Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
13.07.2020 16:01

Vyskúšajte nový Europass!

Nový Europass - komplexné riešenie na podporu zamestnanosti, celoživotného vzdelávania a mobility v EÚ.

1. júla 2020 Európska komisia spustila nový a modernizovaný Europass, ktorý poskytuje užitočné nástroje a informácie na riadenie kariéry a vzdelávania sa v rýchlo sa meniacom svete.

Spustenie novej platformy Europass bolo naplánované tak, aby sa časovo zhodovalo s predstavením európskeho programu v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Nový Europass ponúka všetkým vekovým kategóriám v rôznych etapách života online nástroje a informácie, ktoré pomáhajú pri dokumentovaní, prezentovaní a pochopení zručností a kvalifikácií, a podporujú tak mobilitu v Európe za účelom vzdelávania a zamestnania.

Integrovaný, prehľadný a moderný systém

Europass sa stáva praktickým nástrojom, v ktorom si môžu užívatelia zaznamenať všetky svoje zručnosti, kvalifikácie, záujmy a skúsenosti a ukladať si svoje elektronické dokumenty súvisiace s pracovnou kariérou. Na základe údajov v online portfóliu portál ponúka používateľom personalizované návrhy kurzov a pracovných miest v Európe. V časti Moja knižnica môžu užívatelia ukladať súbory (certifikáty, diplomy, osvedčenia, obrázky) v stále dostupnom a zabezpečenom priestore.

Pôvodná funkcia online editora na prípravu životopisov a motivačných listov bola rozšírená aj o možnosť zdieľať tieto a ďalšie dokumenty podľa vlastného výberu priamo so zamestnávateľom alebo ich publikovať na niektorom z top medzinárodných pracovných portálov. 

Všetky nástroje sú bezplatné a k dispozícii v 29 jazykoch. 

Rozbehnite svoju kariéru s EUROPASSOM a zaregistrujte sa!
 

„Ľudia musia byť informovaní o potrebách na trhu práce a zručnostiach, po ktorých je dopyt, aby mohli robiť zodpovedné rozhodnutia o svojej budúcej vzdelávacej a profesijnej dráhe." 
(Európska komisia, 2020)

K európskej platforme Europass v tomto roku pribudla aj slovenská stránka www.europass.sk, na ktorej slovenskí užívatelia môžu nájsť ďalšie nástroje používané pri plánovaní a rozvoji svojej mobility, štúdia, odbornej praxe alebo zamestnania, najmä:

  • registračné čísla na vydanie dokumentu Europass-mobilita,
  • dodatky k vysvedčeniu a osvedčeniu vydávané ku kvalifikáciám v SR,
  • informácie o podujatiach Národného centra Europass v SR.

 

V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte:

Národné centrum Europass v SR
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Tel.: 0911 610 115
Email: europass@siov.sk
www.europass.sk
 

Súvisiace články

22.12.2018 19:27

Zigo Milan: Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili. Bratislava, Iris 2018, 511 s.

Posledná monografia profesora Milana Ziga, ktorý pôsobil na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave 50 rokov. Monografia vyšla takmer presne o rok po tom, čo sme sa s profesorom Zigom navždy roz...
08.09.2017 14:49

MAKS, celoslovenská matematická on-line súťaž pre všetkých, ktorým to páli

MAKS však nehľadá iba matematické talenty. Je určený všetkým, ktorí si chcú trénovať myslenie a zažiť radosť z objavu a úspechu. Netradičné zaujímavé úlohy prebudia zvedavosť aj u tých, ktorí často odolávajú "školskej" matemati...
17.09.2019 09:22

Festival vedy a techniky AMAVET 2019 – 22. ročník

Objavovanie talentov v prírodných vedách