Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
01.05.2018 10:10

Študenti a absolventi chcú byť expertmi vo svojom odbore

Viac než polovica opýtaných slovenských študentov a absolventov (53 %) by sa radšej stala expertom vo svojom odbore než manažérom. Kvôli kariére a práci by bolo viac ako 75 % slovenských respondentov ochotných presťahovať sa za prácou do inej krajiny. 81,5 % oslovených predpokladá, že nájdenie vhodnej novej práce im nepotrvá viac ako 3 mesiace.

Viac než polovica (53 %) oslovených študentov a čerstvých absolventov zo Slovenska by sa chcela stať najmä expertom vo svojom odbore, a nie nevyhnutne manažérom. Je to jedno z kľúčových zistení štúdie spoločnosti Deloitte „First Steps into the Labour Market" (Prvé kroky na trhu práce) pre rok 2018, ktorá zahŕňa názory na prácu, život a vzdelanie viac než 5 700 študentov a čerstvých absolventov popredných univerzít zo 14 krajín v strednej Európe vrátane Slovenska. 

Zároveň viac než štvrtina (28,5 %) má jasné manažérske ambície a zvyšok zaujíma horizontálny rozvoj a získavanie rôznorodých skúseností viac než kariéra. Ľudia s manažérskymi ambíciami sami seba vnímajú kompetentnejšie v porovnaní s ostatnými, ktorí nemajú rovnaké ambície, najmä v oblastiach ako je odolnosť voči stresu, kreativita, schopnosť viesť ostatných, a riešiť konflikty a problémy. 

Dôvera vo vlastné schopnosti

Zo slovenskej časti prieskumu tiež vyplýva, že mladí absolventi sa spoliehajú na svoje schopnosti. Slovenskí účastníci prieskumu veria predovšetkým vo svoju schopnosť učiť sa nové veci, v komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme a organizovať si vlastnú prácu. „Respondenti sú presvedčení, že úspešné pracovné pôsobenie naštartujú práve na základe vlastných schopností, ktoré väčšina z nich (81 %) hodnotí vyššie v porovnaní s ostatnými. Zároveň až osem z desiatich respondentov, čo je viac v porovnaní s prieskumom z roku 2015, verí, že si vhodnú prácu nájde do 3 mesiacov," vysvetľuje Monika Kováčová, HR riaditeľka spoločnosti Deloitte pre región stredná Európa. 

Príprava na povolanie

Z pohľadu zamestnania je hlavným dôvodom obavy mladých ľudí v strednej Európe pretrvávajúca vnímaná nedostatočnosť prípravy na pracovný život a hľadanie zamestnania, ktorú poskytujú univerzity. Menej ako jeden z desiatich slovenských respondentov je presvedčený, že absolventi univerzít sú dobre pripravení na realitu pracovného života, pričom takmer polovica respondentov sa domnieva, že pripravenosť je priemerná. 

„Tieto zistenia ukazujú, že hoci sa v porovnaní s našimi prieskumami v rokoch 2013 a 2015 vnímanie opýtaných slovenských študentov a absolventov v tejto otázke zlepšuje, pocit nedostatočnej pripravenosti absolventov u nich pretrváva. Nech už je realita za daným vnímaním akákoľvek, je škoda, že vysokoškoláci takto hodnotia pripravenosť na budúce povolanie, aj s ohľadom na to, že respondentmi boli najmä študenti a absolventi fakúlt ekonomického zamerania. Toto zistenie ukazuje, že je tu stále priestor na užšiu spoluprácu zástupcov akademickej a podnikateľskej sféry so študentmi, aby pochopili, v čom spočíva toto vnímanie, a zlepšovali prepojenie medzi týmito svetmi," povedal Marián Hudák, vedúci partner spoločnosti Deloitte na Slovensku.

