Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
14.02.2018 17:43

Záujem Slovákov o doučovateľov výrazne rastie

Ide najmä o príležitosť pre učiteľov zlepšiť si svoj plat.

Slovenské domácnosti vyhľadávajú doučovateľov stále viac. Dopyt po nich stúpol za posledné dva roky na viac ako dvojnásobok. Táto príležitostná práca je vhodná najmä pre učiteľov, ktorí si dokážu popri svojom zamestnaní slušne privyrobiť. 

Doučovanie detí, upratovanie, či varovanie detí

Ešte pár rokov dozadu bolo úplnou samozrejmosťou, že slovenské rodiny zvládali robiť všetko samé. Dnes je to už inak. Mnohokrát sa ukazuje, že práca na plný úväzok a skutočnosť, že matky už nie sú iba ženami v domácnosti, ale tiež prispievateľkami financií spôsobili, že rodiny nechávajú čoraz častejšie tieto bežné domáce práce na druhých. 

Vyzerá to tak, že spomenuté platí aj pre doučovanie. Dopyt po pomocníkoch pre žiakov a študentov, ktorí by mali pomôcť s učivom razantne stúpa. Portál Domelia.sk zaznamenal za posledné dva roky nárast v počte inzerátov, v ktorých hľadali domácnosti takúto pomoc až o 111 percent

Dopyt rastie spolu s ponukou

Zaujímavosťou však je, že Domelia.sk eviduje za posledné obdobie taktiež nárast v ponuke. Kým v roku 2016 evidoval portál 744 pomocníkov, v roku 2017 ich bolo 828. Slovenské domácnosti tak môže tešiť, že ich záujem nie je iba jednostranný.

 Počet doučovateľov na portáli Domelia.sk

2015 795
2016 744
2017 828

Zdroj: Domelia.sk


Doučovatelia ponúkajú na portáli najčastejšie pomoc v predmetoch, ako je matematika, slovenský jazyk, chémia, fyzika, či dejepis. V ponuke je taktiež doučovanie cudzích jazykov. Drvivá väčšina ľudí ponúka pomoc najmä s anglickým a nemeckým jazykom, rodiny však môžu využiť aj doučovateľov španielčiny, ruštiny, poľštiny a ďalších jazykov. 

Rodiny, ktoré vyhľadávajú doučovateľov pre svoje deti žiadajú najmä odbornosť a znalosť v danej problematike. Rovnako dôležitý je tiež spôsob prednášania, pochopenia a spôsob práce so žiakom, či študentom. Z tohto dôvodu sa ako najlepší doučovatelia ukazujú najmä učitelia. 

Zaujímavé privyrobenie si

Pre nich je doučovanie zaujímavé najmä z toho dôvodu, že ide o činnosť, ktorá úzko súvisí s ich pracovnou činnosťou a je to istá forma sebarealizácie a napredovania vo svojej odbornosti.

Celkové priemerné platy v školstve ( v eur)

Vysokoškolský pedagóg 1 096,27
Učiteľ základnej školy 889,25
Učiteľ strednej školy 904,32
Učiteľ základnej umeleckej školy 698,83

Zdroj: Platy.sk

___________
 
Práca učiteľov je na Slovensku dlhodobo označovaná ako platovo poddimenzovaná. Napríklad učiteľ základnej školy zarobí podľa stránky Platy.sk v priemere iba 889 eur v hrubom. V porovnaní s priemerným platom vysokoškolsky vzdelaného človeka je to o 60 percent menej. 

__________
 

Zdroj: Nikola Richterová

Súvisiace články

06.03.2018 10:27

Fenomén čistých autoskiel, alebo kam sa vyparila lietajúca háveď?

Európa zažíva bezprecedentnú stratu biologickej rozmanitosti. Napriek čiastkovým úspechom pri ochrane niektorých veľkých cicavcov a rastlín dosiaľ zlyhávame pri ochrane najpočetnejšej zložky suchozemskej prírody: hmyzu. Entomol...
24.04.2018 08:36

Prihlásiť svojho favorita do súťaže Strom roka možno do konca apríla

Do konca apríla je možné nominovať kandidátov do súťaže o titul Strom roka 2018. Svoj obľúbený strom môžu do súťaže prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie.
06.04.2018 16:38

Registrácia do Malej finančnej akadémie ukončená. Čo bude ďalej?

Tatra banka v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB a spoločnosťou AGEMSOFT pripravili pre školy druhý ročník Malej finančnej akadémie. Ide o projekt, ktorý učí žiakov finančnej gramotnosti, tímovej práci a ďalším užitočn...