Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
08.01.2020 12:56

Svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy

Štartuje štvrtý ročník projektu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede.

Dňa 1.1.2020 odštartoval v Slovenskej republike štvrtý ročník projektu Pre ženy vo vede,  ktorý podporuje svetová organizácia UNESCO a spoločnosť L'Oréal. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry. K účasti na projekte stačí málo - prihlásiť svoju odbornú prácu na www.prezenyvovede.sk

Medzinárodný projekt spoločnosti L'Oréal a Svetovej organizácie UNESCO Pre ženy vo vede ponúka mladým vedkyniam možnosť profesijného i osobného rozvoja formou ocenenia v celkovej hodnote 10 000 Eur. 

„Hlavným cieľom tohto jedinečného programu je podporiť  mladé vedkyne už od začiatku ich kariéry. Práve to je totiž obdobie, kedy môžu mladé vedkyne odradiť prípadné počiatočné neúspechy od ďalšej snahy v ich odbornej činnosti. Spoločnosť L'Oréal by tak rada motivovala ďalšiu generáciu mladých dievčat, ktoré zatiaľ možno len zvažujú vedeckú kariéru a ktorých nadanie Slovensko potrebuje," uviedol generálny riaditeľ L'Oréal Slovensko Tomáš Hruška.

Do tretieho ročníka sa zapojilo 24 slovenských vedkýň zo šiestich vedných disciplín. Víťazná práca vedkyne tretieho ročníka L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii do 35 rokov  Mgr. Martine Gálikovej, PhD. z Ústavu zoológie SAV v Bratislave  sa snaží využiť vínne mušky drozofily na štúdium obezity spôsobenej nedostatkom estrogénu a testosterónu. K poklesu týchto hormónov dochádza pri starnutí, menopauze alebo pri liečbe rakoviny gonadektómiou. 

Cieľom druhého oceneného projektu v kategórii od 36 do 45 rokov  RNDr. Vlasty Demečkovej, PhD., ktorá pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach je výskum účinku probiotík a ich schopnosti znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev (IBD). 

Do štvrtého ročníka môžu vedkyne svoje projekty prihlasovať od 1. januára až do 31. marca 2020 prostredníctvom webovej stránky  www.prezenyvovede.sk

Tešíme sa na projekty prihlásené v tomto ročníku. 

L'ORÉAL-UNESCO

Pre ženy vo vede na Slovensku

Pod záštitou svetovej organizácie UNESCO a spoločnosti L'Oréal odštartoval 4. ročník ojedinelého projektu Pre ženy vo vede. Slovenské vedkyne, z ktorých odborná porota vyberie 2 víťazky, odmenia ocenením vo výške 5 000 EUR. Súťaž je zároveň podporená spoluprácou so Slovenskou akadémiou vied a so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity.

Do tretieho ročníka sa zapojilo 24 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo celkom 12. So svojimi projektami predstúpili vedkyne 7. júna 2019 pred odbornú porotu. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a členom komisie bol tiež generálny riaditeľ spoločnosti L'Oréal Tomáš Hruška. Dve víťazky si na slávnostnom odovzdávaní cien 1. októbra 2019 v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5 000 Eur. Pre viac informácií o L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede  na Slovensku navštívte www.prezenyvovede.sk


Všeobecne o projekte L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede

Pôvodný program „L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy" vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien - vedkýň.  Program si celosvetovo kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry. Viac informácií o projekte Pre ženy vo vede nájdete na http://fondationloreal.com/categories/for-women-in-science/lang/en.
Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).  

O spoločnosti L'Oréal

Spoločnosť L'Oréal je oddaná kráse už viac ako 100 rokov. V rámci jedinečného medzinárodného portfólia skupiny L'Oréal sa vzájomne dopĺňa 36 rôznorodých značiek, ktoré v roku 2019 zaznamenali obrat 26,09 miliardy eur a zamestnávajú po celom svete viac ako 86 000 ľudí. Popredná svetová kozmetická spoločnosť L'Oréal zastúpená vo všetkých distribučných sieťach: na spotrebiteľskom trhu, v obchodných domoch, lekárňach a drogériách, kaderníctvach, v cestovnom maloobchode aj značkových a internetových predajniach. Stratégia spoločnosti L'Oréal je založena na výzkume a vývoji. Špecializovaný tím 3 993 výzkumných pracovníkov v centrách na celém svete sa snaží svojou prácou splniť kosmetické želania žien.
 

Súvisiace články

12.12.2017 12:17

Rétor v politike, politik v rétorike

PREHOVOR, ČLOVEK, TAK, ABY SOM ŤA VIDEL
04.11.2019 10:15

Halloween, Sviatok všetkých svätých, Dušičky: Ako to bolo u nás pôvodne?

Kulturológ Lukáš Šutor: Pamiatka zosnulých sa u predkresťanských Slovanov konala niekoľkokrát ročne
22.10.2019 13:16

Takmer 140 000 slovenských a českých žiakov pripravuje záložku do knihy pre svojho rovesníka

V rámci októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc si 139 566 slovenských a českých žiakov pripravuje záložku do knihy pre svojho rovesníka. Žiaci z 1 330 základných škôl, osemročných gymnázií a rôznych stredných škôl...