Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
09.05.2017 08:57

Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI, organizujú pre vybraných záujemcov zo slovenskej vedeckej komunity 4. ročník medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation Users - SFEL2017“ (Školy užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia).

Schématické znázornenie vstupu laserových lúčov do Experimentálnej haly   Zdroj: Mgr. Mária Hrehová, PhD.

 Organizátori evidujú registráciu viac ako 80 účastníkov. Vďaka finančnej podpore zo strany MŠVVaŠ SR a European XFEL, GmbH  sa na podujatí zúčastnia študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Bohaté zastúpenie  doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov bude mať aj Slovenská akadémia vied, predovšetkým  Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave.

 „Som presvedčený, že je šťastím pre slovenskú vedeckú komunitu, že vďaka podpore zo strany vlády SR a MŠVVaŠ SR mala otvorené dvere podieľať sa na výstavbe XFEL  a zároveň sa pripraviť na jeho využívanie. Máme šancu byť súčasťou tímov, ktoré budú riešiť prioritné úlohy EÚ k zvýšeniu kvality života ľudstva," zhodnotil rektor UPJŠ v Košiciach  a predseda organizačného výboru SFEL2017 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

 

Viac informácií nájdete na stránke: http://sfel2017.sk/en/

 

Text a foto: Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Galéria

Súvisiace články

23.10.2019 13:34

Agrorezort od novembra definitívne ukončí utrpenie zvierat v cirkusoch!

Návrh vyhlášky MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia, bol notifikovaný podľa požia...
19.10.2018 10:28

Ako usvedčiť vírus

Pozývame vás do októbrovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude diskutovať o tom, aké najnovšie metódy založené na genetických poznatkoch sa vyvíjajú pre odhaľovanie a identifikáciu nebezpečných vírusov u hospodárskych a voľne ž...
18.09.2018 15:50

Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava v číslach

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, ktorá skončila v SNM - Historickom múzeu na Bratislavskom hrade dňa 9. septembra 2018 a v súčasnosti sa inštaluje v sídelnej budove Národného múzea v Prahe, patrí medzi kľúčové projekt...