Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
18.05.2020 09:30

Program Slovenského národného múzea na najbližšie mesiace

Slovenské národné múzeum si vás dovoľuje informovať o programe špecializovaných múzeí SNM v mesiaci jún 2020.

SNM – Prírodovedné múzeum

Vajanského nábrežie 2, Bratislava

TRITRITatry očami geológa, predĺžené do 21.06.2020 
Výstava pripravená Prírodovedným múzeom SNM v spolupráci s viacerými geologickými inštitúciami.

Sídelná budova SNM

Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc, do 31.08.2020
Výstavný projekt k 150. výročiu narodenia významného staviteľa a predstaviteľa tzv. prvej generácie slovenských architektov. 


SNM – Historické múzeum

Bratislavský hrad

Dejiny Slovenska
Klenotnica
Prehliadky expozícií

Poklad Inkov
Svetová výstava zlata prvýkrát na Slovensku
Otvorenie výstavy – jún 2020, viac info na: www.snm.sk/hm
 

Divadelné storočie: stopy a postoje, do 05.10.2020
Rozsiahlu výstavu s názvom Divadelné storočie: stopy a postoje pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom. Výstava odhaľuje hlavné smery, udalosti a osobnosti slovenského profesionálneho divadla od jeho začiatkov až po súčasnosť a akcentuje tie kultúrne a spoločenské udalosti, ktoré najviac vplývali na rozvoj slovenského divadla.

N89 - Cesta k slobode,  do 22.11.2020
Už tri desaťročia žijeme v slobode. Výstavou N89 – Cesta k slobode si pripomíname nielen okrúhle výročie Nežnej revolúcie, ale hlavne odvahu a chuť ľudí zmeniť život v dovtedy totalitnom Československu. 


Severné reprezentačné priestory Bratislavského hradu, do 31.12.2020 
Reprezentačné priestory Františka I. Štefana Lotrinského – manžela kráľovnej Márie Terézie, sa nachádzajú. 

Paramentár – výstavný exponát, do 21.09.2021
Paramentár je uzatvárateľný nábytok – skriňa, podobná komode alebo sekretáru, s dvierkami na zámky, ktorý slúži na uskladnenie liturgických rúch a predmetov. 

Digitálna výstava, do 04.02.2022 
Na výstave sú prezentované v digitálnej forme stále exponáty Slovenského národného múzea, výstavy Martin Benka a Zlatý vek Peterhofu.


SNM – Archeologické múzeum

Žižkova 12 , 810 06 Bratislava 16

Stĺp Marca Aurélia a Slovensko
LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku
Lapidárium
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave
Prehliadky expozícií

Poklady Malých Karpát a ich okolia
Otvorenie novej výstavy jún 2020, viac info na: www.snm.sk/am

Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom
Archeologické objavovanie nielen pre deti. Interaktívna výstava, kde návštevníci stanú priamou súčasťou vtedajšej spoločnosti.


SNM – Múzeum karpatských Nemcov

Žižkova 14, Bratislava

Premeny Zuckermandla
Dlhodobá výstava o časti bratislavského Podhradia


SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Žižkova 18, Bratislava

Jedlo, nápoje, sny … Všedné dni a sviatky zo života ľudu 
Etnografická expozícia ľudovej kultúry Maďarov žijúcich na Slovensku prostredníctvom významných hmotných a duchovných pamiatok z oblastí tradičného hospodárstva, domácich remesiel, domácich
prác, bytovej kultúry, odievania, ľudového umenia a zvykoslovia  od polovice 19. storočia po súčasnosť. 

Čitáreň Lajosa Grendela
Čitáreň spisovateľa Lajosa Grendela doplnená zbierkovými predmetmi z jeho pozostalosti je súčasťou viacjazyčnej spoločenskovednej  knižnice s moderným skenerom na digitalizáciu textov. 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Kaštieľ Imre Madácha

Ul. Madácha 1, Dolná Strehová

"Kde som to vlastne? Kde sú moje sny?"
Memoriálna expozícia Imre Madácha

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej

Sklabiná č.188, 991 05 Sklabiná 

Tu prežil...
Expozícia Kálmána Mikszátha
Sklabiná č.188, 991 05 Sklabiná 

Pamätný dom Sándora Máraia
 

Mäsiarska 35, Košice,

Pamätná výstava Sándora Máraia v Košiciach


SNM – Múzeum židovskej kultúry

Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava

Expozícia židovskej kultúry na Slovensku
 

Dita Ziss – Reflexie, do 26.05.2020
Výstava fotografií izraelskej fotografky Dity Ziss. 

SNM – Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu v Seredi, Kasárenská 1005, Sereď

Svedectvá preživších, 12.5. – 24.7.2020
Fotografická výstava Martina Korčoka venovaná preživším holokaust. Zachytáva osoby i miesta spojené s tragickými udalosťami II. sv. vojny. Približuje preživších a ich svedectvo o dejinných udalostiach, ktoré by sa už nikdy nemali opakovať. Výstava je doplnená o krátke filmové dokumenty o ľuďoch a miestach z fotografií, na ktorých produkcii sa autor podieľal. 


