepšia náladu, spríjemnia deň. Prihlásenie: https://bit.ly/3ivemVG

-Prezentácia dobových hier a hračiek
Deti sa zoznámia s dobovými hrami (chodúle, katapult, biliard a pod.) na nádvorí Pamätného domu. Objednávanie TU.

SNM – MÚZEUM KULTÚRY MAĎAROV NA SLOVENSKU – Pamätný dom Sándora Máraia

-Pamätná výstava Sándora Máraia v Košiciach
Životopisná expozícia

SNM – MÚZEUM ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

-Expozícia židovskej kultúry na Slovensku

-Futbal pod hákovým krížom: Príbeh Leopolda „Jima" Šťastného, do 28.02.2021
Vývoj organizovaného futbalu v Nemecku a na Slovensku pred/po nástupe nacistov a ľudákov k moci. Implementácia rasových zákonov od postupného vylúčenia „neárijcov" až po snahu o ich fyzickú likvidáciu prostredníctvom príbehu jedného z najlepších futbalistov medzivojnového obdobia a trénerskej legendy Slovana Bratislava Leopolda „Jima" Šťastného.

SNM – MÚZEUM ŽIDOVSKEJ KULTÚRY - MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI expozícia:

-Protižidovská propaganda na stránkach dobovej tlače slovenského štátu, do 26.01.2021
Výstava s témou propagandy v období Slovenského štátu vychádzajúca z dobovej tlače – denníky Slovák a Gardista.

SNM – MÚZEUM ŽIDOVSKEJ KULTÚRY – SYNAGÓGA V PREŠOVE -Expozíca judaík

SNM – MÚZEUM KULTÚRY CHORVÁTOV NA SLOVENSKU expozície: 

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi
Štyritisíc rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Chorváti na Slovensku

-Fotofórum 2020, 05.11. – 04.12.2020
Výstavu tvorí výber fotografií z portálu http://fotoforum.istracentrum.sk.

SNM – MÚZEUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V MODRE expozície:

Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

-Dana Jakubcová – výber z tvorby, 30.11.2020
Profilová výstava práce keramikárky Dany Jakubcovej, ktorej doménou je výroba a tvorba ľudovoumeleckej keramiky majolikového typu.

SNM – MĽŠ – GALÉRIA IGNÁCA BIZMAYERA

Expozícia – reprezentatívny výber z diel vrcholného predstaviteľa figurálnej keramickej tvorby na Slovensku.

SNM – MĽŠ – MÚZEUM SLOVENSKEJ KERAMICKEJ PLASTIKY 

-Z dejín modranskej keramiky
Expozícia vývinu keramickej tradície v Modre. Tradičné mestské remeslo z obdobia prvých písomných prameňov, keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky hrnčiarov, džbankárov a figurálnu tvorbu.

-Remeselné a poľnohospodárske výjavy v keramickom dekóre, 31.12.2020
Výstava inštalovaná v Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre predstavuje tvorbu miestnych keramikov.

SNM – MÚZEUM ČERVENÝ KAMEŇ, HRAD ČERVENÝ KAMEŇ

Veľký a malý prehliadkový okruh

Prehliadka dobového interiérového zariadenia šľachty z obdobia renesancie po secesiu. Textový sprievodca TU.
 

Renesančná pevnosť

Prehliadka hradnej priekopy a pivničných priestorov hradu.
 

Huncokári – ľudia z hôr

Dlhodobá výstava venovaná pamiatke nemeckých obyvateľov lesov Malých Karpát, ktorí svojou ťažkou prácou a zručnosťou zanechali trvalé stopy v malokarpatských lesoch.

SNM – MÚZEUM SNR expozície: 

Slovenské národné rady v slovenských dejinách
Slovenská národná rada v toku času
Jar národov – revolučné roky 1848/49

-Odboj, do 01.11.2020
Výstava k výročiu SNP zachytáva obdobie II. sv. vojny najmä v podjavorinsko-podbradlianskom regióne. 

-Historická streda / J. A. Komenský, 25.11.2020

Beseda s komeniológom Petrom Zemkom z Múzea J. A. Komenského v Uherskom Brode pri príležitosti 350. výročia smrti J. A. Komenského. SNM – Múzeum SNR / konferenčná sála. Podujatie sa uskutoční len v prípade priaznivej protipandemickej situácie.

