Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
14.02.2018 17:43

Záujem Slovákov o doučovateľov výrazne rastie

Ide najmä o príležitosť pre učiteľov zlepšiť si svoj plat.

Slovenské domácnosti vyhľadávajú doučovateľov stále viac. Dopyt po nich stúpol za posledné dva roky na viac ako dvojnásobok. Táto príležitostná práca je vhodná najmä pre učiteľov, ktorí si dokážu popri svojom zamestnaní slušne privyrobiť. 

Doučovanie detí, upratovanie, či varovanie detí

Ešte pár rokov dozadu bolo úplnou samozrejmosťou, že slovenské rodiny zvládali robiť všetko samé. Dnes je to už inak. Mnohokrát sa ukazuje, že práca na plný úväzok a skutočnosť, že matky už nie sú iba ženami v domácnosti, ale tiež prispievateľkami financií spôsobili, že rodiny nechávajú čoraz častejšie tieto bežné domáce práce na druhých. 

Vyzerá to tak, že spomenuté platí aj pre doučovanie. Dopyt po pomocníkoch pre žiakov a študentov, ktorí by mali pomôcť s učivom razantne stúpa. Portál Domelia.sk zaznamenal za posledné dva roky nárast v počte inzerátov, v ktorých hľadali domácnosti takúto pomoc až o 111 percent

Dopyt rastie spolu s ponukou

Zaujímavosťou však je, že Domelia.sk eviduje za posledné obdobie taktiež nárast v ponuke. Kým v roku 2016 evidoval portál 744 pomocníkov, v roku 2017 ich bolo 828. Slovenské domácnosti tak môže tešiť, že ich záujem nie je iba jednostranný.

 Počet doučovateľov na portáli Domelia.sk

2015 795
2016 744
2017 828

Zdroj: Domelia.sk


Doučovatelia ponúkajú na portáli najčastejšie pomoc v predmetoch, ako je matematika, slovenský jazyk, chémia, fyzika, či dejepis. V ponuke je taktiež doučovanie cudzích jazykov. Drvivá väčšina ľudí ponúka pomoc najmä s anglickým a nemeckým jazykom, rodiny však môžu využiť aj doučovateľov španielčiny, ruštiny, poľštiny a ďalších jazykov. 

Rodiny, ktoré vyhľadávajú doučovateľov pre svoje deti žiadajú najmä odbornosť a znalosť v danej problematike. Rovnako dôležitý je tiež spôsob prednášania, pochopenia a spôsob práce so žiakom, či študentom. Z tohto dôvodu sa ako najlepší doučovatelia ukazujú najmä učitelia. 

Zaujímavé privyrobenie si

Pre nich je doučovanie zaujímavé najmä z toho dôvodu, že ide o činnosť, ktorá úzko súvisí s ich pracovnou činnosťou a je to istá forma sebarealizácie a napredovania vo svojej odbornosti.

Celkové priemerné platy v školstve ( v eur)

Vysokoškolský pedagóg 1 096,27
Učiteľ základnej školy 889,25
Učiteľ strednej školy 904,32
Učiteľ základnej umeleckej školy 698,83

Zdroj: Platy.sk

___________
 
Práca učiteľov je na Slovensku dlhodobo označovaná ako platovo poddimenzovaná. Napríklad učiteľ základnej školy zarobí podľa stránky Platy.sk v priemere iba 889 eur v hrubom. V porovnaní s priemerným platom vysokoškolsky vzdelaného človeka je to o 60 percent menej. 

__________
 

Zdroj: Nikola Richterová

Súvisiace články

04.10.2019 13:20

LingvaFest’2019 – skutočne úspešné pokračovanie jedinečného festivalu cudzích jazykov na Slovensku

Oslavy Európskeho dňa jazykov, ktorý každoročne spadá na 26. septembra, nezostali na Slovensku ani tento rok bez povšimnutia. Ekonomická univerzita v Bratislave sa totiž opäť na dva dni premenila na centrum cudzích jazykov a ku...
26.03.2018 13:02

Súťaž Stvárni knihu 2018 III. ročník

Tretí ročník súťaže začína 1. marca 2018 v Mesiaci knihy. Prihlasovať sa môžete do 31. mája 2018.
26.06.2017 08:30

INKLÚZIA v slovenskej škole - realita či utópia?

Dňa 15.6. sa v Senci uskutočnil už 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 4 ... a stále sa rád učí. Ústrednou témou konferencie bola inklúzia vo vzdelávaní v  kontexte narastajúcich sociálnych a spolo...