Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
18.05.2018 10:03

Učitelia budú aktívne riešiť školské problémy

7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google5 – najväčšie stretnutie učiteľov na Slovensku prinesie účastníkom celkom nový formát – Open Space Konferenciu.

Poučky hovoria o tom, že Open Space je účinný spôsob, ako urýchliť diskusie. Je to metodický nástroj, ktorý umožňuje samoorganizovaným skupinám akejkoľvek veľkosti riešiť komplexné problémy v krátkom čase, pričom hlavným cieľom stretnutia Open Space je zapojiť účastníkov do problémov, ktoré sa ich týkajú, na hlbokej a tvorivej úrovni. Súčasne platí podmienka, že program stanovujú a zodpovednosť zaň nesú samotní účastníci Open Space. 

Prístup Otvoreného priestoru vznikol v polovici osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Pri jeho začiatkoch stál Harrison Owen. Odvtedy si získal veľkú obľubu najmä kvôli prekvapivým výsledkom, dobrej atmosfére a zvýšeniu motivácie a participácie účastníkov, ktoré vyvoláva pri vhodnom použití. Obsahovo je stretnutie na začiatku dané základnou širokou témou, ktorá je vopred zadefinovaná. Po predstavení formátu stretnutia a princípov, ktorými sa proces riadi, si účastníci sami definujú svoje témy a otázky. Každý, kto zadefinuje tému diskusie, prezentácie či pracovnej dielne, sa stáva jej zvolávateľom a v paralelných samoorganizovaných skupinách prebieha väčšina programu. Z jednotlivých diskusií vznikajú zápisy, ktoré sa zverejňujú už počas podujatia na spoločnej výveske. 

„Metóda Open Space sa používa najčastejšie pri strategických diskusiách veľkých skupín, pri vytváraní vízie, pri konzultáciách so zainteresovanými odborníkmi, pri komunitnom plánovaní a pri hĺbkovom učení sa v konkrétnych problémoch. Preto veríme, že má svoje miesto aj na najväčšom stretnutí pedagógov na Slovensku, ktoré organizujeme už 7. a 8. júna 2018 v Hoteli SENEC**** v Senci v rámci 7. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google5," povedala Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. Ako dodala: „Učiteľom a riaditeľom škôl chceme dať priestor, aby boli nielen našimi poslucháčmi, ale aby sa tiež aktívne zapojili do formulácie svojich vlastných problémov a mali možnosť navrhnúť ich riešenie."

Premiéra formátu Open Space Konferencie bude v Senci prebiehať pod taktovkou dvojice lektorov: PhDr. Dušana Ondrušeka, PhD. a Karolíny Mikovej, PhD., ktorí ju nazvali:

Inovatívne nápady pre učiteľov a školy v náročných situáciách.

PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.  

 • Partners for Democratic Change Slovakia
 • Založil a vyše 20 rokov viedol organizáciu PDCS, o. z. (Partners for Democratic Change Slovakia). Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ. Trénersky, konzultačne a publikačne sa zameriava na oblasť alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a otázky spolupráce a dialógu, ako tréner a facilitátor doteraz pôsobil vo viac ako 50 krajinách. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh a odborných článkov o participatívnom učení, hlavne pre učiteľov a študentov. 

Karolína Miková, PhD.

 • Partners for Democratic Change Slovakia
 • Riaditeľka PDCS. Pôsobí aj ako trénerka a facilitátorka. Vyštudovala územné plánovanie na FA STU v Bratislave a doktorandské štúdium na Katedre politológie FFUK. Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných, rozvoj občianskej spoločnosti a medzisektorovú spoluprácu. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 30 krajinách sveta. 

Prihlásení účastníci sa môžu na Open Space Konferenciu stále prihlásiť a zvoliť si ju v rámci individualizovaného programu ako jednu zo svojich aktivít. Bude sa konať v piatok od 9.00 do 10.30 hodiny a po krátkej prestávke bude jej program pokračovať od 11.15 do 12.45 hodiny.

Na čom je postavené stretnutie Open Space?

Stretnutie Open Space sa riadi štyrmi princípmi a zákonom dvoch nôh. Štyri princípy sú: 

 • Ktokoľvek prichádza, sú to tí správni ľudia. 
 • Čokoľvek sa stane, je to jediné, čo sa mohlo stať. 
 • Kedykoľvek to začne, je to ten správny čas. 
 • Keď je koniec, je koniec – keď nie je koniec, nie je koniec. 

Zákon dvoch nôh znie: 

Ak zistíte, že do diskusie ničím neprispievate a nič sa neučíte, presuňte sa tam, kde to neplatí. 
Pomocou štyroch princípov a jedného zákona sa počas stretnutia účastníci môžu neustále voľne presúvať, diskutovať v malých skupinách, dochádzať k záverom a námetom, o ktorých sa informujú medzi skupinami.

Stretnutie Open Space sa riadi nasledujúcim procesom: 

 • Skupina sa stretne a facilitátor poskytne prehľad procesu a vysvetlí ho. 
 • Facilitátor vyzve ľudí s témou na diskusiu, aby predstúpili do kruhu, zapísali ju na hárok papiera a oznámili tému skupine. Títo účastníci sa označujú ako „zvolávatelia". 
 • Zvolávateľ umiestni svoj papier na stenu a zvolí si čas a miesto diskusie. Takto sa postupuje, až kým nie sú na programe žiadne ďalšie témy. 
 • Skupina sa potom rozíde a pristúpi k stene s programom, na ktorej sú uvedené rôzne témy na diskusiu. Účastníci si poznačia čas a miesto diskusií, do ktorých sa chcú zapojiť. 
 • Prebiehajú diskusné stretnutia v skupinách. Každá si stanoví zapisovateľa, ktorý zachytáva dôležité body. Do konca stretnutia Open Space sa všetky zápisy zhrnú do jedného dokumentu. 
 • Skupina ukončuje stretnutie Open Space v záverečnom kruhu, v ktorom sa účastníci delia o svoje pripomienky, postrehy a záväzky vyplývajúce z procesu. 
 • KOMPLETNÝ PROGRAM KONFERENCIE UČITEĽ NIE JE GOOGLE 5 NÁJDETE TU.

  Galéria

  Súvisiace články

  22.12.2018 18:59

  Ministerka Martina Lubyová sa oboznámila s postupom rekonštrukcie ŠD Mladá Garda

  Rekonštrukcia izieb vysokoškolského internátu Mladá Garda patriaceho Slovenskej technickej univerzite v Bratislave je v plnom prúde. Presvedčila sa o tom v rámci kontrolného dňa aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR...
  07.08.2019 10:20

  Historický rekord! Až 86 kín nasadí nový slovenský film „Kto je ďalší?“ v premiérový víkend!

  Film Kto je ďalší? bude premietať viac kín ako veľké americké blockbustre. Nepremietajú ho len kiná, ktoré sú zatvorené alebo v rekonštrukcii. V prvý, premiérový víkend (22.-25. august 2019) to bude historicky najväčší počet sl...