Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
24.10.2019 13:39

Štartuje celoslovenská súťaž v učení cudzích jazykov

Žiaci budú súťažiť v online aplikácii a hodnotiť sa bude usilovnosť

Od októbra štartuje na školách nová celoslovenská súťaž v učení cudzích jazykov. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí si chcú interaktívnou formou zlepšiť znalosti z akéhokoľvek cudzieho jazyka. Súťaž sa uskutoční netradične - vo webovej aplikácii WocaBee, ktorá už druhý školský rok pomáha učiteľom s výučbou cudzích jazykov na školách. Kritériom hodnotenia zároveň nebudú konkrétne jazykové výsledky, ale usilovnosť žiakov v zlepšovaní vedomostí. 

WocaBee je inovatívna aplikácia na zefektívnenie učenia slovíčok všetkých cudzích jazykov určená pre školy. V minulom školskom roku ju vo vyučovaní využilo až 835 učiteľov a 17.500 žiakov na celom Slovensku aj v zahraničí. Aplikácia za minulý školský rok dosiahla hodnotenie 5 z 5-tich hviezdičiek a vynikajúce recenzie. Jej používanie je veľmi jednoduché - učiteľ priebežne zadáva do aplikácie balíky slovíčok a fráz, ktoré sa majú žiaci naučiť a doma precvičovať. Programátor Michal Ošvát, ktorý je autorom aplikácie hovorí: „Učitelia nám spontánne píšu, že aplikácia spôsobila na ich škole „absolútny boom", a že žiaci medzi sebou súťažia v precvičovaní slovíčok „ako o život", čím si zlepšujú aj známky. Od žiakov sa zasa dozvedáme, že WocaBee je „najlepšia appka na svete", alebo že sú „konečne závislí na niečom dobrom". 
Hodnotí sa usilovnosť

V novom školskom roku organizuje WocaBee netradičnú súťaž, v ktorej môžu súťažiť študenti akéhokoľvek cudzieho jazyka – Jesenný WocaBee šampionát. Kritériom hodnotenia sú tzv. WocaPoints, teda body, ktoré žiaci získavajú v aplikácii za precvičovanie slovíčok. „Žiakov v súťaži nebudeme hodnotiť podľa konkrétnych vedomostí.  Nie je to našou úlohou a zároveň by to ani nebolo možné, keďže WocaBee je určená pre všetky cudzie jazyky a rôzne vekové kategórie. Hodnotíme ale usilovnosť v precvičovaní slovíčok, ktorá v konečnom dôsledku znamená zlepšenie vedomostí a známok," vysvetľuje Michal Ošvát.

Súťaž sa uskutoční v troch kolách a v rámci každého kola sa vyhodnotia triedy, ktoré dosiahnu najvyšší priemer WocaPoints na žiaka. Okresné kolo súťaže štartuje prihláškou do 30.9.2019, víťazi postúpia do krajských kôl v novembri, a osem krajských šampiónov sa v decembri stretne v celoslovenskom finále. Všetko sa uskutoční samozrejme online, priamo v aplikácii, a na víťazné triedy, žiakov aj školu čakajú zaujímavé ceny.  

Ako zapojiť svojich žiakov

Ak chcú školy svojich žiakov do súťaže zapojiť, stačí objednať skúšobnú verziu aplikácie na www.wocabee.app do konca septembra. Trieda je tak automaticky v súťaži, a potom už len stačí žiakov motivovať k tomu, aby slovíčka v aplikácii precvičovali. „Žiaci môžu slovíčka precvičovať aj nad rámec svojich domácich úloh, čím získavajú ďalšie body za precvičovanie. V minulom školskom roku sa v aplikácii napríklad precvičovali 3-4 slovíčka každú sekundu, a počas jedného víkendu najusilovnejší žiak zodpovedal správne až 12 tisíc slovíčok. Získavanie WocaPoints je pre žiakov veľmi motivujúce, je to ako keby hrali počítačovú hru." dodáva Michal Ošvát.

A čo ďalej?

Ak sa učiteľom výučba s WocaBee osvedčí, môžu si ju po uplynutí skúšobnej verzie objednať na dlhšie obdobie. Pre školy aj učiteľov je aplikácia zadarmo, cena pre žiakov je od 80 centov na mesiac pre 1 cudzí jazyk. Zvyčajne sa na túto sumu vyzbierajú žiaci, pričom učiteľ môže príslušnú sumu uhradiť bankovým prevodom alebo online platobnou kartou. Objednávku môže v prípade záujmu uhradiť aj škola. V aplikácii zároveň prebiehajú pravidelné súťaže o zaujímavé ceny pre žiakov aj učiteľov, vďaka čomu je učenie s WocaBee ešte motivujúcejšie. 

O WocaBee

WocaBee je webová aplikácia na učenie cudzích slovíčok, ktorá je dostupná online na www.wocabee.app. Preto ju nie je nutné inštalovať a funguje na všetkých zariadeniach: počítač, tablet či mobil. Učiteľ priebežne pridáva do aplikácie balíky slovíčok, ktoré sa majú žiaci naučiť. Zadávanie je veľmi rýchle a pohodlné, keďže vďaka funkcii inteligentnej predikcie stačí napísať prvé 2-3 písmenká slova, a aplikácia ponúkne alternatívy aj s prekladom. Okrem toho - vytvorený balík môže byť použitý pre inú triedu, prípadne na ďalší školský rok. Žiaci si slovíčka precvičia na domácu úlohu v stanovenom termíne, ktorý určí učiteľ. Na precvičovanie je použitých 5 rôznych metód a aplikácia sa každému individuálne prispôsobuje podľa toho, v ktorých slovíčkach robí žiak chyby - využíva tzv. umelú inteligenciu. Obsahuje aj modul výslovnosti, a učiteľ má prehľad o tom, ktoré slovíčka robili žiakovi pri precvičovaní problém. WocaBee umožňuje spustiť aj online písomky, ktorých výhodou je, že sú ihneď automaticky vyhodnotené.
 

Súvisiace články

27.05.2019 10:09

ŽIVÁ KNIŽNICA - POKRAČUJEME v búraní predsudkov a stereotypov

Po úspešnej trilógii Živých knižníc, ktorú IUVENTA - Slovenský inštitút mládežepripravila v Nitre, Žiline a Bratislave v roku 2018, pokračujeme inšpiratívnymi príbehmi Živých kníh aj v tomto roku.
22.05.2018 14:35

Špeciálne testy overia zrak detí v prirodzenom prostredí

Centrá včasnej intervencie a špeciálno-pedagogické poradne na Slovensku získali vďaka českému spolku Země šikovnú diagnostickú pomôcku. Budú ňou vedieť zisťovať zrakové funkcie detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením pred...