Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
07.10.2017 07:36

Projekt eTwinning združuje európskych učiteľov, ktorí si vymieňajú skúsenosti

Vyše 100 učiteľov z celej Európy, ktorí pracujú v rámci projektu eTwinning, si vymieňajú svoje skúsenosti a informácie počas medzinárodnej konferencie Professional Development Workshop v Bratislave, ktorá vrcholí v sobotu 7. októbra. Učitelia so žiakmi v rámci projektu pracujú počas vyučovania elektronickou formou.

 Tohtoročnou témou konferencie je inklúzia. "Vybrali sme tie aspekty, ktoré hovoria o začleňovaní, teda pomoci žiakom nadaným, rómskym deťom a žiakom so špeciálnymi potrebami," priblížila pre TASR Gabriela Podolanová z Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl zo Žilinskej univerzity v Žiline. Zároveň podotkla, že na niektorých slovenských školách sa inklúzia uplatňuje bežne a s takýmito deťmi prostredníctvom projektu pracujú na každodennej báze. 

Inklúzia je podľa Irene Pateraki z centrálnej kancelárie pre program eTwinning, ktorý je súčasťou európskeho vzdelávacieho programu Erasmus+ téma, ktorou sa tento rok zaoberá EÚ a poskytuje možnosť na viacero aktivít. "Učitelia s inklúziou pracujú v Európe rozdielne. Naprieč Európou sa učitelia venujú najmä deťom nadaným, migrantom alebo žiakom s rôznymi zdravotnými problémami a inými špeciálnymi potrebami," priblížila. Podľa Pateraki hlavným problémom učiteľov, ktorí pracujú v projekte je, že občas neovládajú cudzí jazyk a majú problém sa medzi sebou dorozumieť.

Na Slovensku je v eTwinningu zapojených viac ako 2600 škôl a 8000 učiteľov. "Je to program, v ktorom je v celej Európe zapojených okolo 500.000 učiteľov. Jeho úlohou je vymieňanie si informácií a skúseností medzi učiteľmi," vysvetlila Pateraki.

"Do projektu sa môže zapojiť akékoľvek dieťa, či už je mimoriadne nadané alebo zaostávajúce z rôznych dôvodov. Tento virtuálny priestor je bezpečný. Deti tu môžu vkladať svoje materiály, práce a príspevky a nie sú ohrozované rôznymi hackermi a útokmi. Navyše poskytuje možnosť stretnúť sa s rovesníkmi z iných tried v Európy. Zároveň v nich povzbudzuje originalitu, tvorivosť, používanie cudzích jazykov a schopnosť zorientovať sa v reálnom živote," vysvetlila Podolanová. Deti sa prostredníctvom projektu učia, ako si zabezpečiť letenku či cestovný lístok, históriu rôznych miest alebo ako vyrobiť mydlo zo stromu brezy. Podľa Podolanovej sa takýmto spôsobom môže obohatiť každý vyučovací predmet. 

Zdroj: TASR

Súvisiace články

22.12.2018 18:50

Vzdelávanie dospelých je pre Slovensko výzvou

V dňoch 26. novembra až 2. decembra 2018 sa na Slovensku konal Týždeň celoživotného učenia. Mnohé z jeho kurzov, seminárov a prednášok sa uskutočnili s podporou EPALE – Elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe.
06.05.2018 08:22

Celoštátna kampaň Do školy na bicykli 2018 s podporou Petra Sagana

Aj tento rok sa môžu žiaci zapojiť do celoštátnej kampane „Do školy na bicykli 2018“, ktorá bude trvať od 21. do 25. mája. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej doprave, ukázať mladým alternatívne druhy dopr...
14.05.2018 14:42

Šiesty ročník Finančnej olympiády má svojho víťaza

Šiesty ročník Finančnej olympiády má svojho víťaza. Je ním Martin Kňaze z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch.