Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
07.05.2017 09:45

Vedci zo Slovenskej technickej univerzity pomáhajú Gruzínsku zlepšovať kvalitu vôd

BRATISLAVA - Slovenská technická univerzita pomáha Gruzínsku v rámci projektu SlovakAid zlepšovať bezpečnosť a kvalitu vôd. Cieľom je vyškoliť odborníkov na monitoring povrchových vôd v súlade s pravidlami Európskej únie, skvalitniť používané analytické metódy a pomôcť pri príprave legislatívy, ktorá sa týka monitoringu a využívania vôd. Slovenská technická univerzita o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Ilustračné  foto, zdroj: stuba.sk

Gruzínsko má na svojom území významné sladkovodné aj morské vodné zdroje. Čelí tak výzvam, ktoré vyplývajú z jeho členstva v komisii Čierneho mora, do ktorého sa vlievajú významné gruzínske rieky. Na riešenie problémov v oblasti ochrany a využívania vodných zdrojov v krajine, potrebuje Gruzínsko kvalitné prístrojové zariadenie, analytické postupy a vyškolený odborný personál. Tomu má pomôcť projekt, ktorý rieši tím Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s gruzínskou Národnou agentúrou životného prostredia. Projekt spustili odborníci začiatkom tohto roka a potrvá do mája 2018. Je pokračovaním projektu, ktorý zaviedol v krajine pravidlá a postupy v oblasti hodnotenia biologického stavu vôd. Aj na tomto projekte sa podieľali experti z STU.

Ivan Špánik z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU hovorí, že v Gruzínsku dosiaľ neuskutočnili podobný rozsiahly projekt v oblasti monitoringu chemického znečistenia vôd, hoci domáca Národná agentúra životného prostredia bola súčasťou niekoľkých projektov na vybudovanie prístrojovej infraštruktúry. „Momentálne tak agentúra dokáže kvalifikovane stanovovať približne 80 percent požadovaných chemických zlúčenín definovaných v Rámcovej smernici o vode. Bohužiaľ, v týchto projektoch neboli vyčlenené dostatočné financie na zaškolenie personálu či zavedenie analytických metód, metód úpravy vzorky a zabezpečenia kvality poskytovaných údajov," pomenoval Špánik oblasti, na ktoré sa chcú odborníci v rámci projektu sústrediť.

 

SITA

Súvisiace články

05.05.2020 10:29

AMAVET zorganizoval JUNIOR INTERNET aj napriek krízovej situácii

15. ročník súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET sa uskutočnil online prostredníctvom videokonferencie
29.05.2019 17:43

Dni záhrad na zámku Schloss Hof: zážitok nielen pre milovníkov flóry

30. mája až 2. júna 2019 bude zámocký areál Schloss Hof prekypovať kvetinovou nádherou.