Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
05.03.2018 13:46

Robot záchranár, hrajúci futbal alebo tanečný „partner“ – RoboCup 2018

Deti zo základných školách, ale aj stredoškoláci si preverili svoje zručnosti v stavbe a programovaní robotov na 23. ročníku celoslovenskej súťaže RoboCup.

Súťaž RoboCup rozvíja záujmovú činnosť, tvorivosť a zručnosti detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov.    

Aktuálny 23. ročník RoboCup-u sa konal v rámci národného  projektu  IT  Akadémia  - vzdelávanie pre 21. storočie v dňoch  28.  februára až 2. marca 2018 v Martine. Súťaže sa zúčastnilo 120 žiakov zo Slovenska, ako aj súťažné tímy z Maiboru a Kranju zo Slovinska.

Súťaž pozostávala z kategórií Konštrukcia; Robotická ruka a RoboCup Junior.

V kategórii Konštrukcia osemnásť súťažných družstiev zhotovilo podľa porotou vyhlásenej úlohy  model z vlastnej stavebnice - robota, ktorý mal preniesť kocku. Pričom v type  použitej stavebnice či materiálu  nemali  obmedzenia. Program mali zostaviť tak, aby model plnil požiadavky zadanej úlohy.

Požiadavky zadanej úlohy plnili rovnako aj štyri súťažiace tímy v kategórii Robotická ruka. Úlohou ich robota bolo,  v čo najkratšom čase preniesť teleso z bodu A do bodu B.

Posledná kategória RoboCup Junior mala vlastné podkategórie. Tu roboti napríklad hrali futbal s elektrickou loptou. Podkategóriu Soccer - Futbal robotov, konkrétne Soccer Lightweight si vyskúšali štyri družstvá a Soccer Open šesť družstiev. Poddkategória Rescue - Záchranár mala ďalšie dve samostatné súťaže - Primary a Secondary. V Rescue Line Primary (do 14 rokov) súťažilo osem tímov a v Rescue Line Secondary (14 - rokov)  šesť tímov. Túto podkategóriu doplnil ešte Rescue Maze. Tá zaujala tri tímy. Rescue Maze má o niečo náročnejšie predispozície. Svojou podstatou sa približuje k reálnym situáciám. Body - obete, ktoré je potrebné hľadať majú teplotné rozlíšenie. Roboty disponujú termočidlami a pomocou nich sa orientujú v labyrinte.

Zaujímavá je tiež súťaž Cospace. Softvéroví roboti súťažia v hľadaní stanovených pozícií vo virtuálnom bludisku. No a nielen vizuálne zaujímavou je podkategória Dance, kde roboti tancujú spolu so žiakmi a predvádzajú rôzne tanečné exhibície. Víťazné tímy majú možnosť zúčastniť sa celosvetovej súťaže vo futbale robotov, ktorá sa bude tento rok konať v Montreali v Kanade.

Fotodokumentáciu z priebehu súťaže ako i z odovzdávania ocenení je možné si prehliadnuť na https://www.facebook.com/itakademia.sk/ .

Kompletné bodové hodnotenie a výsledkové listiny je možné si prehliadnuť TU. 

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na  http://itakademia.sk
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Súvisiace články

30.04.2018 10:10

Vyhlásili 15. ročník Mladej slovenskej poviedky

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vyhlásilo 15. ročník celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov Mladá slovenská poviedka.
22.08.2017 12:28

VEDECKÝ VEĽTRH PO DRUHÝKRÁT NA SLOVENSKU

Nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ďalšími školami a inštitúciami sa rozhodla usporiadať dňa 14. septembra 2017 v Bratislave už 2. ro...
12.07.2019 10:13

Chovateľský deň v Skanzene

Nemáte ešte program v nedeľu 14. júla 2019? Ministerstvo pôdohospodárstva Vás pozýva stráviť výnimočný deň v skanzene Vychylovka.