SNM – MÚZEUM SNR – MÚZEUM M. R. ŠTEFÁNIKA- expozícia

SNM – MÚZEUM BOJNICE ZÁMOK A OKOLIE 

-Zámocký okruh, september 2020
Prehliadka priestorov zámku (Grófskeho bytu, Stredného hradu, hrobky rodiny Pálfiovcov, parku a jaskyne) približuje tému bývanie šľachty. Novinkou okruhu je interaktívna multimediálna projekcia, ktorá prostredníctvom moderných technológií a s využitím archívneho obrazového materiálu približuje dobové obrazy zámku v kontraste so súčasnosťou. Bez lektorského výkladu.

-Galerijný okruh, september 2020
Zaujímavé umelecké zbierky formou galerijnej expozície (Stĺpová sieň, Huňadyho sála s priľahlými klubovňami, zámocká kaplnka s Bojnickým oltárom a priestory zámockého apartmánu). Zaujímavosťou Galerijného okruhu sú dotykové monitory, ktoré návštevníkom umožnia pozrieť si vybrané zbierkové predmety s využitím moderných technológií. Prehliadka prebieha bez lektorského výkladu.

V mesiaci október bude múzeum otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 15.00 h.

SNM – MÚZEUM BÁBKARSKÝCH KULTÚR A HRAČIEK, HRAD MODRÝ KAMEŇ expozície:

Historická expozícia – Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň
Hračky na Slovensku v 20. Storočí
História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva
 
-Železničné modely TT 1995 – 2020, 04.11.2020 – 31.01.2021
Výstava Richarda Andrášika prezentujúca modely osobných, nákladných vozňov, parných lokomotív v mierke 1:120 z obdobia rokov 1915 – 1980. 

-Afrika – kresťanské misie, do 30.11.2020
Mgr. art. Štefan Kocka absolvoval študijný pobyt v Afrike v Keni a v Južnej Amerike v Peru. Pocity a svoj
pohľad priniesol do nášho múzea v podobe výstavy. Upozorňujeme návštevníkov, že zmena trvania výstavy je vyhradená.

-Pastelka, 01.10.2020 – 30.11.2020
Výstava obrazov Mgr. Kristíny Fibichovej Rumanovej maľovaných technikou perokresba na výkres doplnená pastelkou.

SNM – MÚZEÁ V MARTINE - ETNOGRAFICKÉ MÚZEUM

Národopisná expozícia
Na piatok i na sviatok, do 11.04.2021
Komplexná prehliadka tradičného odevu Turca – viac ako 700 odevných súčastí z prvej polovice 18. storočia až do 80. rokov minulého storočia.

SNM – MÚZEÁ V MARTINE– MÚZEUM ANDREJA KMEŤA

Príroda Turca
Moderná expozícia venovaná živej i neživej prírode regiónu.
Kmetianum
Expozícia približuje dejiny Muzeálnej slovenskej spoločnosti, vďaka ktorej vzniklo SNM. Klenotnica zbierkového fondu „rozpráva" viac ako 120-ročnú históriu múzea a príbehy osobností, ktoré ho formovali.

SNM – MÚZEÁ V MARTINE– MÚZEUM SLOVENSKEJ DEDINY expozícia múzea v prírode:

Tradičná stavebná kultúra Javorníkov a Beskýd, do 31.12.2020
Výstava prezentuje spoločné znaky tradičnej stavebnej kultúry týchto prihraničných oblastí, použité stavebné technológie a materiály, ako aj na spôsoby ochrany objektov v Múzeu slovenskej dediny v Martine a vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštem.

SNM – Múzeá v Martine – MÚZEUM KULTÚRY ČECHOV NA SLOVENSKU stála expozícia:

Autentické prostredie staromartinskej kultúrnej domácnosti – domu „Horákovcov" – kde sa v období majiteľky A. Horákovej – Gašparíkovej (správkyne archívu T.G. Masaryka) pri čaji vášnivo diskutovalo na rôzne kultúrne i politické témy.

-Index DC (20 rokov akvizičnej činnosti), do 30.11.2020
V novembri roku 1999 pribudla na mape slovenských múzeí nová inštitúcia. Dokumentačné centrum kultúry Čechov na Slovensku, o päť rokov transformované na múzeum, sa už dve desaťročia zameriava na  hmotné a duchovné bohatstvo českého etnika na Slovensku a predmety spojené s prítomnosťou a pôsobením Čechov na tomto území.

SNM – Múzeá v Martine – MÚZEUM KULTÚRY RÓMOV NA SLOVENSKU

Romano Drom / Cesta Rómov
Expozícia prezentuje pôvod a dejiny Rómov a ich prítomnosť na území Slovenska.

SNM – MÚZEÁ V MARTINE  – MÚZEUM MARTINA BENKU

Z dôvodu rekonštrukcie uzavreté.

