Späť na zoznam
Externé
Autor: Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
14.09.2018 14:38

Výstava výtvarných prác študentov SSUŠAT

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby bude prezentovať výstavu výtvarných prác študentov na tému HOMMAGE à KLIMT, SCHIELE, MOSER v CC Centre v Petržalke 4. - 24.10.2018 vernisáž 4.10.2018 o 14 h.

V roku 1918 skolila zákerná španielska chrípka (samozrejme, nechcem relativizovať mnoho tisíc mŕtvych, ktorých si táto choroba vyžiadala po celej Európe) troch významných rakúskych  výtvarníkov:  Gustava Klimta, Egona Schieleho a Kolomana Mosera. Zhodou okolností boli všetci traja významnými predstaviteľmi Viedenskej secesie.

Napriek tomu, že ich spájala príslušnosť k poslednému výtvarnému slohu, každý z nich si niesol vlastné črty svojej výtvarnej tvorby. „Ľúbivý" dekoratívny štýl, mnohokrát s množstvom zlatých políčok je typický pre Klimta. Expresívna poloha zobrazovania ľudského tela s dominantnými obrysovými linkami  a častokrát s erotickým podtónom – to je len letmo načrtnutá tvorba Egona Schieleho. Na rozdiel od predošlých dvoch výtvarníkov (isto sa nedá poprieť zvláštny dekoratívny svet, predovšetkým jeho figurálnych malieb s jemu vlastnou svietivou farebnosťou), zasvätil Koloman Moser užitému umeniu v rôznych oblastiach, ktoré zahŕňali plagátovú tvorbu, tvorbu nábytkov, rôznych doplnkov do domácnosti, až po oblasť textilného dizajnu.

Nebudem na tomto mieste popierať rozporuplnosť hodnotenia významu secesie, najmä smerom k modernému a avantgardnému umeniu. Svojou podstatou skôr oslovoval tento sloh mondénnu meštiacku spoločnosť, isto však tvorba mnohých secesných autorov niesla v sebe presahy hodné dejín výtvarného umenia a v krajnom prípade (nechcem, aby to vyznelo dehonestujúco) rozšírili pole výtvarného umenia svojim jedinečným, ľahko rozpoznateľným výtvarným prejavom.

V každom prípade, tak ojedinelá šanca, ktorá sa nám (myslím tým našu školu) naskytla týmto pripomenutím si storočnice od úmrtia týchto troch významných výtvarníkov (svojou tvorbou pravdepodobne presahujúcich aj Európsky horizont), možnosť reagovať vo vyučovacom procese prierezovo naprieč všetkými učebnými odbormi,  je neprehliadnuteľná. Už len bezprostredná blízkosť a dostupnosť Viedne, kde možno vidieť diela týchto autorov „na živo" v Leopoldovom múzeu, Belvedéri či Albertine v príprave na tento projekt a poznávacej fáze, Schieleho spätosť z Českým Krumlovom poskytuje nemalý zdroj inšpirácie k následným aktivitám študentov.

V projekte HOMAGE a KLIMT, SCHIELE, MOSER, by sme radi v živej komunikácii s rôznorodou tvorbou týchto autorov reagovali prácou našich študentov, ktorí študujú na našej škole: Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby (SSUŠAT). Žiaci u nás študujú v odboroch Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn a Zvuková a obrazová tvorba. Tento tvorivý dialóg je svojim spôsobom odsúdený na úspech, hlavne vďaka výraznosti, zrozumiteľnosti a výtvarnej bohatosti diel Klimta, Schieleho a Mosera. Tento projekt na našej škole poskytuje jednotiaci aspekt, ktorý previaže jednotlivé odbory, ale aj poskytne materiál na vzájomnú diskusiu medzi učiteľmi, medzi učiteľmi a žiakmi, či žiakmi vzájomne. Poskytne živú pôdu na koexistenciu zdanlivo protichodných kategórií, akými sú „vysoké" umenie – úžitkové umenie, realita a dekoratívnosť, umelecké remeslá – priemyselná výroba, pekné – škaredé a mnoho ďalších v dialektickom rozpore prepojených kategórií, ktoré v sebe zahŕňajú dynamický pohľad na umenie a na život, ktorého súčasťou by umenie isto malo byť.

Mgr. Ján Mózer, riaditeľ Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby

Súvisiace články

26.09.2018 10:08

Festival vedy a techniky AMAVET 2018. Príležitosť pre talenty v prírodných vedách

Celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 bude opäť jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. História festivalu sa v tomto roku prehupne do tretieho desaťročia. Právom možno konštatovať, ...
04.10.2019 12:50

Učiteľom Slovenska 2019 sa stal Peter Pallo z Trstenej

Na vyučovaní pre svojich žiakov pripravuje najrôznejšie aktivity. Zoznamuje ich s modernými technológiami, využíva ale aj klasické pracovné zošity. Vyučovanie spestruje hrou na harmoniku a nezabúda ani trávenie času uprostred k...
10.07.2017 08:49

Náklady študenta na život v Londýne

V dnešnom blogu by som vám chcel detailnejšie priblížiť, koľko prostriedkov by si mal človek pripraviť, ak by chcel študovať na vysokej škole v Londýne. Výdavky som rozdelil do štyroch základných kategórií – školné, ubytovanie,...