Napĺňajúca práca je dôležitá

Práca je aj naďalej jednou z dôležitých hodnôt nastupujúcej generácie. Prevažná väčšina respondentov ju nevníma len ako zdroj príjmu alebo nepríjemnú povinnosť. Až 83 % respondentov zo Slovenska sa vyjadrilo, že by pracovali, aj keby nepotrebovali peniaze. Pri výbere zamestnania viac než tretina slovenských respondentov najviac oceňuje príležitosť rozvíjať sa a nadobúdať nové zručnosti, čo je typickým znakom tejto generácie. Ďalšími dôležitými kritériami pri rozhodovaní sú dobrá pracovná atmosféra, vzťahy s ostatnými a atraktívne platové ohodnotenie.

„Dôležitosť, ktorú mladí ľudia pripisujú práci, neznamená, že sú pripravení obetovať jej svoj súkromný život. Chcú byť ale súčasťou niečoho väčšieho, čo má zmysel, pracovať niekde, kde sa môžu rozvíjať a kde je ich práca oceňovaná a názory rešpektované. Takmer 52 % respondentov je presvedčených, že demokratický prístup je dôležitým znakom skutočného lídra." doplnila Kováčová. 

 

Za dobrou prácou do zahraničia

Kvôli kariére a práci by bolo viac než 75 % opýtaných na Slovensku ochotných presťahovať sa za prácou do inej krajiny. Tento názor korešponduje s priemerom v celom regióne. Zároveň 39 % respondentov sa vyjadrilo, že by pri výbere svojho budúceho zamestnávateľa uprednostnili veľkú medzinárodnú spoločnosť alebo stredne veľkú, príp. malú zahraničnú spoločnosť.

„Ak sa pozrieme na niektoré z týchto zistení ako celok, môžeme začať vytvárať efektívne stratégie na prilákanie a udržanie najlepších talentov v regióne. Napríklad pokračujúci odlev mozgov, ktorému čelia mnohé krajiny, je reálnou hrozbou aj pre spoločnosti v strednej Európe. Mladí ľudia sa ochotne presťahujú za prácou, pričom mnohí vnímajú nadnárodných zamestnávateľov ako kľúč k naplneniu ich kariéry – a nielen kvôli tomu, že ponúkajú lepšie platy. Na náborovom trhu však môže získať konkurenčnú výhodu aj menší lokálny zamestnávateľ, ktorý je známy kvalitnými školeniami a rozvojom zamestnancov," uzatvoril Hudák.

O prieskume

Spoločnosť Deloitte uskutočnila 5. ročník prieskumu Prvé kroky na trhu práce s 5 700 študentami a čerstvými absolventami z popredných univerzít v 14 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Prieskum je zameraný na skúsenosti a schopnosti študentov a absolventov vysokých škôl a ich prístup k práci. Mapuje oblasti, ktoré ich najviac znepokojujú, a zisťuje najdôležitejšie faktory, na základe ktorých si vyberajú budúceho zamestnávateľa.

*Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.

*Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží. 

© 2018 Deloitte na Slovensku

Súvisiace články

06.11.2018 17:56

Čarovné vianočné trhy na zámku Schloss Hof

Vianoce – bezpochyby tie najobľúbenejšie a najkrajšie sviatky v roku – sa nezadržateľne blížia. Unikátnym miestom, na ktorom si môžete plnými dúškami vychutnať čarovnú predvianočnú atmosféru, je aj malebný zámocký areál Schloss...
27.07.2020 08:28

Ako si vybrať správny krém na tvár?

Kompetentná starostlivosť o pleť zahŕňa niekoľko krokov: čistenie, zvlhčenie, špeciálne výrobky (masky, scruby, séra atď.). Dnes sa budeme podrobne zaoberať výberom pleťového krému. Viete si vybrať krém na tvár? Aký je rozdiel ...
12.06.2019 14:52

Slováci sa v prieskume zhodli na tom, že pohyb iba na telesnej výchove deťom nestačí

V dnešnej dobe nie je ničím výnimočný fakt, že deti už neholdujú športu tak ako kedysi. Až 97 % Slovákov sa jednoznačne zhodlo na tom, že deťom nestačí pohyb len na telesnej výchove, ktorá prebieha dvakrát týždenne. Vyplynulo t...