Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
02.07.2020 10:24

Projekt „Viem, čo zjem“ pomáha slovenským žiakom žiť zdravšie

Štvrtý ročník projektu zdravej výživy detí „Viem, čo zjem“ sa blíži k svojmu koncu. Aj v tomto školskom roku bol pre školy atraktívny, o čom svedčí fakt, že sa doň zapojilo takmer 11 000 žiakov zo 104 základných škôl z celého Slovenska.

Lákadlom boli aj nové učebné materiály v interaktívnej digitalizovanej podobe či 2 kolá zábavných súťaží. Ktorej z prihlásených škôl sa podarilo vyhrať hlavnú cenu a aké novinky projekt chystá už od ďalšieho školského roka? 

Projekt „Viem, čo zjem" realizovaný s podporou spoločnosti Nestlé ukázal, že slovenské základné školy kladú stále väčší dôraz na vzdelávanie detí v oblasti zdravého životného štýlu. V aktuálnom ročníku sa žiaci vzdelávali trochu inak než v minulých rokoch. K dispozícii mali až 6 digitalizovaných lekcií, vďaka ktorým sa dostali k novým vedomostiam interaktívnou formou. Učebné materiály tak dopĺňali interaktívne hry či videá pre žiakov. 

„Pozitívne reakcie prihlásených škôl svedčia o tom, že hravejší obsah a digitalizácia všetkých materiálov boli správnym rozhodnutím. Sme veľmi radi, že žiaci získali ďalšie cenné, no hlavne praktické poznatky, ktoré v živote určite využijú. Osvojili si nielen zásady vyváženej stravy, ale aj pitného režimu, zorientovali sa v zložení potravín, naučili sa ich skladovať a navyše spoznali aj riziká, ktoré nesprávna strava prináša," uvádza Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko. 

Žiaci sa vzdelávali a cvičili aj počas karantény 

Triedy zapojené do projektu absolvovali v prvom polroku prednášky na tému Hygiena potravín, ktoré na všetkých školách realizovali lektori z Úradu verejného zdravotníctva SR. Realizácia prednášok k ďalším témam bola pre školy z dôvodu prerušenia kontaktnej výučby dobrovoľná. Mnohé z nich sa ju však aj napriek tomu rozhodli zrealizovať online. Triedy sa počas roka mohli zúčastniť dvoch kôl dobrovoľných súťaží a nazbierať tak cenné body a zabojovať o hlavú výhru v podobe cvičebných pomôcok pre školu v hodnote 500 eur. Po prvej súťaži „Malí  spisovatelia" premiešala karty druhá súťaž s názvom „Športová výzva – trénujeme doma". V rámci nej si žiaci zacvičili podľa zábavného videa, ktoré pre projekt v čase prerušenej výučby pripravili skúsení tréneri z iniciatívy Fit Kids. Súťaž deti nielen rozhýbala, ale aj zmenila poradie tried a rozhodla tak o celkovom víťazovi tohto ročníka, ktorým sa stala trieda 5.B zo ZŠ P. Kellnera Hostinského v Rimavskej Sobote.   

Nový voliteľný predmet

Projekt „Viem, čo zjem" prináša od nového školského roka obrovskú novinku. S rovnakým názvom bude pre školy dostupný aj ako voliteľný predmet určený pre 5. ročníky a zaradiť ho bude možné do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín. Vzdelávací štandard a metodické materiály k predmetu „Viem, čo zjem" boli vytvorené v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom SR. Učebné materiály k predmetu sú zdarma a v rozsahu 30 vyučovacích hodín boli pre pedagógov vytvorené komplexne na celý školský rok. Ak sa pedagóg rozhodne pre tento voliteľný predmet, nemusí si k výučbe pripravovať žiadne ďalšie materiály. Stačí školu registrovať na internetovej stránke projektu. Viac informácií o voliteľnom predmete, vzdelávacích štandardoch a ukážky materiálov sú dostupné na stránke https://www.viemcozjem.sk/volitelny-predmet/o-predmete. Triedy 3., 4. a 6. ročníkov bude možné zapojiť do projektu v septembri 2020.

Školy, ktoré chcú zaradiť voliteľný predmet „Viem, čo zjem" do svojich učebných osnov, je potrebné zaregistrovať na https://www.viemcozjem.sk/volitelny-predmet/registracia-do-volitelneho-predmetu/


 

Súvisiace články

19.10.2018 10:19

Cudzie jazyky v premenách času IX

MŠVVaŠ SR Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cudzie jazyky v premenách času IX, ktorá sa uskutoční 9. novembra 2018 na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Dolnozemská cesta 1/b).
26.03.2018 13:02

Súťaž Stvárni knihu 2018 III. ročník

Tretí ročník súťaže začína 1. marca 2018 v Mesiaci knihy. Prihlasovať sa môžete do 31. mája 2018.