Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
22.10.2019 13:16

Takmer 140 000 slovenských a českých žiakov pripravuje záložku do knihy pre svojho rovesníka

V rámci októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc si 139 566 slovenských a českých žiakov pripravuje záložku do knihy pre svojho rovesníka. Žiaci z 1 330 základných škôl, osemročných gymnázií a rôznych stredných škôl od začiatku októbra vyrábajú záložky počas vyučovania, v školskom klube detí, v záujmových krúžkoch, v školských knižniciach alebo doma, aby ich do 31. októbra poslali svojim kamarátom z partnerských škôl.

Mladší žiaci sa usilujú na svojich záložkách znázorniť nejaký motív z ich najobľúbenejšej knihy, prípadne obľúbeného knižného hrdinu v súlade s témou List za listom – baví ma čítať. Naopak, stredoškoláci sa snažia na záložkách zachytiť tému Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Na rub záložky najčastejšie napíšu názov a meno autora knihy, krátku anotáciu literárneho diela, svoje poštové alebo mailové adresy či facebookové kontakty, aby mohli medzi sebou navzájom komunikovať.

Doplňujúcim programom výroby záložiek budú najčastejšie žiacke besedy o obľúbených knihách alebo besedy so spisovateľmi, čitateľské besiedky s pozvanými rodičmi či starými rodičmi žiakov, čitateľské maratóny, dramatizácie rozprávok, literárne kvízy a rozhlasové relácie s cieľom predstaviť celej školskej komunite pridelenú partnerskú školu. Rovnako sa budú v hojnom počte realizovať vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v Českej republike, alebo naopak, vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie slovenského jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v Slovenskej republike. Starší žiaci si budú navyše pripravovať aj prezentácie o najvýznamnejších osobnostiach formou krátkych referátov, slohových prác, powerpointových prezentácií alebo videí.

Do balíka budú mnohé školy vkladať aj priateľské listy, rozprávkové knihy, knihy s regionálnou tematikou, školské časopisy, cédečká so školskými speváckymi súbormi, propagačné materiály o škole, obci, meste či regióne alebo aj výrobky z hodín výtvarnej výchovy. Zopár škôl si už opäť naplánovalo osobné odovzdanie záložiek. Svoju partnerskú školu navštívia vyučujúci a vybraní žiaci zo Slovenskej republiky alebo z Českej republiky.

„Výroba a výmena záložiek okrem iného pomáha všetkým žiakom, teda aj žiakom, ktorí nie sú intelektuálne nadaní, alebo žiakom s mentálnym postihnutím či žiakom pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh, získať uznanie za svoju usilovnú prácu a svoj úspech zažiť spolu so svojimi rovesníkmi. Rovnako výtvarná činnosť pomáha žiakom rozvinúť jemnú motoriku, stimulovať vnímavosť a predstavivosť a umožňuje im uspokojiť ich estetické cítenie a rozvinúť emocionálnu inteligenciu," povedala odborná garantka projektov na podporu čítania Rozália Cenigová.

Uvedené projekty sú súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o uvedených projektoch nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

08.07.2018 11:16

Začína sa týždeň tvorivého písania Ars Šafarikiana 2018

Piaty ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov Ars Šafarikiana sa uskutoční v dňoch 9. až 13. júla 2018 v novozrekonštruovanom areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v histo...
27.09.2019 08:57

Európska noc výskumníkov prinesie do Bratislavy 15-ročného experta na umelú inteligenciu, ale aj americkú astronautku

Aj tento rok sa posledný septembrový piatok, 27. 9. 2019, pripojí päť slovenských miest k najväčšiemu vedecko-populárnemu podujatiu v Európe – Európskej noci výskumníkov. V Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košici...
15.07.2019 08:34

Falošný profil na sociálnej sieti láka od dievčat nahé fotografie, aj o tom je nový slovenský film Kto je ďalší?

Ako získať kompromitujúci materiál od neplnoletých osôb, je jednou z tém filmu s názvom Kto je ďalší? Aktuálna filmová snímka je nakrútená podľa skutočných aj keď kontroverzných príbehov. Ako námet slúžila aj reálna instagramov...