Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
07.09.2020 10:41

Spustili sme linku na pomoc pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a špecifickými potrebami

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spustili v pondelok 7. septembra telefonickú linku (+ 421 948 991 444) na podporu rodičov detí so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

K dispozícii im bude trikrát v týždni, v utorok, vo štvrtok a v piatok laická poradkyňa z Platformy rodín Zuzana Suchová. V najbližších mesiacoch vznikne sieť laických poradcov z kruhu rodičov, ktorí podobné situácie, aké zažívajú rodičia v núdzi už prekonali. Absolvujú vzdelávací kurz Platformy rodín a budú pripravení podporovať iných.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením prijala od marca tohto roka už 200 podnetov, od rodičov. Možnosť individuálnej podpory prostredníctvom emailu info@inklulinka.sk alebo kontaktného formulára (tu) využilo 27 z nich. V štyroch prípadoch spolupracovala s rodičmi aj právnička.

Jedným z prípadov pomoci rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením a špecifickými potrebami je už medializovaný prípad diskriminovaného Mareka Vargu s Downovým syndrómom, ktorého pre jeho zdravotné znevýhodnenie neprijali na na strednú odbornú školu do 3-ročného oboru chovateľ koní. "V spolupráci s kolegyňou Ľudmilou Belinovou z Platformy rodín sprevádzame Marekových rodičov pri riešení tohto problému, na rokovaniach v základnej škole, na Bratislavskom samosprávnom kraji, aj u komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej.  Jeho prípad sa dostal až na stôl verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej," povedala Zuzana Suchová, laická poradkyňa z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. 

Rodičia rodičom

Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením, rizikovým vývinom alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú v komunikácii s úradmi, inštitúciami, školami a odborníkmi často nedostatočne informovaní o právach, možnostiach v rámci vzdelávania svojich detí, o dostupných finančných príspevkoch alebo nárokovateľných pomôckach pre svoje deti. Pri zabezpečovaní dostatočnej starostlivosti, podpory, opatery a vhodných podmienok na vzdelávanie, sa často dostanú do finančných problémov, nežiaducich konfliktov či správnych konaní, v najhorších prípadoch až k izolácii z komunity a spoločnosti. Práve týmto rodičom chce projekt s názvom Inklulinka poskytnúť potrebnú pomoc a podporu prostredníctvom peer to peer poradenstva – rodičia rodičom. 

Pomoc, či už telefonická alebo tá online, sa zameriava na tri hlavné oblasti, ktoré rodičov najčastejšie trápia, a to kompenzácie (príspevkov a pomôcok), vzdelávanie detí a ako postupovať v úradnom styku s inštitúciami. Linka, ktorá dostala názov Inklulinka, funguje na báze už spomínaného peer to peer poradenstva. To znamená, že rodičia sa môžu obrátiť na laickú poradkyňu, ktorá ich vypočuje a spoločne sa potom pustia do hľadania riešenia zložitej životnej situácie. V prípade potreby rodič v poradni dokonca odkonzultuje podnet s právničkou špecializujúcou sa práve na oblasť sociálneho práva.

Na stránke projektu Inklulinka sú k dispozícii aj vzorové dokumenty odvolaní a žiadostí na úrady alebo do škôl, ktoré sú pre rodičov pripravené na stiahnutie. Rodičia môžu využiť vzory dokumentov v plnom znení alebo ich môžu po konzultácií s poradcom na linke, prípadne v poradni aktualizovať, obmieňať a dopĺňať.
#zvladnemetodoma

V rámci projektu Inklulinka vznikla ešte počas prvej vlny pandémie koronavírusu aj podstránka s názvom #zvladnemetodoma. Rodičia z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením  s podporou Nadácie pre deti Slovenska, ale aj psychológovia, pedagógovia a ďalší odborníci na nej ponúkli návody na zvládanie situácie a vzdelávanie na diaľku v čase koronakrízy, ale aj  nápady ako rozvíjať potenciál dieťaťa počas bežných činností rodiny. Spolu s odborníkmi z praxe sa zaoberali napríklad aj tým, ako s deťmi komunikovať o pandémii, ako nastaviť priority sebe aj deťom, či ako si efektívne rozdeliť čas na prácu aj na rodinu. 

Od marca 2020 navštívilo stránku Inklulinky už viac ako dvadsať tisíc užívateľov, najviac ich zaujímali práve rady ako zvládnuť s deťmi koronakrízu (18,73 %), ale vyhľadávali aj vzorové dokumenty na úrady a do škôl (5,54 %). 
Na podstránke #zvladnemetodoma dodnes nechýbajú ani nápady a aktivity zamerané na zvládanie dňa s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, od ranného prebúdzania až po večerné zaspávanie. Súčasťou informácií na webe je aj súhrn užitočných zdrojov zameraných na aktuality v oblasti zdravia, vzdelávania a financií. Odkazujú nielen na štátne inštitúcie, ale aj organizácie a nadačné fondy na podporu rodín v neistej životnej situácii.

Spolupráca v treťom sektore

Mnohé podnety rodičov sa týkali predovšetkým nárokovateľných kompenzácií či, už na pomôcky alebo príspevky pre ich rodiny. Častým problémom je zložitosť nariadení slovenských úradov a inštitúcií, ale aj vyhľadávanie informácií na ich webových stránkach. Veľká časť podnetov sa týka problémov, ktorým rodiny detí so zdravotným znevýhodnením čelia v oblasti vzdelávania. Práve tejto téme sa Nadácia pre deti Slovenska intenzívne venuje v programe na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? už tretí rok. 

"Do spolupráce s Platformou rodín sme vstúpili po viacerých neformálnych rozhovoroch o potrebách v inkluzívnom vzdelávaní na Slovensku. Cítime, že aj rodičia a celkovo rodiny detí so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi potrebami potrebujú rovnakú podporu, akú už poskytujeme pedagógom, vedeniu škôl aj špecifickým povolaniam v školstve," uzatvára riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo. Finančne podporil vznik tohto projektu dobročinný Ples v Opere.
 

Súvisiace články

31.07.2017 08:08

HOKEJ: SZĽH využije dotáciu od štátu na infraštruktúru a mládež

BRATISLAVA  -Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) plánuje využiť osobitnú finančnú dotáciu vo výške 4 125 000 eur od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj infraštruktúru a podporu mládežníckeho hokeja. „Ch...
05.05.2018 08:45

Po celom Slovensku sa rozbehnú projekty arteterapie a animoterapie

Dokopy 133 neziskových organizácií a inštitúcií starajúcich sa o hendikepovaných a dlhodobo chorých ľudí sa zapojilo do grantovej výzvy Nadácie VÚB. Odborná komisia rozhodla o tom, ktorých 22 z nich získava finančnú pomoc v cel...
26.06.2017 08:30

INKLÚZIA v slovenskej škole - realita či utópia?

Dňa 15.6. sa v Senci uskutočnil už 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 4 ... a stále sa rád učí. Ústrednou témou konferencie bola inklúzia vo vzdelávaní v  kontexte narastajúcich sociálnych a spolo...