Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
07.10.2017 07:36

Projekt eTwinning združuje európskych učiteľov, ktorí si vymieňajú skúsenosti

Vyše 100 učiteľov z celej Európy, ktorí pracujú v rámci projektu eTwinning, si vymieňajú svoje skúsenosti a informácie počas medzinárodnej konferencie Professional Development Workshop v Bratislave, ktorá vrcholí v sobotu 7. októbra. Učitelia so žiakmi v rámci projektu pracujú počas vyučovania elektronickou formou.

 Tohtoročnou témou konferencie je inklúzia. "Vybrali sme tie aspekty, ktoré hovoria o začleňovaní, teda pomoci žiakom nadaným, rómskym deťom a žiakom so špeciálnymi potrebami," priblížila pre TASR Gabriela Podolanová z Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl zo Žilinskej univerzity v Žiline. Zároveň podotkla, že na niektorých slovenských školách sa inklúzia uplatňuje bežne a s takýmito deťmi prostredníctvom projektu pracujú na každodennej báze. 

Inklúzia je podľa Irene Pateraki z centrálnej kancelárie pre program eTwinning, ktorý je súčasťou európskeho vzdelávacieho programu Erasmus+ téma, ktorou sa tento rok zaoberá EÚ a poskytuje možnosť na viacero aktivít. "Učitelia s inklúziou pracujú v Európe rozdielne. Naprieč Európou sa učitelia venujú najmä deťom nadaným, migrantom alebo žiakom s rôznymi zdravotnými problémami a inými špeciálnymi potrebami," priblížila. Podľa Pateraki hlavným problémom učiteľov, ktorí pracujú v projekte je, že občas neovládajú cudzí jazyk a majú problém sa medzi sebou dorozumieť.

Na Slovensku je v eTwinningu zapojených viac ako 2600 škôl a 8000 učiteľov. "Je to program, v ktorom je v celej Európe zapojených okolo 500.000 učiteľov. Jeho úlohou je vymieňanie si informácií a skúseností medzi učiteľmi," vysvetlila Pateraki.

"Do projektu sa môže zapojiť akékoľvek dieťa, či už je mimoriadne nadané alebo zaostávajúce z rôznych dôvodov. Tento virtuálny priestor je bezpečný. Deti tu môžu vkladať svoje materiály, práce a príspevky a nie sú ohrozované rôznymi hackermi a útokmi. Navyše poskytuje možnosť stretnúť sa s rovesníkmi z iných tried v Európy. Zároveň v nich povzbudzuje originalitu, tvorivosť, používanie cudzích jazykov a schopnosť zorientovať sa v reálnom živote," vysvetlila Podolanová. Deti sa prostredníctvom projektu učia, ako si zabezpečiť letenku či cestovný lístok, históriu rôznych miest alebo ako vyrobiť mydlo zo stromu brezy. Podľa Podolanovej sa takýmto spôsobom môže obohatiť každý vyučovací predmet. 

Zdroj: TASR

Súvisiace články

27.09.2018 09:28

O kaligrafii v SNM

Workshop japonskej kaligrafie s pani Seiko Kawashima Jakubáčovou
15.05.2019 07:03

Počítačové hry nielen hrali, ale aj vymysleli

Hovoríme o žiakoch a študentoch, ktorí sa nedávno predstavili na celoslovenskej súťaži IHRA 2019. Ich úlohou bolo vytvoriť počítačovú hru a priviesť ju do hrateľného stavu.
03.09.2018 09:21

Peter Čižmár pozval na Slovensko unikátne poľské divadlo

Teatr NN ponúkne návštevníkom predstavenie, klezmer band i ochutnávku jedál