Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
09.05.2017 08:57

Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI, organizujú pre vybraných záujemcov zo slovenskej vedeckej komunity 4. ročník medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation Users - SFEL2017“ (Školy užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia).

Schématické znázornenie vstupu laserových lúčov do Experimentálnej haly   Zdroj: Mgr. Mária Hrehová, PhD.

 Organizátori evidujú registráciu viac ako 80 účastníkov. Vďaka finančnej podpore zo strany MŠVVaŠ SR a European XFEL, GmbH  sa na podujatí zúčastnia študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Bohaté zastúpenie  doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov bude mať aj Slovenská akadémia vied, predovšetkým  Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave.

 „Som presvedčený, že je šťastím pre slovenskú vedeckú komunitu, že vďaka podpore zo strany vlády SR a MŠVVaŠ SR mala otvorené dvere podieľať sa na výstavbe XFEL  a zároveň sa pripraviť na jeho využívanie. Máme šancu byť súčasťou tímov, ktoré budú riešiť prioritné úlohy EÚ k zvýšeniu kvality života ľudstva," zhodnotil rektor UPJŠ v Košiciach  a predseda organizačného výboru SFEL2017 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

 

Viac informácií nájdete na stránke: http://sfel2017.sk/en/

 

Text a foto: Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Galéria

Súvisiace články

12.12.2017 12:17

Rétor v politike, politik v rétorike

PREHOVOR, ČLOVEK, TAK, ABY SOM ŤA VIDEL
28.08.2019 14:06

MÁTE NÁROK NA UČITEĽSKÝ PREUKAZ ITIC? VIETE AKÉ VÝHODY POSKYTUJE?

Držiteľom preukazu ITIC môže byť pedagogický pracovník (učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo športovej triedy, korepetítor, ve...
21.07.2018 11:43

Slovenské banské múzeum s hrdosťou oznamuje, že vo štvrtok 19. júla 2018, privítalo 1 500 000-teho návštevníka

Privítanie sa uskutočnilo v areáli Banského múzea v prírode, ktoré je dlhodobo najnavštevovanejšou expozíciou Slovenského banského múzea. 1 500 000-teho návštevníka, ktorým bol Gabko z okresu Trnava v sprievode svojej mamy, pri...