SNM – Múzeum kultúry Chorvátov n a Slovensku

Istrijská ulica 68, Bratislava

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi
Štyritisíc rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Chorváti na Slovensku
Prehliadky expozícií

Krojované bábiky Slovenska, 05.03. – 30.06.2020 
Výstava Krojované bábiky Slovenska návštevníkom predstaví rozmanitosť a pestrofarebnosť krojov viacerých regiónov západného Slovenska, prevažne z okolia Trnavy, Piešťan a Trenčína. 


SNM – Hudobné múzeum, Výstavný pavilón

Žižkova 16, Bratislava 

Výstava: „... a nazvali ju Dobro®", do 31.01.2020
Príbeh vzniku rezofonických a elektroakustických nástrojov s množstvom fotografií a jedinečných zbierkových predmetov, vrátane darov od rodiny Dopyerovcov. V 20. rokoch minulého storočia v Spojených štátoch amerických slovenskí rodáci, Ján/John Dopjera/Dopyera (1893 − 1988) s bratom Rudolfom/Rudolphom „Rudym" Dopjerom/Doperom (1885 – 1978) skonštruovali Prvú rezofonickú gitaru na svete pod názvom Tricone a neskoršie aj jej slávny drevený model so slovenským menom Dobro®. 


SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Štúrova 84, Modra

Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Ľudovít Štúr a moderné Slovensko
Prehliadky expozícií


Posledná večera v Modre, do 30.06.2020
Rekonštrukcia slávneho diela Leonarda da Vinci očami akad. mal. Stana Lajdu
Akad. mal. Stanislav Lajda sa celý život venuje štúdiu života a diela Leonarda da Vinci. Pozornosť zameriava na dnes už z veľkej časti zničenú nástennú maľbu Posledná večera, ktorá sa nachádza v refektári kláštora Santa Maria delle Grazie v Miláne. 

SNM – MĽŠ – Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Kukučínova 15, Modra

Z dejín modranskej keramiky
Expozícia modranskej keramickej výroby. Vývin keramickej tradície v Modre po súčasnosť.
Zachytáva tradičné mestské remeslo od obdobia prvých písomných prameňov, keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky, ktoré v dielňach vyrábali hrnčiari a džbankári, ako aj bohatú figurálnu tvorbu. 

Remeselné a poľnohospodárske výjavy v keramickom dekóre, do 31.06.2020
Výstava približuje tvorbu miestnych keramikov. 

Galéria Ingáca Bizmayera
Stála expozícia predstavuje reprezentatívny výber z diel vrcholného predstaviteľa figurálnej keramickej tvorby na Slovensku. 


SNM – Múzeum Červený Kameň

Hrad Červený Kameň, Častá

Huncokári – ľudia z hôr 
Výstava je venovaná pamiatke na obyvateľov lesov Malých Karpát, ktorí svojou ťažkou, dôkladnou prácou a zručnosťou zanechali dodnes v malokarpatských lesoch trvalé stopy. Boli to nemeckí drevorubači, lokálne nazývaní huncokári

 

Veľký a malý prehliadkový okruh 
Ponúka prehliadku dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Zároveň sa zoznámite i s pôvodnými interiérmi hradu.


SNM – Múzeum SNR

Štúrova 2, Myjava

Slovenská národná rada v toku času
Stála expozícia

Kamufláž, do 30.06.2020 
Živočíchy, ktoré vďaka svojmu sfarbeniu splývajú s prírodou. Výstava vznikla na pôde Stredoslovenského múzea.

SNM – Múzeum SNR – Múzeum M. R. Štefánika

Z dôvodu rekonštrukcie je múzeum uzavreté


SNM – Múzeum Bojnice 

Zámok a okolie 1, Bojnice 

Zámocký okruh (prehliadka), marec 2020
Zámocký okruh pozostáva z Grófskeho bytu, Stredného hradu, hrobky rodiny Pálfiovcov, francúzskeho parku a jaskyne. Prehliadka zámku prebieha výhradne v sprievode lektora. Prehliadka trvá približne 75 minút.

Galerijný okruh (prehliadka), marec 2020
Zahŕňa priestory Stĺpovej siene, Huňadyho sály, priľahlých klubovní, zámockej kaplnky a salónikov zámockého apartmánu. Prehliadka bez lektorského výkladu. 


SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

hrad Modrý Kameň, Zámocká 1 

Historická expozícia – Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň
Hračky na Slovensku v 20. Storočí

História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva
Prehliadky stálej expozície  

Afrika – kresťanské misie
Otvorenie výstavy jún 2020, viac info na: www.snm.sk/mbkh


SNM – Múzeá v Martine

SNM – Múzeá v Martine – Etnografické múzeum, 

Malá hora 2, Martin

Národopisná expozícia

Martin Benka v Turci, do 30.09.2020
Výstava približuje zviazanosť umelcovho diela i života s mestom Martin i regiónom, ktorý prvýkrát objavil v roku 1913. Do Turca sa však presťahoval až na sklonku tridsiatych rokov a natrvalo tu našiel svoj nový domov. Okrem maliarskej tvorby sa venoval grafike, ilustrácii a  tvorivá všestrannosť Martina Benku sa premietla aj do niekoľkých exteriérov i interiérov verejných budov mesta.

