Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
26.07.2019 17:34

Projekt podujatí V knižnici je super!

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen v období od apríla do decembra 2019 prebiehajú podujatia pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktoré sú súčasťou projektu V knižnici je super! Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Zámerom projektu V knižnici je super! je zrealizovať podujatia pre deti Deti hurá do čítania, Literárny tábor a podujatia pre stredoškolskú mládež Improvizuj na M. Ideovým východiskom pre realizáciu podujatí Deti hurá do čítania bola vlastná prax i odborné výskumy, ktoré potvrdzujú, že priamy kontakt čitateľov s tvorcami kníh môže podporiť ich záujem o čítanie.

Jedinečnosť knižničného prostredia môže účastníkov motivovať k využívaniu služieb knižnice a zároveň spropagovať prácu knižníc. Podujatie Literárny tábor vychádzal z požiadaviek rodičov a opieral sa o skúsenosti z iných knižníc, kde bol podobný typ niekoľkodňových podujatí pre prázdninujúce deti veľmi kladne prijatý. Platformou pre päťdňové podujatie v tréningoch improvizácie Improvizuj na M, určené stredoškolákom, bol pozitívny ohlas študentov po vlaňajšej realizácii obdobnej aktivity v knižnici.

Cieľom všetkých podujatí je podporiť žiakov a študentov vo verbálnej a neverbálnej komunikácii, naučiť ich novým spôsobom nadobúdania vedomostí, podporiť čítanie s porozumením, spropagovať knižnicu ako inštitúciu, ktorá môže prirodzene spolupracovať so školou pri neformálnom vzdelávaní detí a mládeže. Tvorba a návrh loga projektu V knižnici je super! i plagátov ku všetkým podujatiam bola zverená ilustrátorovi a výtvarníkovi Miroslavovi Regitkovi.

Photo by Ben White on Unsplash

Sériu podujatí Deti hurá do čítania knižnica realizuje formou besied a ilustračných tvorivých dielní v knižnici. Zatiaľ sa autorské besedy uskutočnili so spisovateľkami Katarínou Kosánovou a Jana Bžochovou-Wild. Tvorivých dielní sa z zúčastnila ilustrátorka Nataša Štefunková. V budúcom školskom roku knižnica ešte plánuje spoluprácu so spisovateľkou Toňou Revajovou a spisovateľom Petrom Karpinským a na tvorivé dielne budú pozvaní ilustrátori Ľuboslav Paľo a Peter Uchnár. Súčasťou podujatí je realizácia spoločnej výstavy žiackych výtvarných prác v knižnici pod názvom Môj literárny hrdina, vytvorených v rámci tvorivých dielní s ilustrátormi. Cieľom podujatí Deti hurá do čítania je vzbudiť u žiakov záujem o čítanie prostredníctvom osobných stretnutí s autormi, dostať do povedomia žiakov a verejnosti informácie o súčasnej slovenskej literatúre, skvalitniť čítanie s porozumením, podporiť výtvarné schopnosti u detí a prezentovať ich tvorbu verejnosti.

Zámerom podujatí Literárny tábor, ktorý sa uskutočnil v júli tohto roku, bolo zrealizovať pre deti počas letných prázdnin päťdňový tvorivý literárny tábor a vystúpenie jeho účastníkov pred verejnosťou. Cieľom bolo zmysluplne vyplniť deťom voľný čas, upriamiť ich záujem o životné skúsenosti prarodičov, naučiť ich rozprávať príbehy a vystupovať na verejnosti. Tábor bol vďaka podpore Fondu na podporu umenia ako hlavného partnera projektu bezplatný. 

V novom školskom roku sa tiež uskutoční podujatie pre stredoškolákov, do ktorého budú podľa možnosti zapojení študenti z viacerých zvolenských stredných škôl. Bude ním 5 tréningov improvizácie Improvizuj na M  a súťaž študentov v improvizácii Impro Cup, ktorej sa zúčastnia študenti, pedagógovia a verejnosť. Ideovým východiskom podujatí bola absencia aktivít pre tínedžerov a snaha upriamiť ich pozornosť na domácu slovenskú literatúru. Súťaž Impro Cup bude overením schopností študentov, ktoré získali pri tréningoch. Pri tréningoch verbálnej a neverbálnej improvizácie budú účastníci využívať literárne diela jubilujúcich slovenských spisovateliek: Margita Figuli, Mária Ďuríčková, Elena Marothy-Šoltésová, Mária Rázusová Martáková. 

Photo by Eliabe Costa on Unsplash

V rámci projektu sa v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene uskutoční okolo 20 stretnutí a zúčastnia sa ich stovky žiakov, študentov, pedagógov zo zvolenských základných škôl  a verejnosť. Pre účastníkov podujatí a verejnosť je pripravený propagačný materiál - besedujúcimi ilustrátormi a spisovateľmi vlastnoručne podpísané knižné záložky a informačné letáky o knižnici. 

Text: Zlatica Brodnianska
 

Súvisiace články

13.07.2019 09:18

Na Ľubovnianskom hrade chystajú trinástu rozprávku s pesničkami O štyroch princeznách

K letu na hrade Ľubovňa už neodmysliteľne patrí rozprávka s pesničkami. A nechýba ani v aktuálnom kalendári podujatí. Sezóna na hrade je venovaná ženám, preto aj hlavnou témou rozprávky je žena, vlastne hneď štyri, a nie hocija...
04.10.2019 13:20

LingvaFest’2019 – skutočne úspešné pokračovanie jedinečného festivalu cudzích jazykov na Slovensku

Oslavy Európskeho dňa jazykov, ktorý každoročne spadá na 26. septembra, nezostali na Slovensku ani tento rok bez povšimnutia. Ekonomická univerzita v Bratislave sa totiž opäť na dva dni premenila na centrum cudzích jazykov a ku...