Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
02.03.2018 16:00

Spomienka na Michala Bodnára

Dňa 2.3.2018 uplynulo 6 rokov odvtedy, čo nás vo veku nedožitých 83 rokov opustil náš otec Michal Bodnár. Mnohí ste ho poznali ako výborného učiteľa, vzdelaného pedagóga, vášnivého milovníka prírody ale hlavne mimoriadneho človeka. Svojim rozvážnym a racionálnym postojom bol vždy na strane pravdy a spravodlivosti, a za správnu vec sa vedel vždy postaviť.

Narodil sa v skromných pomeroch vidieka v malej zemplínskej obci Úbrež v rodine malého farmára 19.9.1929. Drina na poliach a práca s dobytkom mu príliš nesedela a tak sa dal na štúdiá. Základnú školu vychodil v Úbreži. V rokoch 1946 - 1950 študoval  na Gymnáziu v Michalovciach  a Košiciach. V rokoch 1954 - 1957 absolvoval VŠ Pedagogickú v Prešove, potom v rokoch  1952 - 1954 základnú vojenskú službu v  Hradci Králové ako zdravotník.

Od roku 1950 pôsobil ako učiteľ na strednej škole v Sabinove, odbor slovenčina, ruština, francúzština , literatúra. V roku  1957 sa bol menovaný za okresného  školského  inšpektora, roku 1970 - 1972 vedúci odboru školstva Okresného národného výboru v Prešove.  Potom až do dôchodkového veku pôsobil ako riaditeľ ZDŠ Komenského v Sabinove. Za svoju prácu a iné aktivity sa mu dostalo niekoľko ocenení a vyznamenaní, napr. vzorný učiteľ, rôzne čestné uznania, zlatá Jánskeho plaketa...

K jeho záľubám patrilo poľovníctvo,  starostlivosť o revír, lovnú zver.  Bol členom Slovenského poľovníckeho  zväzu - poľovné združenie „Strieborná".  Bol členom ochotníckeho divadla a učiteľského speváckeho zboru. Miloval literatúru, latinčinu a filozofiu. Jeho krédom bola túžba po poznaní, neustále vzdelávanie, dopĺňanie vedomostí, a neskonalá láska k slovenskej prírode. 

Ako inšpektor veľmi dobre poznal všeobecnú situáciu v školstve, pomery v mestách i na vidieku, úroveň vzdelávania a odbornosť učiteľov na rôznych stupňoch.

____________

Nevedel sa vyrovnať s mnohokrát nevyhovujúcimi učebňami, často kritizoval skutočnosť, že kvalitní pedagógovia vyučujú v biednych podmienkach, žiaci sú sústredení do jednotriedok.

____________

 Aj keď doba bola ťažká, po mnohých intervenciách sa podarilo vybaviť peniaze a začalo sa výstavbou základných škôl v problémových obciach. Za jeho pôsobenia v spomínaných funkciách sa vybudovali nové ZDŠ s jedálňami, telocvičňami a športoviskami  v Šarišských Dravciach, Brezovici, Krivanoch  a pod.

Svojim pôsobením sa vo veľkej miere zaslúžil o rozvoj školstva, vzdelávanie a odborný rast pedagógov v Prešovskom okrese. Osobnou intervenciou pomohol nejednej rodine často z chudobných pomerov dostať deti k vzdelaniu na stredných a vysokých školách. Mnohým učiteľom pomohol nájsť prácu v mieste bydliska, aby za ňou nedochádzali ďaleko. Nehľadel pritom na politickú príslušnosť ani vierovyznanie.  Je takmer neuveriteľné, že v priestoroch školy sa v tejto dobe vyučovalo náboženstvo, ako nepovinný predmet. Otec mal veľmi dobrý vzťah s vtedajším dekanom rímsko-katolíckej cirkvi v Sabinove.

Bol to vysoko vzdelaný a rozhľadený človek, ktorý nás zvykol každoročne cez veľkonočné sviatky navštíviť. Pamätám si, že vtedy s ním otec  viedol nekonečné rozhovory o histórii, vede, poznaní, viere, filozofii ale aj o športe.

Týmto svojim ľudským prístupom a postojmi však ostal v nemilosti vrcholových funkcionárov KSS a preto musel funkciu vedúceho odboru školstva v roku 1972 zanechať. Odvtedy až do dôchodku pôsobil ako riaditeľ ZDŠ Komenského v Sabinove. Aj na tomto poste sa svojej úlohy zhostil zodpovedne. Pod jeho vedením sa postupne vytvoril vynikajúci tím učiteľov a škola patrila dlhodobo medzi najkvalitnejšie ZŠ v okrese.

Zavše stretávam ľudí, ktorí pod jeho vedením pracovali. V ich spomienkach je mnoho veselých príhod, keďže humor mal rád a vždy vedel kedy a kde je preň vhodný čas a priestor. Všetci  sa v spomienkach zhodujú v tom, že otec  bol veľkým odborníkom, profesionálom.  Bol náročný, prísny, no spravodlivý , ale hlavne človek s „veľkým srdcom". 

Aj pre mňa bol a je otec ozajstnou autoritou, symbolom pracovitosti, korektnosti, odbornosti, ľudskosti  a ochoty vždy pomôcť. Jeho triezvy pohľad na svet a vždy reálny úsudok bol obdivuhodný. Som mu nesmierne vďačný za všetko, čo pre mňa, našu rodinu, ale aj našu spoločnosť urobil. Nech takýto v našich spomienkach ostane navždy.
Česť jeho pamiatke!                                                                                    
                                                                                                                                           Ľubomír Bodnár
 

Súvisiace články

30.04.2018 10:25

Zelené oázy dostali viac peňazí, na Slovensku ich tento rok vznikne 31

Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slovnaft zvýšili rozpočet grantového programu Zelené oázy o 12 600 eur, podporu tak môže získať ďalších päť projektov. Celkovo sa tak v 12. ročníku grantového programu rozdelí 68 600 eur medzi 3...
12.01.2018 19:00

V roku 2017 hľadali školy vyše 3-tisíc zamestnancov

...nájsť ich je stále zložitejšie.
20.04.2018 08:41

Na Slovensko dorazila Invázia gigantov

Najväčšie a najkrajšie stavby z celej Európy. Fun park a zábavná zóna na výstave modelov z lego® kociek.