SNM – SPIŠSKÉ MÚZEUM LEVOČA stále expozície:

Historická radnica v Levoči
Dom Majstra Pavla
Výstavná sieň
Spišský hrad

-Leucha 1249 – Leutscha 1400, do 08.12.2020
Výstava zachytávajúca vývoj od starých sídiel k stredovekému mestu.

SNM – SPIŠSKÉ MÚZEUM – VÝSTAVNÁ SIEŇ

-Príbehy z regálov, do 30.12.2020
Výstava cez 13 pútavých príbehov predstaví zaujímavé zbierkové fondy, ako aj prácu múzejných odborníkov.

SNM – SPIŠSKÉ MÚZEUM – SPIŠSKÝ HRAD

Otvorené denné od 09.00 – 16.00 h. Posledný vstup o 15.00 h.
*Zmena otváracích hodín Spišského hradu vyhradená.

SNM – MÚZEUM BETLIAR expozícia:

Kaštieľ Betiar

Prírodný park kaštieľa Betliar

Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí

Noc múzeí a galérií, 14.11.2020
Večerné prehliadky kaštieľa (klasické aj po nezvyčajných trasách s baterkami) a na záver večerných
prehliadok ohňostroj v parku kaštieľa.

SNM – MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY SVIDNÍK  expozície: 

Národopisná expozícia v prírode (skanzen)
Kultúrno-historická expozícia
Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho

-Inan Kulec A Jeho Tvorba, 14.11. – 31.12.2020
Výstava umeleckej tvorby najvýznamnejšieho predstaviteľa moderného umenia ukrajinskej diaspóry v bývalom Československu Ivana Kuleca. Vo výstavnej sieni SNM – MUK vo Svidníku.

-Christos raždajeťsja!, 27.11.2020 o 16.00 h
Literárno-hudobné pásmo k 100. výročiu zberateľa folklóru Michala Šmajdu. V sále SNM – MUK vo Svidníku.

-Tvorivé dielne v múzeu, november – december 2020
Tvorivé aktivity pre školákov v múzeu 
Vianočný pozdrav z gazdovského dvora (odporúčanie 1. – 4. ročník)
Maľovanie vianočných gulí a výroba ozdôb (odporúčanie 1. – 4. ročník)
Oblečenie jazyka do písma (odporúčanie 5. – 9. ročník)
Sviatočný vianočný pozdrav (odporúčanie 5. – 9. ročník)

SNM – MUK – NÁRODOPISNÁ EXPOZÍCIA V PRÍRODE stála expozícia:

SNM – MÚZEUM RUSÍNSKEJ KULTÚRY V PREŠOVE

-Drevené kostolíky Ladislava Cidyla
Výstava makiet skutočných sakrálnych drevených stavieb (cerkvi) z regiónov SV Slovenska.

-Dejiny Rusínov na Slovensku na plagátoch
Dlhodobá výstava približuje každodenný život Rusínov.

-Valalská chyža... takto žili Rusíni
Každodenný život Rusínov v historických súvislostiach novodobých dejín. Kultúra odievania, zariadenia obydlia, náradie a nástroje používané v domácnosti a pod.

-Chlieb duše - výstava bohoslužobných artefaktov gréckokatolíckej cirkvi
Expozícia prezentuje predmety používané pri bohoslužobných obradoch gréckokatolíckeho vierovyznania.

-Upevni, Bože
Výstava z dejín pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

-Vzťahy
Výstava prešovského výtvarníka Vladimíra Ganaja.

-Iľko Sova z Bajusova, do 31.12.2020
Výstava z dlhodobého rusínskeho kresleného  seriálu  karikaturistu Fedora Vica.

-Služobníci Tálie
Videoseriál o slávnych hereckých rodoch venovaný 75. výročiu vzniku Ukrajinského národného divadla (dnes
Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove) a 65. výročiu Poddukelského umeleckého ľudového súboru.

Zdroj text: Zuzana Vášáryová - vedúca Centra múzejnej komunikácie

Zdroj foto: pexels.com

                 snm.sk

Súvisiace články

26.07.2019 17:34

Projekt podujatí V knižnici je super!

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen v období od apríla do decembra 2019 prebiehajú podujatia pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktoré sú súčasťou projektu V knižnici je super! Projekt z verejných zdro...
28.05.2018 10:54

ZELENÁ ARCHITEKTÚRA A ZELENÉ MESTÁ

Vydavateľstvo EUROSTAV spolu s občianskym združením EUROARCH pripravilo na školský rok 2018/2019 pokračovanie projektu pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a žiakov primy a sekundy 8-ročných gymnázií s názvom DETI A ARCHITEKTÚRA 2018....