Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
14.02.2018 17:43

Záujem Slovákov o doučovateľov výrazne rastie

Ide najmä o príležitosť pre učiteľov zlepšiť si svoj plat.

Slovenské domácnosti vyhľadávajú doučovateľov stále viac. Dopyt po nich stúpol za posledné dva roky na viac ako dvojnásobok. Táto príležitostná práca je vhodná najmä pre učiteľov, ktorí si dokážu popri svojom zamestnaní slušne privyrobiť. 

Doučovanie detí, upratovanie, či varovanie detí

Ešte pár rokov dozadu bolo úplnou samozrejmosťou, že slovenské rodiny zvládali robiť všetko samé. Dnes je to už inak. Mnohokrát sa ukazuje, že práca na plný úväzok a skutočnosť, že matky už nie sú iba ženami v domácnosti, ale tiež prispievateľkami financií spôsobili, že rodiny nechávajú čoraz častejšie tieto bežné domáce práce na druhých. 

Vyzerá to tak, že spomenuté platí aj pre doučovanie. Dopyt po pomocníkoch pre žiakov a študentov, ktorí by mali pomôcť s učivom razantne stúpa. Portál Domelia.sk zaznamenal za posledné dva roky nárast v počte inzerátov, v ktorých hľadali domácnosti takúto pomoc až o 111 percent

Dopyt rastie spolu s ponukou

Zaujímavosťou však je, že Domelia.sk eviduje za posledné obdobie taktiež nárast v ponuke. Kým v roku 2016 evidoval portál 744 pomocníkov, v roku 2017 ich bolo 828. Slovenské domácnosti tak môže tešiť, že ich záujem nie je iba jednostranný.

 Počet doučovateľov na portáli Domelia.sk

2015 795
2016 744
2017 828

Zdroj: Domelia.sk


Doučovatelia ponúkajú na portáli najčastejšie pomoc v predmetoch, ako je matematika, slovenský jazyk, chémia, fyzika, či dejepis. V ponuke je taktiež doučovanie cudzích jazykov. Drvivá väčšina ľudí ponúka pomoc najmä s anglickým a nemeckým jazykom, rodiny však môžu využiť aj doučovateľov španielčiny, ruštiny, poľštiny a ďalších jazykov. 

Rodiny, ktoré vyhľadávajú doučovateľov pre svoje deti žiadajú najmä odbornosť a znalosť v danej problematike. Rovnako dôležitý je tiež spôsob prednášania, pochopenia a spôsob práce so žiakom, či študentom. Z tohto dôvodu sa ako najlepší doučovatelia ukazujú najmä učitelia. 

Zaujímavé privyrobenie si

Pre nich je doučovanie zaujímavé najmä z toho dôvodu, že ide o činnosť, ktorá úzko súvisí s ich pracovnou činnosťou a je to istá forma sebarealizácie a napredovania vo svojej odbornosti.

Celkové priemerné platy v školstve ( v eur)

Vysokoškolský pedagóg 1 096,27
Učiteľ základnej školy 889,25
Učiteľ strednej školy 904,32
Učiteľ základnej umeleckej školy 698,83

Zdroj: Platy.sk

___________
 
Práca učiteľov je na Slovensku dlhodobo označovaná ako platovo poddimenzovaná. Napríklad učiteľ základnej školy zarobí podľa stránky Platy.sk v priemere iba 889 eur v hrubom. V porovnaní s priemerným platom vysokoškolsky vzdelaného človeka je to o 60 percent menej. 

__________
 

Zdroj: Nikola Richterová

Súvisiace články

08.03.2018 13:57

Festival horského filmu a dobrodružstva ponúkne množstvo zážitkov z prírody

Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto 2018 opäť ponúkne množstvo zážitkových filmov a osobných stretnutí s ich aktérmi a tvorcami. Jeho 19. ročník sa uskutoční od 21. do 25. marca v nových priestoroc...
04.10.2019 08:21

CK Slniečko: Pobyt pre školu vám pripravíme presne podľa vašich požiadaviek.

Cestovná kancelária Slniečko patrí k tradičným poskytovateľom detskej rekreácie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Na trhu sme od roku 1996 a za toto obdobie sme sa stali lídrom na trhu. V uplynulom školskom roku naše slu...
30.01.2019 08:07

Seredské svedectvá: podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu

Dňa 7. februára 2019 o 17.00 hod. sa v Historickej aule Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutoční premiéra krátkych filmových dokumentov s výpoveďami ľudí, ktorí prežili holokaust. Podujatie pripravila Ka...