Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
22.02.2018 10:00

Veľká praveká súťaž pre základné školy

Získajte „praveký“ zájazd pre Vašu triedu do Múzea praveku Slovenska v Bojniciach - 8. ročník celoslovenskej súťaže pre základné školy

Tento školský rok získajú zájazd do Múzea praveku v Bojniciach 3 triedy žiakov

Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach vyhlasuje ku dňu 3. január 2018 Veľkú pravekú súťaž pre školy (8. ročník súťaže). Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné školy na území Slovenskej republiky do termínu 31. marec 2018. Z jednej základnej školy môže súťažiť ľubovoľný počet tried žiakov, do súťaže sa môžu zapojiť žiaci ktorýchkoľvek ročníkov.

Jedna trieda žiakov (t.j. jeden súťažný kolektív = max. 40 detí) posiela e-mailom správne riešenie pravekej súťažnej úlohy spoločne (iba v jednom e-maili za celú triedu)

_______________

Organizátor súťaže v rámci hlavnej ceny poskytne 3 výhercom dopravu autobusom z miesta ich základnej školy do Bojníc a naspäť (v rámci 1 dňa) + vstup do Múzea praveku Slovenska a absolvovanie zaujímavého pravekého vzdelávacieho programu Praveké tvorivé dielne v rámci sezóny múzea roku 2018 + veľkú závesnú tabuľu „Pravek – vývoj človeka" od spoločnosti PUBLICOM. 

_______________

*a to všetko v symbolickej hodnote 5,- Eur (t.j. kolektív 1 triedy žiakov zaplatí za cenu spolu iba 5,- Eur). 

Cieľom súťaže je podnietiť u detí záujem o históriu našej krajiny, kde všetci žijeme, zároveň rozvíjať ich tvorivosť, samostatnosť a kreativitu, tímovú spoluprácu v kolektíve a tiež hrdosť na dejiny nášho Slovenska, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou histórie Európy i tohto sveta. Prajeme Vám mnoho zdaru pri plnení súťažnej pravekej úlohy :)


Podmienky súťaže:

 • Súťaží celá jedna trieda žiakov ako jeden súťažný kolektív (= maximálne 40 detí)
 • Súťažný kolektív má za úlohu vypracovať správne pravekú súťažnú úlohu. Správnu odpoveď pošlite v jednom e-maili na adresu Múzea praveku Slovenska v Bojniciach: muzeumpraveku@muzeumpraveku.sk najneskôr dňa 31.3.2018.
 • Zlosovanie o 3 hlavné ceny súťaže sa uskutoční dňa 6.4.2018 v Bojniciach. Výsledky súťaže (3 výhercovia hlavnej ceny) budú uverejnené na web stránkach múzea www.muzeumpraveku.sk dňa 9.4.2018. Výhercovia hlavnej ceny budú kontaktovaní organizátorom súťaže písomne, cenu si môžu uplatniť v rámci sezóny múzea roku 2018.
 •  

  Praveká súťaž pre základné školy - praveká súťažná úloha:

   

  Žil medzi neandertálcami v Bojniciach šaman?

   

  V areáli Prepoštskej jaskyne (dnešné Múzeum praveku) bola objavená malá priechodná travertínová jaskynka, ktorá mohla počas života neandertálcov slúžiť ako príbytok šamana.

  Kto to bol praveký šaman? Aké mal úlohy, spoločenské postavenie, čo predstavoval pre svojich súkmeňovcov? Bol pre nich dôležitý? Ak áno, v čom? Je ešte mnoho nezodpovedaných otázok z pravekých dejín tohto sveta... 

  Praveká súťažná úloha: spoločne porozmýšľajte, aké úlohy mohol mať praveký šaman počas života neandertálcov v Bojniciach, čo pre svojich súkmeňovcov predstavoval, v čom mohol byť pre nich dôležitý... Nakreslite (každý žiak), ako mohol vyzerať, ako mohla byť vyzdobená jeho praveká šamanská jaskynka. Potom spoločne vaše kresby pospájajte (napr. zlepte lepiacou páskou, môžete si ich vystaviť na nástenke). Pri riešení pravekej súťažnej úlohy použite svoju kreativitu a predstavivosť.

  S vašimi kresbami sa odfoťte a jednu spoločnú fotku (veľkosť max. 2 MB) nám pošlite e-mailom na adresu: muzeumpraveku@muzeumpraveku.sk 

  Nezabudnite prosím do e-mailu uviesť údaje: 

  • názov základnej školy: ...
  • poštová adresa základnej školy: ... 
  • súťažiaca trieda + meno pedagóga (kontaktná osoba 
  • zastupujúca súťažiacu triedu): ... 
  • kontaktná e-mail adresa + telefonický kontakt: ... 

  Tešíme sa na vaše praveké šamanské kresby :)

  Súvisiace články

  29.03.2018 09:07

  JUNIOR INTERNET CHCEME ZAŽIŤ OPÄŤ

  Na odrazový mostík do online sveta z AMAVET-u prišlo 71 finalistov – mladých slovenských talentov
  08.03.2018 10:38

  Vychádza nové číslo zábavno-edukačného časopisu KOZMIX

  V poradí 4. vydanie obľúbeného zábavno-vzdelávacieho časopisu KOZMIX, určeného žiakom na 1. stupni základných škôl práve vyšlo. Časopis, s ktorým mnohí učitelia pracujú priamo na vyučovaní už druhý rok, prináša opäť zaujímavé t...
  27.09.2018 09:28

  O kaligrafii v SNM

  Workshop japonskej kaligrafie s pani Seiko Kawashima Jakubáčovou