Späť na zoznam
Externé
Autor: Soňa Kaletová
21.12.2020 16:16

Výstava Odvrátená strana Slovenska v SNM

Otvorenie novej výstavy s autorským sprievodom online
Slovenské národné múzeum, v spolupráci s prírodovedcom, fotografom a dokumentaristom Tomášom Hulíkom, pripravilo výstavu o súčasnom stave kultúrneho a prírodného dedičstva na Slovensku – Odvrátená strana Slovenska. Slávnostné otvorenie online, spojené s autorským sprievodom výstavou, bolo možné sledovať na YouTube Slovenské národné múzeum / SNM a na Facebooku inštitúcie dňa 17. decembra 2020 o 17.00 h.

Slovensko vie byť čarovné. Naši predkovia po stáročia pretvárali podobu krajiny. Ľudia si postupne z okolitej prírody brali čoraz viac. Krajec, ktorý sme si zo svojho okolia napokon odkrojili spôsobil, že Slovensko má dnes aj svoju odvrátenú tvár.

Výstavnému projektu v Slovenskom národnom múzeu predchádzalo desať rokov práce autora na rovnomennom filmovom dokumente. „Výstava prostredníctvom 230 fotografií , ortofotomáp a faktografického materiálu ukazuje stav krajiny, kde totalitný režim zanechal stopy na stave životného prostredia, hmotnej kultúry, ale aj v myslení ľudí a vedomí celej spoločnosti. Toto dedičstvo je tak veľké, že sme ho ani tridsať rokov po Nežnej revolúcii nedokázali eliminovať," hovorí autor výstavy Tomáš Hulík.

Konfiškácie pôdy, majetku a znárodnenie po roku 1948 popretŕhali vzťahy človeka k dedovizni, vlastnej roli, chalupe, obci, ako aj k pamiatkam, ktoré si predkovia po stáročia odovzdávali z generácie na generáciu. Živelný rozmach industrializácie v 50. rokoch 20. storočia spôsobil závažné environmentálne záťaže životného prostredia.

Vyrástli betónové monumenty v štýle socialistického realizmu. Vzniklo aj množstvo unikátnych architektonických diel, ale náš vzťah k nim je rozpačitý. Vysoké prevádzkové náklady a nevyhovujúce technológie veľkorysých realizácií bránia ich súčasnému využitiu. Chátrajú a stávajú sa korisťou developerov. Pamiatky našej viac ako tisícročnej histórie zasiahli rovnaké dejinné zvraty. Rodové sídla šľachty – hrady, zámky a kaštiele, sa bez svojich majiteľov stali predmetom drancovania, sídlami polepšovní, starobincov a skladov jednotných roľníckych družstiev. Novú nádej nepriniesli ani reštitúcie po roku 1989. V podobnej situácii sa nachádza aj kultúrne dedičovo v rukách štátu. Každá štvrtá národná kultúrna pamiatka je v súčasnosti narušená či v dezolátnom stave. Pôvodné slovenské dediny, osady a lazy vymierajú. V krajine minerálnych žriedel dochádza k devastácii vzácnych kúpeľných objektov.

V súčasnosti pokračujeme v negatívnych tendenciách systémom – po nás potopa. Väčšinu potravín dovážame, teda nechováme a nepestujeme. Ornú pôdu, pasienky a lesy meníme na stavebné parcely. Ničíme vzácne biotopy a prirodzené prostredie chránených druhov. Suroviny vyvážame do zahraničia a hotové výrobky dovážame späť. Konzumujeme, znečisťujeme a vo veľkom hromadíme odpad.

Odvrátená strana Slovenska je príbehom o tom, čo sme zdedili, stratili a čo na tomto našom Slovensku vlastne všetci robíme. Toto dedičstvo nás poznačilo viac, než sme si schopní priznať. Jeho stopy sú všade okolo a predovšetkým v nás.

„Výstava Tomáša Hulíka je smutným obrazom súčasnosti. Ukazuje náš vzťah k prírodným i kultúrnym pamiatkam a spôsob, ako sa staviame k najväčším hodnotám našich predkov. Je nesmierne poučná pre nás všetkých. Budem rád za každého návštevníka, v ktorom vyvolá emócie a odhodlanie tento stav zvrátiť", uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Výstavný projekt v sídelnej budove SNM v Bratislave, doplnený o rovnomenný filmový dokument a niekoľko zbierkových predmetov z múzeí SNM i od súkromných zberateľov, je možné v bežnom prevádzkovom režime múzea navštíviť od 17. decembra 2020 do 23. mája 2021.

Zdroj text: Zuzana Vášáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie

Zdroj foto: Zuzana Vášáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie

Súvisiace články

31.07.2017 08:08

HOKEJ: SZĽH využije dotáciu od štátu na infraštruktúru a mládež

BRATISLAVA  -Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) plánuje využiť osobitnú finančnú dotáciu vo výške 4 125 000 eur od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj infraštruktúru a podporu mládežníckeho hokeja. „Ch...
15.03.2019 08:41

Koncom marca štartuje TOUR de ERA

Výskumníci, akademici, podnikatelia, ale aj záujemcovia z verejného či neziskového sektora majú v najbližšom období možnosť dozvedieť sa o programoch takzvaného Európskeho výskumného priestoru (ERA) viac. Navyše získajú praktic...
21.06.2019 09:38

Ocenenie Učiteľ Slovenska prináša príbehy inšpiratívnych pedagógov

Na Slovensku máme veľa aktívnych učiteľov, ktorí sa rozhodli o svoje skúsenosti a dosiahnuté výsledky podeliť nielen so svojimi kolegami, ale aj s verejnosťou. 70 pedagógov sa zapojilo do 2. ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska, k...