Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
26.07.2019 17:34

Projekt podujatí V knižnici je super!

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen v období od apríla do decembra 2019 prebiehajú podujatia pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktoré sú súčasťou projektu V knižnici je super! Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Zámerom projektu V knižnici je super! je zrealizovať podujatia pre deti Deti hurá do čítania, Literárny tábor a podujatia pre stredoškolskú mládež Improvizuj na M. Ideovým východiskom pre realizáciu podujatí Deti hurá do čítania bola vlastná prax i odborné výskumy, ktoré potvrdzujú, že priamy kontakt čitateľov s tvorcami kníh môže podporiť ich záujem o čítanie.

Jedinečnosť knižničného prostredia môže účastníkov motivovať k využívaniu služieb knižnice a zároveň spropagovať prácu knižníc. Podujatie Literárny tábor vychádzal z požiadaviek rodičov a opieral sa o skúsenosti z iných knižníc, kde bol podobný typ niekoľkodňových podujatí pre prázdninujúce deti veľmi kladne prijatý. Platformou pre päťdňové podujatie v tréningoch improvizácie Improvizuj na M, určené stredoškolákom, bol pozitívny ohlas študentov po vlaňajšej realizácii obdobnej aktivity v knižnici.

Cieľom všetkých podujatí je podporiť žiakov a študentov vo verbálnej a neverbálnej komunikácii, naučiť ich novým spôsobom nadobúdania vedomostí, podporiť čítanie s porozumením, spropagovať knižnicu ako inštitúciu, ktorá môže prirodzene spolupracovať so školou pri neformálnom vzdelávaní detí a mládeže. Tvorba a návrh loga projektu V knižnici je super! i plagátov ku všetkým podujatiam bola zverená ilustrátorovi a výtvarníkovi Miroslavovi Regitkovi.

Photo by Ben White on Unsplash

Sériu podujatí Deti hurá do čítania knižnica realizuje formou besied a ilustračných tvorivých dielní v knižnici. Zatiaľ sa autorské besedy uskutočnili so spisovateľkami Katarínou Kosánovou a Jana Bžochovou-Wild. Tvorivých dielní sa z zúčastnila ilustrátorka Nataša Štefunková. V budúcom školskom roku knižnica ešte plánuje spoluprácu so spisovateľkou Toňou Revajovou a spisovateľom Petrom Karpinským a na tvorivé dielne budú pozvaní ilustrátori Ľuboslav Paľo a Peter Uchnár. Súčasťou podujatí je realizácia spoločnej výstavy žiackych výtvarných prác v knižnici pod názvom Môj literárny hrdina, vytvorených v rámci tvorivých dielní s ilustrátormi. Cieľom podujatí Deti hurá do čítania je vzbudiť u žiakov záujem o čítanie prostredníctvom osobných stretnutí s autormi, dostať do povedomia žiakov a verejnosti informácie o súčasnej slovenskej literatúre, skvalitniť čítanie s porozumením, podporiť výtvarné schopnosti u detí a prezentovať ich tvorbu verejnosti.

Zámerom podujatí Literárny tábor, ktorý sa uskutočnil v júli tohto roku, bolo zrealizovať pre deti počas letných prázdnin päťdňový tvorivý literárny tábor a vystúpenie jeho účastníkov pred verejnosťou. Cieľom bolo zmysluplne vyplniť deťom voľný čas, upriamiť ich záujem o životné skúsenosti prarodičov, naučiť ich rozprávať príbehy a vystupovať na verejnosti. Tábor bol vďaka podpore Fondu na podporu umenia ako hlavného partnera projektu bezplatný. 

V novom školskom roku sa tiež uskutoční podujatie pre stredoškolákov, do ktorého budú podľa možnosti zapojení študenti z viacerých zvolenských stredných škôl. Bude ním 5 tréningov improvizácie Improvizuj na M  a súťaž študentov v improvizácii Impro Cup, ktorej sa zúčastnia študenti, pedagógovia a verejnosť. Ideovým východiskom podujatí bola absencia aktivít pre tínedžerov a snaha upriamiť ich pozornosť na domácu slovenskú literatúru. Súťaž Impro Cup bude overením schopností študentov, ktoré získali pri tréningoch. Pri tréningoch verbálnej a neverbálnej improvizácie budú účastníci využívať literárne diela jubilujúcich slovenských spisovateliek: Margita Figuli, Mária Ďuríčková, Elena Marothy-Šoltésová, Mária Rázusová Martáková. 

Photo by Eliabe Costa on Unsplash

V rámci projektu sa v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene uskutoční okolo 20 stretnutí a zúčastnia sa ich stovky žiakov, študentov, pedagógov zo zvolenských základných škôl  a verejnosť. Pre účastníkov podujatí a verejnosť je pripravený propagačný materiál - besedujúcimi ilustrátormi a spisovateľmi vlastnoručne podpísané knižné záložky a informačné letáky o knižnici. 

Text: Zlatica Brodnianska
 

Súvisiace články

27.05.2019 10:09

ŽIVÁ KNIŽNICA - POKRAČUJEME v búraní predsudkov a stereotypov

Po úspešnej trilógii Živých knižníc, ktorú IUVENTA - Slovenský inštitút mládežepripravila v Nitre, Žiline a Bratislave v roku 2018, pokračujeme inšpiratívnymi príbehmi Živých kníh aj v tomto roku.
27.09.2018 09:28

O kaligrafii v SNM

Workshop japonskej kaligrafie s pani Seiko Kawashima Jakubáčovou
04.05.2018 10:24

SKÚS POKUS 2: Hlasovanie za najlepších 30 videí je spustené!

Odborná porota chemickej súťaže Skús pokus 2, ktorú organizuje vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA, vybrala spomedzi takmer 200 videí tridsať finalistov, za ktorých môžete od pondelka 23. apríla 2018 hlasovať.