Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
02.12.2019 09:15

Video ako nástroj vzdelávania. Áno či nie?

Dnešní žiaci trávia značnú časť voľného času pred obrazovkami počítačov, tabletov a mobilných telefónov. Informácií je v online priestore prebytok a zaujať pozornosť mladých ľudí je čoraz ťažšie. Ako efektívny prvok sa čoraz viac javí video. Dokážeme ho však zaradiť do bežného vyučovania tak, aby skutočne plnilo ciele vzdelávania?

Kvalitné video je cenným zdrojom informácií. Dokážeme ním povedať veľa v krátkom čase. Navyše spôsobom, ktorý je pre žiakov atraktívny a v dnešnej digitálnej dobe absolútne prirodzený. Samozrejme, základným predpokladom je, že s ním žiaci dokážu aktívne pracovať, nielen pasívne prijímať obraz a zvuk. Pre každého učiteľa to môže byť výzva – ako zmysluplne implementovať túto pomôcku do vyučovania?

Nie je video ako video

Audiovizuálneho obsahu je na internete obrovské množstvo. Toho skutočne kvalitného, s potenciálom prinášať nové vedomosti a rozširovať obzory, je už oveľa menej. Zároveň platí, že vzdelávacie video by malo byť skôr krátke, úderné. Skrátka také, aby dokázalo udržať pozornosť žiackeho publika. Jednou z možností učiteľa je vyhľadávať relevantný obsah online, čo však vyžaduje určitý čas na overenie faktov či zdroja informácií.

Druhou možnosťou sú Fenomény sveta

V uplynulom roku sa do slovenských škôl dostal nový školský predmet, ktorého ústredným prvkom sú vzdelávacie videá od BBC. Ten, kto pozná produkciu tejto svetoznámej spoločnosti, vie, že sú zárukou prvotriednej kvality. Fenomény sveta ponúkajú dovedna 450 starostlivo vybraných klipov, ktoré sú skvelým nástrojom na zaujatie a motivovanie žiakov. 
Rozsiahla videoknižnica je rozdelená do 5 celkov a kopíruje obsahové zameranie medzipredmetových tém Fenoménov sveta: voda, slnko, vzduch, kultúra a komunikácia. Videá sú súčasťou vzdelávacích modelov, v ktorých tvoria podklad mnohých zážitkových aktivít. V digitálnom prostredí sú doplnené o interaktívne cvičenia, ktorých úlohou je preveriť, či žiaci porozumeli informáciám vo videu.

 

Rozvoj komunikačných zručností

Všetky vzdelávacie videá sú ponechané v pôvodnom znení s možnosťou zapnutia anglických či slovenských titulkov. Vďaka tomu žiaci nielen nadobúdajú nové vedomosti, ale zároveň sa zdokonaľujú v cudzom jazyku. „Pôvodné dokumentárne filmy boli pripravované pre širokú verejnosť s cieľom popularizácie prírodných a sociálnych vied, ako aj aktuálnych poznatkov o svete. Ich jazyk niekedy komplikované koncepty zjednodušuje tak, aby bol obsah prístupný a zrozumiteľný širokým masám. Vrátane žiakov na druhom stupni základných škôl," vysvetľuje Ján Machaj, jeden z tvorcov Fenoménov sveta a riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB, ktorá produkt vytvorila.

Vzdelávacie videá oceňujú učitelia aj žiaci

Najdôležitejšie je, ako sa na túto vzdelávaciu pomôcku pozerajú samotní pedagógovia a ich žiaci. Prieskum realizovaný na školách, ktoré si už vyskúšali vyučovanie s Fenoménmi sveta, hovorí jednoznačne v prospech videí, ako relevantného nástroja na odovzdávanie vedomostí žiakom. Z opýtaných učiteľov sa až 96 % vyjadrilo, že videá považuje za atraktívne, 98 % ich považuje za obsahovo pestré a 94 % za zrozumiteľné. A čo žiaci? Tí sa takmer jednohlasne (98 %) zhodli v tom, že sa im vzdelávacie videá od BBC páčia. Aj vďaka tomu ohodnotila väčšina z nich (79 %) učenie s Fenoménmi sveta známkou 1.

Fenomény sveta sú dôkazom, že video môže byť mimoriadne efektívnou pomôckou pre každého pedagóga, ktorý má chuť učiť moderne a inovatívne. Ak chcete patriť medzi nich alebo sa chcete dozvedieť viac o Fenoménoch sveta, navštívte www.fenomenysveta.sk.

Súvisiace články

29.07.2019 09:46

Ako dobre poznáte vašu pracovnú zmluvu?

Jednou z hlavných tém odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR je problematika obchodovanie s ľuďmi. Aj práve preto sme sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania ľudí za účelom obchodovania s ľuďmi ...
13.03.2018 18:14

Čítate knihy? Tu je 7 dôvodov, prečo by ste mali

Marec, mesiac knihy, si pripomíname od roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu, slovenského popularizátora čítania. Počas svojho života (1796 – 1880) motivoval bežných ľudí k čítaniu, zachránil množstvo kníh pred spálením a prispel...
12.07.2019 13:53

Jediný jazykový festival na Slovensku je späť už o necelé tri mesiace!

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý každoročne spadá na 26. septembra, sa už po druhýkrát uskutoční jediný festival svojho druhu na Slovensku: LingvaFest’2019. V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave si ted...