Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
25.04.2018 09:34

Slovenské kolo medzinárodnej súťaže RC modelov vodíkových áut má za sebou úspešný 2. ročník

Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave privítalo 18. a 19. apríla 2. ročník úspešnej súťaže Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC_SK), určenej pre všetky stredné odborné školy na Slovensku. Vybrané školy finančne podporila aj Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK).

„Tento ročník bol trochu iný ako predchádzajúci. Prihlásilo sa nám o 5 teamov viac a pretek sme tak rozdelili do 2 dní. Teamy  zároveň mohli využiť svoje vlastné karosérie a podvozky a obmedzili sme aj kapacitu batérii tak, aby študenti čo najdômyselnejšie využili alternatívny vodíkový pohon auta. Cieľom týchto zmien bol väčší vklad a dôraz na využitie schopností študentov," vysvetľuje Branislav Hlinka, organizátor súťaže.

Súťaže sa zúčastnilo celkovo 21 teamov z 21 stredných odborných škôl a prvy krát bola rozdelená do dvoch dní. Víťazmi 6-hodinového závodu sa stali teamy zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Bratislave a Strednej odbornej školy v Košiciach.

 

1. deň

 

1. deň

 

 

Študenti museli premýšľať, ako predĺžiť výkonnosť svojho auta, taktizovať a hlavne spolupracovať. Museli využiť alternatívny vodíkový pohon auta, aby vydržalo jazdiť čo najdlhšie. Nevyhral teda najrýchlejší tím, ale ten, ktorý so svojim autom odjazdil najviac kôl. Preteky trvali 6 hodín a zúčastnilo sa ich 21 tímov z 21 stredných odborných škôl z celého Slovenska.  Víťazom prvého súťažného dňa (18.4.) sa stali študenti SPŠ Elektrotechnická v Bratislave  s celkovým počtom 912 najazdených kôl a premierným časom 23,8 sekúnd na kolo. Druhý deň patril teamu Strednej odbornej školy v Košiciach s celkovým počtom 1136 najazdených kôl a jedno kolo prešli priemerne za 19,3 sekundy.

 

2. deň

 

2. deň

 

Vybrané školy vďaka svojmu grantovému programu Stredné školy a technika finančne podporila aj Nadácia Volskwagen Slovakia (Nadácia VW SK). 

„Prostredníctvom tohto grantového programu podporujeme inovatívne projekty zamerané na konkrétne riešenie problémov a snažíme sa o aktívne zapájanie žiakov do vzdelávacieho procesu. Pre podporu projektu Preteky vodíkových áut sme sa rozhodli z dôvodu jeho komplexnosti a zaujímavosti obzvlášť pre jeho cieľovú skupinu," vysvetľuje Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK. 

 

1. miesto: AdlerMotors -1.deň

 

1. miesto: Ostrovteam - 2.deň

 

Školy zapojené do grantového programu získali komplexný učebný a zážitkový materiál  - edukačný Energy box, diaľkovo ovládaný model auta a vodíkové palivové články. S ich pomocou sa mohli žiaci zoznámiť s obnoviteľnými zdrojmi energie a teoretické znalosti potom zúžitkovali pri zostavovaní pretekárskeho auta na vodíkový pohon. 
 
Víťazné tímy budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnom finále 24-hodinových pretekov na Technickej univerzite v Chemnitzi v Nemecku, ktoré sa budú konať 3. mája. 2. ročník súťaže zorganizovala Agentúra pre vzdelanie a vedu SEA v spolupráci s Horizon Educational. Do ďalšieho ročníka súťaže bude možné sa prihlásiť už v lete 2018. 
 

Súvisiace články

10.01.2018 07:16

Malé národy potrebujú veľké osobnosti

„V spoločnosti štátov, podobne ako v ľudskom tele, malé orgány hrajú rovnako dôležitú úlohu ako veľké. Nemôžeme popierať význam štátu vo svetovom systéme len preto, že na mape sveta zaberá malú rozlohu.“
08.10.2017 17:39

INFOKOMPAS - Navigácia bludiskom dezinformácií

Učíte na strednej škole? Pripravujeme pre Vás tvorivý workshop vedený Dávidom Králikom, zameraný na vytvorenie zážitkových aktivít k výuke informačnej gramotnosti a kritického myslenia.
26.02.2019 08:02

Mladí dospelí z detských domovov si vyskúšali svoje nákupné zručnosti v Kauflande

Spolupráca Kauflandu a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pokračuje aj v tomto roku.