Na piatok i na sviatok, do apríl 2021
Komplexná prehliadka tradičného odevu Turca pre sviatočné i všedné dni predstaví viac ako 700 odevných súčastí z prvej polovice 18. storočia až do 80. rokov minulého storočia.

 

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum slovenskej dediny

Jahodnícke háje, Martin

Expozícia múzea v prírode 
    

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

Moyzesova 11, Martin

Stála expozícia
Múzeum zavedie do autentického prostredia staromartinskej kultúrnej domácnosti. Na osobitom čare domu sa podpísala i jedna z majiteľov Anna Horáková – Gašparíková, správkyňa osobného archívu prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Aj preto bol dom „Horákovcov" miestom, kde sa pri čaji vášnivo diskutovalo na rôzne kultúrne i politické témy.

Index DC (20 rokov akvizičnej činnosti), do 31.07.2020
V novembri roku 1999 pribudla na mape slovenských múzeí nová inštitúcia. Dokumentačné centrum kultúry Čechov na Slovensku, o päť rokov transformované na múzeum, sa už dve desaťročia zameriava na  hmotné a duchovné bohatstvo českého etnika na Slovensku a predmety spojené s prítomnosťou a pôsobením Čechov na tomto území.


SNM – Múzeá v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Moyzesova 11, Martin

Romano Drom / Cesta Rómov 
Expozícia prezentuje pôvod a dejiny Rómov od odchodu ich predkov z indickej pravlasti až po príchod do Európy. Osobitnú pozornosť venuje historicite prítomnosti Rómov na území Slovenska a dopadu prelomových historických udalostí na ich spoločenstvo. Podstatná časť expozície je venovaná tradičnej kultúre a spôsobu života Rómov. 

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa

Ul. Andreja Kmeťa 20, Martin

Príroda Turca 

Prvá časť expozície, venovaná neživej prírode, prezentuje geologický vývoj regiónu Turiec a priľahlých pohorí formou rekonštrukcie prostredia a výskytu geologického obdobia v Turci. Druhá časť, venovaná živej prírode, je prezentovaná z ekologického hľadiska v podobe jednotlivých biotopových formácií. Rastlinné a živočíšne druhy inštalované do diorám predstavujú prostredia biotopov. Druhovú skladbu dopĺňajú exponáty stavovcov, bezstavovcov, húb a herbárové položky rastlín.

Kmetianum 
Expozícia približuje dejiny Muzeálnej slovenskej spoločnosti, vďaka ktorej vzniklo Slovenské národné múzeum. Reprezentatívny výber zo všetkých vedných odborov, ktorý predstavuje klenotnicu zbierkového fondu, rozpráva viac ako 120-ročnú históriu SNM a príbehy osobností, ktoré ho formovali.

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum Martina Benku

Ul. Andreja Kmeťa 20, Martin

Z dôvodu rekonštrukcie uzavreté. 


SNM – Múzeum Betliar 

Kaštieľna 6, Betliar 

Kaštieľ Betiar
Prírodný park kaštieľa Betliar
Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí
Prehliadky stálej expozície


SNM – Spišské múzeum

Námestie Majstra Pavla č. 20, Levoča

Príbehy z regálov, do 30.12.2020 
Výstava pomocou trinástich pútavých príbehov predstaví zaujímavé zbierkové fondy, ako aj prácu múzejných odborníkov. 

Leucha 1249 – Leutscha 1400, do 08.12.2020
Výstava zachytávajúca vývoj od starých sídiel k stredovekému mestu.

SNM – Spišské múzeum – Spišský hrad

Prehliadky hradu v plnom rozsahu
V obmedzených otváracích hodinách, viac na www.snm.sk/sh


SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Centrálna 258, Svidník 

Národopisná expozícia v prírode (skanzen) 
Kultúrno-historická expozícia 
Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho
Prehliadky stálych expozícií

Kraslice 2020, do 31. máj 2020
Výstava veľkonočných kraslíc, ľudová tvorba vo výstavnej sieni SNM – MUK vo Svidníku. 

Prípadné konanie podujatí aktualizované na www.snm.sk/muk


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Masarykova 20, Prešov 

Anatolij Kralickyj – Diela, 12.03.2020 
Prezentácia vedeckej publikácie venovanej tvorbe zakladateľa karpatorusínskej prózy  A. Kralického. 

Medailón rusínskej osobnosti, 26.03.2020
Michal Bycko – zakladateľ Múzea A. Warhola, kurátor, výtvarník, hudobník a básnik...


 

Súvisiace články

16.05.2019 09:23

Denný tábor na akademickej pôde - Paneurópska detská univerzita

Virtuálna realita, výroba vlastného časopisu, simulovaná súdna sieň, výroba medu... To je len zlomok aktivít, ktoré naše deti môžu na Paneurópskej detskej univerzite zažiť aj toto leto.
10.04.2019 12:47

JUNIOR INTERNET AMAVET 2019

Finále súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 sa uskutočnilo 5. a 6. apríla 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.